RF 晶体管价格报价

全部分类 > 半导体 > 分立半导体产品> RF 晶体管

selector three

RF 晶体管 848 个产品
展开
包装
 • -(2)
 • Tray(1)
 • Tube(5)
系列
 • *(2)
 • -(241)
装配类型
 • Surface Mount(237)
 • Through Hole(5)
封装/外壳
 • 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(9)
 • 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(9)
 • 16-VFQFN Exposed Pad(3)
 • 3-SMD, Flat Leads(1)
 • 3-XFDFN(1)
 • 4-SMD, Flat Leads(7)
 • 6-TSSOP, SC-88, SOT-363(6)
 • M113(1)
 • SC-70, SOT-323(29)
 • SC-75, SOT-416(5)
 • SC-82A, SOT-343(19)
 • SC-96(1)
 • SOT-143R(4)
 • SOT-23-6(4)
 • SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6(2)
 • SOT-343 Reverse Pinning(6)
 • SOT-343F(25)
 • SOT-439A(1)
 • SOT-523(4)
 • SOT-723(1)
 • TO-205AD, TO-39-3 Metal Can(2)
 • TO-206AF, TO-72-4 Metal Can(1)
 • TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)(2)
 • TO-236-3, SC-59, SOT-23-3(60)
 • TO-243AA(11)
 • TO-253-4, TO-253AA(19)
 • TO-261-4, TO-261AA(17)
供应商器件封装
 • 14-SOICN(9)
 • 16-QFN-EP (3x3)(3)
 • 16-SOIC(9)
 • 3-CP(3)
 • 3-ECSP1006(1)
 • 3-MCP(3)
 • 3-SuperMiniMold (19)(5)
 • 4-DFP(17)
 • 4-MCPH(3)
 • 4-SO(6)
 • 4-TSFP(4)
 • 6-SO(2)
 • 6-TSSOP(2)
 • CDFM2(1)
 • CMPAK-4(10)
 • EMT3(1)
 • M04(4)
 • M113(1)
 • PG-SOT343-4(4)
 • S-Mini(2)
 • SC-70-3(1)
 • SC-73(17)
 • SC-75(3)
 • SOT-143(3)
 • SOT-143B(16)
 • SOT-143R(4)
 • SOT-23(7)
 • SOT-23-3(1)
 • SOT-23-3 (TO-236)(21)
 • SOT-23-6(4)
 • SOT-323(21)
 • SOT-343(4)
 • SOT-343R(4)
 • SOT-363(2)
 • SOT-723(1)
 • SOT-89(5)
 • SOT-89-3(6)
 • TO-39(2)
 • TO-72(1)
 • TO-92-3(2)
 • UMT3(1)
 • USM(3)
功率 - 最大值
 • -(4)
 • 1.2W(2)
 • 100mW(10)
 • 115mW(2)
 • 120mW(1)
 • 125mW(1)
 • 135mW(4)
 • 136mW(7)
 • 150mW(35)
 • 160mW(3)
 • 16mW(1)
 • 185mW(1)
 • 190mW(1)
 • 197mW(3)
 • 1W(16)
 • 2.1W(1)
 • 2.25W(1)
 • 2.5W(1)
 • 200mW(19)
 • 210mW(2)
 • 220mW(6)
 • 225mW(22)
 • 230mW(2)
 • 234mW(3)
 • 250mW(7)
 • 265mW(1)
 • 270mW(2)
 • 2W(9)
 • 300mW(31)
 • 30mW(2)
 • 32mW(5)
 • 330mW(4)
 • 350mW(2)
 • 360mW(4)
 • 365mW(1)
 • 380mW(3)
 • 400mW(10)
 • 450mW(3)
 • 500mW(8)
 • 54mW(1)
 • 600mW(3)
 • 60mW(1)
 • 650mW(2)
 • 700mW(1)
 • 70W(1)
 • 735mW(1)
 • 750mW(4)
 • 75mW(1)
 • 960W(1)
电压 - 集射极击穿(最大值)
 • 10V(33)
 • 11V(4)
 • 12V(44)
 • 12V, 15V(4)
 • 15V(59)
 • 16V(1)
 • 18V(4)
 • 2.8V(18)
 • 200V(1)
 • 20V(10)
 • 25V(15)
 • 3.3V(3)
 • 3.5V(1)
 • 30V(5)
 • 4.5V(10)
 • 4.7V(2)
 • 40V(2)
 • 5.5V(8)
 • 5V(13)
 • 6V(7)
 • 8V(6)
 • 9.5V(2)
 • 9V(4)
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
 • -(10)
 • 100mA(33)
 • 10mA(6)
 • 120mA(9)
 • 12mA(1)
 • 150mA(6)
 • 18mA(5)
 • 200mA(4)
 • 20mA(3)
 • 21A(1)
 • 250mA(7)
 • 25mA(14)
 • 26mA(4)
 • 3.6mA(1)
 • 300mA(2)
 • 30mA(20)
 • 32mA(2)
 • 35mA(16)
 • 400mA(2)
 • 40mA(2)
 • 500mA(5)
 • 50mA(46)
 • 6.5mA(8)
 • 600mA(1)
 • 60mA(2)
 • 65mA(20)
 • 70mA(22)
 • 80mA(3)
 • 8A(1)
晶体管类型
 • 2 NPN (Dual)(7)
 • 2 PNP (Dual)(2)
 • 3 NPN + 2 PNP(4)
 • 5 NPN(14)
 • 5 PNP(1)
 • 6 NPN(2)
 • NPN(210)
 • PNP(16)
增益
 • -(156)
 • 10.2dB ~ 14dB(1)
 • 10dB ~ 14dB(1)
 • 10dB ~ 24dB(2)
 • 11dB(2)
 • 11dB ~ 12.5dB(1)
 • 11dB ~ 16.5dB(1)
 • 12.4dB ~ 17.5dB(2)
 • 12.5dB ~ 14.5dB(1)
 • 12dB(8)
 • 12dB ~ 17dB(1)
 • 13.1dB(4)
 • 13.5dB(2)
 • 13.5dB ~ 23.5dB(2)
 • 13dB(2)
 • 13dB ~ 22.5dB(2)
 • 14dB(1)
 • 15.5dB(1)
 • 15.5dB ~ 18.5dB(2)
 • 15dB(6)
 • 16dB(1)
 • 17.5dB(1)
 • 17dB(2)
 • 18.3dB(2)
 • 18dB(1)
 • 20dB(6)
 • 20dB ~ 22dB(1)
 • 21dB(3)
 • 22dB(1)
 • 23dB(5)
 • 25dB(2)
 • 27.5dB(1)
 • 27dB(1)
 • 4.2dB ~ 11dB(1)
 • 6.5dB ~ 11dB(1)
 • 6.5dB ~ 12.5dB(1)
 • 6dB ~ 12dB(2)
 • 7.5dB(1)
 • 7.6dB(1)
 • 7dB(2)
 • 7dB ~ 8.5dB @ 2GHz(1)
 • 7dB ~ 9dB @ 1GHz(1)
 • 8.5dB(2)
 • 8dB(2)
 • 9.5dB ~ 11dB(1)
 • 9.6dB ~ 13.5dB(1)
 • 9dB(5)
 • 9dB ~ 13.5dB(1)
 • 9dB ~ 15.5dB(1)
频率 - 跃迁
 • -(13)
 • 1.1GHz(1)
 • 1.215GHz(1)
 • 1.2GHz(2)
 • 1.5GHz(1)
 • 1.6GHz(1)
 • 1.9GHz(3)
 • 10GHz(8)
 • 12GHz(3)
 • 14.5GHz(1)
 • 14GHz(4)
 • 15GHz(3)
 • 16GHz(1)
 • 17GHz(1)
 • 18GHz(3)
 • 1GHz(2)
 • 2.2GHz(1)
 • 2.3GHz(2)
 • 2.8GHz(2)
 • 200MHz(1)
 • 20GHz(1)
 • 21GHz(3)
 • 22GHz(1)
 • 24GHz(1)
 • 25GHz(11)
 • 2GHz(3)
 • 3.2GHz(4)
 • 300MHz(2)
 • 30GHz(1)
 • 320MHz(2)
 • 4.5GHz(4)
 • 400MHz(4)
 • 40GHz(1)
 • 42GHz(2)
 • 43GHz(3)
 • 450MHz(1)
 • 45GHz(2)
 • 470MHz(1)
 • 4GHz(8)
 • 5.5GHz(6)
 • 550MHz(3)
 • 55GHz(5)
 • 5GHz(21)
 • 6.5GHz(3)
 • 600MHz(7)
 • 650MHz(11)
 • 65GHz(1)
 • 6GHz(5)
 • 750MHz(1)
 • 7GHz(20)
 • 8.5GHz(6)
 • 800MHz(2)
 • 8GHz(19)
 • 8GHz, 5.5GHz(4)
 • 900MHz(4)
 • 9GHz(29)
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值)
 • -(53)
 • 0.42dB ~ 1.1dB @ 1.5GHz ~ 12GHz(2)
 • 0.4dB ~ 0.5dB @ 1.5GHz ~ 2.4GHz(5)
 • 0.5dB ~ 0.75dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.5dB ~ 0.85dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.65dB ~ 1.2dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.6dB ~ 0.7dG @ 1.5GHz ~ 2.4GHz(2)
 • 0.75dB ~ 1.3dB @ 1.5GHz ~ 5.8GHz(2)
 • 0.7dB ~ 1.3dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.85dB ~ 1.45dB @ 5.8GHz ~ 12GHz(3)
 • 0.8dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 2GHz(4)
 • 0.8dB ~ 1.3dB @ 5.8GHz ~ 12GHz(3)
 • 0.9dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 0.9dB ~ 1.4dB @ 1.8GHz(1)
 • 0.9dB ~ 1.7dB @ 1.5GHz ~ 5.8GHz(2)
 • 1.1dB @ 1.8GHz(1)
 • 1.1dB @ 1GHz(2)
 • 1.1dB @ 2.4GHz(4)
 • 1.1dB @ 2GHz(2)
 • 1.1dB ~ 1.4dB @ 900MHz(1)
 • 1.1dB ~ 1.5dB @ 2GHz(2)
 • 1.1dB ~ 1.9dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1.1dB ~ 2.1dB @ 900MHz(8)
 • 1.1dB ~ 3dB @ 1GHz(1)
 • 1.25dB @ 1.8GHz(2)
 • 1.2dB @ 1GHz(4)
 • 1.2dB @ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 1.7dB @ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 1.8dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 2.1dB @ 900MHz(5)
 • 1.2dB ~ 2.5dB @ 1GHz(2)
 • 1.2dB ~ 2dB @ 1GHz(1)
 • 1.3dB ~ 1.8dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.3dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.3dB ~ 2.4dB @ 900MHz(6)
 • 1.3dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.3dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(4)
 • 1.4dB @ 1GHz(2)
 • 1.4dB ~ 1.8dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.4dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz(4)
 • 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.5dB ~ 1.6dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz(1)
 • 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz ~ 2GHz(3)
 • 1.5dB ~ 2.5dB @ 1GHz(2)
 • 1.5dB ~ 2.5dB @ 2GHz(3)
 • 1.5dB ~ 2dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 1.5dB ~ 3.5dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 1.6dB @ 2GHz(1)
 • 1.6dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.7dB ~ 1.9dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.7dB ~ 2.3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.7dB ~ 2.6dB @ 2GHz ~ 4GHz(1)
 • 1.8dB ~ 2.1dB @ 500MHz ~ 1GHz(2)
 • 1.8dB ~ 2dB @ 1GHz(5)
 • 1.9dB ~ 2.4dB @ 900MHz(1)
 • 1.9dB ~ 2dB @1GHz(1)
 • 1.9dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1dB @ 1GHz(7)
 • 1dB @ 2GHz(1)
 • 1dB ~ 1.3dB @ 900MHz(1)
 • 1dB ~ 1.6dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1dB ~ 1.9dB @ 900MHz ~ 2.4GHz(1)
 • 2.1dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 2.4dB @ 1GHz(2)
 • 2.4dB @ 500MHz(1)
 • 2.4dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(2)
 • 2.5dB @ 400MHz(1)
 • 2.5dB @ 500MHz(2)
 • 2.5dB @ 800MHz(2)
 • 2.5dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(2)
 • 2.7dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(3)
 • 3.25dB @ 1kHz(4)
 • 3.3dB @ 1.8GHz(1)
 • 3.3dB @ 500MHz(2)
 • 3.5dB @ 1GHz(15)
 • 3.5dB @ 800MHz(1)
 • 3dB @ 100MHz(2)
 • 4.5dB @ 200MHz(1)
 • 4.5dB @ 500MHz(3)
 • 5.2dB @ 900MHz(2)
 • 5dB @ 200MHz(3)
 • 6dB @ 60MHz(3)
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值)
 • -(1)
 • 100 @ 1mA, 6V(2)
 • 100 @ 40mA, 8V(5)
 • 100 @ 50mA, 5V(1)
 • 100 @ 5mA, 6V(2)
 • 110 @ 30mA, 3V(1)
 • 110 @ 50mA, 1.5V(1)
 • 120 @ 10mA, 5V(1)
 • 120 @ 20mA, 10V(1)
 • 120 @ 20mA, 5V(1)
 • 120 @ 4mA, 10V(2)
 • 135 @ 20mA, 5V(2)
 • 15 @ 10mA, 2V(2)
 • 15 @ 50mA, 5V(2)
 • 155 @ 10mA, 2V(6)
 • 160 @ 10mA, 2V(2)
 • 160 @ 160mA, 4V(1)
 • 160 @ 25mA, 3V(2)
 • 20 @ 10mA, 2V(1)
 • 20 @ 14mA, 10V(2)
 • 20 @ 15mA, 10V(2)
 • 20 @ 1mA, 1V(2)
 • 20 @ 250mA, 5V(1)
 • 20 @ 30mA, 5V(3)
 • 20 @ 3mA, 1V(3)
 • 20 @ 70mA, 10V(1)
 • 200 @ 1mA, 2V(3)
 • 205 @ 2mA, 2V(3)
 • 235 @ 10mA, 2V(3)
 • 25 @ 100mA, 10V(4)
 • 25 @ 100mA, 4.8V(1)
 • 25 @ 150mA, 5V(1)
 • 25 @ 2mA, 1V(5)
 • 25 @ 300mA, 5V(3)
 • 25 @ 3mA, 1V(4)
 • 25 @ 50mA, 5V(2)
 • 25 @ 50mA, 9V(1)
 • 25 @ 70mA, 10V(5)
 • 30 @ 5mA, 5V(1)
 • 30 @ 8mA, 10V(2)
 • 40 @ 100mA, 3V(1)
 • 40 @ 10mA, 2V(10)
 • 40 @ 10mA, 2V / 20 @ 10mA, 2V(4)
 • 40 @ 10mA, 3V(2)
 • 40 @ 1mA, 3V(4)
 • 40 @ 200mA, 2V(1)
 • 40 @ 30mA, 5V(5)
 • 40 @ 50mA, 10V(2)
 • 40 @ 50mA, 5V(1)
 • 40 @ 7mA, 3V(3)
 • 40 @ 80mA, 2V(1)
 • 45 @ 30mA, 5V(1)
 • 48 @ 10mA, 2V(2)
 • 50 @ 10mA, 2V(2)
 • 50 @ 10mA, 6V(3)
 • 50 @ 1mA, 6V(1)
 • 50 @ 20mA, 10V(8)
 • 50 @ 20mA, 3.5V(1)
 • 50 @ 20mA, 8V(1)
 • 50 @ 25mA, 2V(4)
 • 50 @ 3mA, 2V(1)
 • 50 @ 500µA, 1V(6)
 • 50 @ 5mA, 2.7V(1)
 • 50 @ 5mA, 2V(2)
 • 50 @ 5mA, 6V(7)
 • 50 @ 7mA, 3V(2)
 • 56 @ 5mA, 10V(4)
 • 60 @ 10mA, 10V(1)
 • 60 @ 15mA, 3V(2)
 • 60 @ 15mA, 5V(5)
 • 60 @ 1mA, 6V(1)
 • 60 @ 20mA, 4V(1)
 • 60 @ 20mA, 6V(9)
 • 60 @ 40mA, 8V(4)
 • 60 @ 4mA, 10V(11)
 • 60 @ 50mA, 4V(1)
 • 60 @ 50mA, 5V(3)
 • 60 @ 5mA, 10V(5)
 • 60 @ 5mA, 3V(1)
 • 60 @ 5mA, 4V(1)
 • 60 @ 5mA, 5V(1)
 • 60 @ 5mA, 6V(5)
 • 60 @ 70mA, 8V(4)
 • 65 @ 15mA, 10V(5)
 • 70 @ 1mA, 6V(1)
 • 70 @ 2mA, 2.7V(1)
 • 70 @ 7mA, 3V(1)
 • 72 @ 1mA, 5V(1)
 • 75 @ 10mA, 3V(3)
 • 80 @ 100mA, 10V(1)
 • 80 @ 10mA, 3V(1)
 • 80 @ 15mA, 3V(1)
 • 80 @ 20mA, 10V(1)
 • 80 @ 5mA, 3V(1)
 • 80 @ 7mA, 3V(1)
 • 82 @ 1mA, 6V(2)
 • 90 @ 1mA, 2V(2)
 • 90 @ 1mA, 6V(1)
 • 90 @ 20mA, 2V(2)
 • 90 @ 20mA, 5V(4)
 • 90 @ 5mA, 10V(1)
 • 90 @ 5mA, 2V(2)
重量
 • 0.013克(g)(2)
 • 0.016克(g)(1)
 • 0.023克(g)(2)
 • 0.028克(g)(2)
 • 0.02克(g)(2)
 • 0.031克(g)(1)
 • 0.033克(g)(2)
 • 0.035克(g)(2)
 • 0.03克(g)(12)
 • 0.089克(g)(2)
 • 0.108克(g)(2)
 • 0.366克(g)(1)
 • 0.901克(g)(1)
 • 1克(g)(21)
综合排序 价格 交期 库存 848个产品 1/17
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
A2I25D025GNR1 RF 晶体管 NXP Semiconductors 224.11488
Airfast RF Power LDMOS Transistor, 2300-2690 MHz, 2.5 W Avg., 28 V

-

库存: 38

交期: 2~3个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:500

Sample

 • 1+ ¥224.11488
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"224.11488","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 224.11
合计: 224.11
加入购物车
直接购买
BC807-25W RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.022

-

库存: 66,000

交期: 5个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:1

境内

 • 3000+ ¥0.022
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.022","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.02
合计: 66.00
加入购物车
直接购买
SBC847CDW1T1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.21776
SSP XSTR SC-88 NPN

库存: 24,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥0.21776
 • 12000+ ¥0.1825
 • 45000+ ¥0.17816
 • 75000+ ¥0.17644
 • 150000+ ¥0.17389
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.21776","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"0.1825","promotionPrice":"","maxCount":"44999"} , {"priceType":"0","qty":"45000","price":"0.17816","promotionPrice":"","maxCount":"74999"} , {"priceType":"0","qty":"75000","price":"0.17644","promotionPrice":"","maxCount":"149999"} , {"priceType":"0","qty":"150000","price":"0.17389","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.22
合计: 653.28
加入购物车
直接购买
MMBT5179 RF 晶体管 ON Semiconductor 2.39561
TRANSISTOR RF NPN SOT-23

库存: 21,731

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥2.39561
 • 10+ ¥1.6498
 • 100+ ¥0.66896
 • 1000+ ¥0.46217
 • 3000+ ¥0.365
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2.39561","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.6498","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.66896","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.46217","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.365","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 2.40
合计: 2.40
加入购物车
直接购买
MMBT5179 RF 晶体管 ON Semiconductor 2.39561
TRANSISTOR RF NPN SOT-23

库存: 21,731

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥2.39561
 • 10+ ¥1.6498
 • 100+ ¥0.66896
 • 1000+ ¥0.46217
 • 3000+ ¥0.365
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2.39561","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.6498","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.66896","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.46217","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.365","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 2.40
合计: 2.40
加入购物车
直接购买
MMBT918LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.33656
TRANS SS VHF NPN 15V SOT23

库存: 21,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥0.33656
 • 9000+ ¥0.27974
 • 15000+ ¥0.27719
 • 30000+ ¥0.27285
 • 60000+ ¥0.26941
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.33656","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.27974","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"0.27719","promotionPrice":"","maxCount":"29999"} , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"0.27285","promotionPrice":"","maxCount":"59999"} , {"priceType":"0","qty":"60000","price":"0.26941","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.34
合计: 1009.68
加入购物车
直接购买
BFU550WX RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.32571
BFU550W/SC-70/REEL 7" Q1/T1 *S

-

库存: 18,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥1.32571
 • 6000+ ¥1.08467
 • 12000+ ¥1.06746
 • 15000+ ¥1.05885
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"1.32571","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"1.08467","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"1.06746","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"1.05885","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.33
合计: 3977.13
加入购物车
直接购买
SBC847AWT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.24301
SS SC70 GP XSTR NPN 45V

-

库存: 15,568

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.24301
 • 10+ ¥1.08932
 • 100+ ¥0.37065
 • 1000+ ¥0.25539
 • 3000+ ¥0.20114
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.24301","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.08932","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.37065","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.25539","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.20114","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.24
合计: 1.24
加入购物车
直接购买
2SC5226A-4-TL-E RF 晶体管 ON Semiconductor 0.74722
TRANS NPN BIPO VHF-UHF MCP

库存: 15,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥0.74722
 • 6000+ ¥0.73861
 • 9000+ ¥0.73345
 • 12000+ ¥0.73
 • 15000+ ¥0.72738
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.74722","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"0.73861","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.73345","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"0.73","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"0.72738","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.75
合计: 2241.66
加入购物车
直接购买
MMBTH81 RF 晶体管 ON Semiconductor 1.8419
TRANSISTOR RF PNP SOT-23

库存: 13,909

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.8419
 • 10+ ¥1.2769
 • 100+ ¥0.50964
 • 1000+ ¥0.35822
 • 3000+ ¥0.27911
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.8419","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.2769","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.50964","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.35822","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.27911","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.84
合计: 1.84
加入购物车
直接购买
MMBTH81 RF 晶体管 ON Semiconductor 1.8419
TRANSISTOR RF PNP SOT-23

库存: 13,909

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.8419
 • 10+ ¥1.2769
 • 100+ ¥0.50964
 • 1000+ ¥0.35822
 • 3000+ ¥0.27911
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.8419","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.2769","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.50964","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.35822","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.27911","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.84
合计: 1.84
加入购物车
直接购买
SMMBFJ310LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 2.04531
SS SOT23 JFET XSTR SPCL

-

库存: 12,065

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥2.04531
 • 100+ ¥0.95033
 • 1000+ ¥0.74242
 • 3000+ ¥0.62603
 • 9000+ ¥0.57179
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"2.04531","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.95033","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.74242","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.62603","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.57179","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 2.05
合计: 2.05
加入购物车
直接购买
BFU530AR RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.38597
BFU530A/TO-236AB/REEL 7" Q3/T4

-

库存: 12,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥1.38597
 • 6000+ ¥1.13633
 • 12000+ ¥1.11911
 • 15000+ ¥1.1105
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"1.38597","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"1.13633","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"1.11911","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"1.1105","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.39
合计: 4157.91
加入购物车
直接购买
SBC857BDW1T1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.52772
SS SC88 GP XSTR PNP 45

-

库存: 11,870

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥0.52772
 • 25+ ¥0.42602
 • 100+ ¥0.35483
 • 250+ ¥0.28477
 • 500+ ¥0.24974
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"0.52772","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.42602","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.35483","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"0.28477","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.24974","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.53
合计: 0.53
加入购物车
直接购买
NSVBAS19LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.582
SS SOT23 SWCH DIO 120V

-

库存: 11,650

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥1.582
 • 25+ ¥0.99554
 • 100+ ¥0.5311
 • 250+ ¥0.39776
 • 500+ ¥0.33561
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"1.582","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.99554","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.5311","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"0.39776","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.33561","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.58
合计: 1.58
加入购物车
直接购买
BFR106E6327HTSA1 RF 晶体管 Infineon 3.0397
TRANSISTOR RF NPN 15V SOT-23

-

库存: 10,113

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.0397
 • 10+ ¥2.2487
 • 100+ ¥1.25431
 • 1000+ ¥0.88367
 • 3000+ ¥0.7797
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.0397","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"2.2487","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.25431","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.88367","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.7797","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 3.04
合计: 3.04
加入购物车
直接购买
SBF720T1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.00
SS SOT223 GP XSTR NPN 8

-

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

亚洲A05

-
[]
询价
MMBTH10LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.00
TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

新加坡

-
[]
询价
MMBTH10LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.00
TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

新加坡

-
[]
询价
MMBTH10LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.76281
TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 2,077

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.76281
 • 10+ ¥1.19781
 • 100+ ¥0.48703
 • 1000+ ¥0.33561
 • 3000+ ¥0.2633
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.76281","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.19781","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.48703","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.33561","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.2633","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.76
合计: 1.76
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.76281
TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 2,077

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.76281
 • 10+ ¥1.19781
 • 100+ ¥0.48703
 • 1000+ ¥0.33561
 • 3000+ ¥0.2633
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.76281","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.19781","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.48703","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.33561","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.2633","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.76
合计: 1.76
加入购物车
直接购买
SMMSD103T1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.18651
SS SOD123 SWCH DIO 250V

-

库存: 8,800

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥1.18651
 • 25+ ¥0.74694
 • 100+ ¥0.39889
 • 250+ ¥0.29946
 • 500+ ¥0.252
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"1.18651","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.74694","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.39889","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"0.29946","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.252","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.19
合计: 1.19
加入购物车
直接购买
MMBTH10-4LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.26561
TRANS VHF/UHF NPN 25V SOT-23

库存: 8,343

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥1.26561
 • 100+ ¥0.50964
 • 1000+ ¥0.3503
 • 3000+ ¥0.27911
 • 9000+ ¥0.23052
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"1.26561","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.50964","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.3503","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.27911","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.23052","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.27
合计: 1.27
加入购物车
直接购买
SBAS40-04LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.3334
SS SOT23 SHKY DIO 40V T

-

库存: 6,805

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥1.3334
 • 100+ ¥0.54014
 • 1000+ ¥0.37065
 • 3000+ ¥0.30172
 • 9000+ ¥0.24861
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"1.3334","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.54014","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.37065","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.30172","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.24861","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.33
合计: 1.33
加入购物车
直接购买
BFS17NTA RF 晶体管 Diodes Inc 0.98137
NPN RF TRANSISTOR IN SOT-23

库存: 6,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥0.98137
 • 9000+ ¥0.81526
 • 12000+ ¥0.81002
 • 30000+ ¥0.79543
 • 45000+ ¥0.78854
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.98137","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.81526","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"0.81002","promotionPrice":"","maxCount":"29999"} , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"0.79543","promotionPrice":"","maxCount":"44999"} , {"priceType":"0","qty":"45000","price":"0.78854","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.98
合计: 2944.11
加入购物车
直接购买
SBAS40-04LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.1816
SS SOT23 SHKY DIO 40V T

-

库存: 6,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥0.1816
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.1816","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.18
合计: 544.80
加入购物车
直接购买
BFU730F,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.00
TRANSISTOR NPN SOT343F

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

-
[]
询价
SBAS70-04LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.23153
SS SOT23 SHKY DIO 70V T

-

库存: 6,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥0.23153
 • 9000+ ¥0.19365
 • 15000+ ¥0.19193
 • 60000+ ¥0.18677
 • 90000+ ¥0.18505
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.23153","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.19365","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"0.19193","promotionPrice":"","maxCount":"59999"} , {"priceType":"0","qty":"60000","price":"0.18677","promotionPrice":"","maxCount":"89999"} , {"priceType":"0","qty":"90000","price":"0.18505","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.23
合计: 694.59
加入购物车
直接购买
BFU520WX RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.42041
BFU520W/SC-70/REEL 7" Q1/T1 *S

-

库存: 6,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥1.42041
 • 6000+ ¥1.15354
 • 9000+ ¥1.14493
 • 12000+ ¥1.13633
 • 30000+ ¥0.82814
 • 45000+ ¥0.82125
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"1.42041","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"1.15354","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"1.14493","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"1.13633","promotionPrice":"","maxCount":"29999"} , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"0.82814","promotionPrice":"","maxCount":"44999"} , {"priceType":"0","qty":"45000","price":"0.82125","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.42
合计: 4261.23
加入购物车
直接购买
BFU790F,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.48067
TRANSISTOR NPN SOT343F

库存: 6,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥1.48067
 • 6000+ ¥1.23102
 • 9000+ ¥1.22241
 • 15000+ ¥1.20519
 • 30000+ ¥1.18798
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"1.48067","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"1.23102","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"1.22241","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"1.20519","promotionPrice":"","maxCount":"29999"} , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"1.18798","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.48
合计: 4442.01
加入购物车
直接购买
CPH5524-TL-E RF 晶体管 ON Semiconductor 3.83071
Bipolar Transistor, (-)50V, (-)6A, Low VCE(sat), Complementary Dual CPH5

-

库存: 4,603

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.83071
 • 10+ ¥2.9945
 • 100+ ¥2.1583
 • 500+ ¥1.77411
 • 1000+ ¥1.44641
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.83071","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"2.9945","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.1583","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.77411","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.44641","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 3.83
合计: 3.83
加入购物车
直接购买
SMMBT3906WT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 0.82716
SS SC70 GP XSTR PNP 40V

-

库存: 4,493

交期: 10个工作日

起订量:5

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 5+ ¥0.82716
 • 100+ ¥0.28703
 • 1000+ ¥0.19888
 • 3000+ ¥0.15256
 • 9000+ ¥0.1277
[ {"priceType":"0","qty":"5","price":"0.82716","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.28703","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.19888","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.15256","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.1277","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 0.83
合计: 0.83
加入购物车
直接购买
SBAS70-04LT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.52551
SS SOT23 SHKY DIO 70V T

-

库存: 3,895

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.52551
 • 10+ ¥1.3899
 • 100+ ¥0.52997
 • 500+ ¥0.38647
 • 1000+ ¥0.25991
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.52551","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"1.3899","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.52997","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.38647","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.25991","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.53
合计: 1.53
加入购物车
直接购买
BC858AWT1G RF 晶体管 ON Semiconductor 1.08141
SS SC70 GP XSTR PNP 30V

-

库存: 3,212

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥1.08141
 • 10+ ¥0.93451
 • 100+ ¥0.31754
 • 1000+ ¥0.22375
 • 3000+ ¥0.17063
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.08141","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"0.93451","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.31754","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.22375","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.17063","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 1.08
合计: 1.08
加入购物车
直接购买
BFP193E6327HTSA1 RF 晶体管 Infineon 3.7968
TRANSISTOR NPN RF 12V SOT-143

-

库存: 3,098

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.7968
 • 10+ ¥2.5538
 • 100+ ¥1.18651
 • 1000+ ¥0.91982
 • 3000+ ¥0.78083
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.7968","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"2.5538","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.18651","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.91982","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.78083","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 3.80
合计: 3.80
加入购物车
直接购买
BFP193E6327HTSA1 RF 晶体管 Infineon 3.7968
TRANSISTOR NPN RF 12V SOT-143

-

库存: 3,098

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.7968
 • 10+ ¥2.5538
 • 100+ ¥1.18651
 • 1000+ ¥0.91982
 • 3000+ ¥0.78083
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.7968","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"2.5538","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.18651","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.91982","promotionPrice":"","maxCount":"2999"} , {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.78083","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 3.80
合计: 3.80
加入购物车
直接购买
BFP640ESDH6327XTSA1 RF 晶体管 Infineon 4.407
TRANS RF NPN 46GHZ 4.7V SOT343

-

库存: 3,074

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥4.407
 • 10+ ¥3.54821
 • 100+ ¥2.6442
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"4.407","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"3.54821","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.6442","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: 4.41
合计: 4.41
加入购物车
直接购买
BFU550XAR RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.00
BFU550X/SOT4/REEL 7" Q3/T4 *ST

-

库存: 订货

交期: -

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

-
[]