RF 晶体管价格报价

全部分类 > 半导体 > 分立半导体产品> RF 晶体管

selector three

RF 晶体管 1262 个产品
展开
包装
 • -(2)
 • Tray(5)
 • Tube(5)
系列
 • *(2)
 • -(383)
装配类型
 • Surface Mount(339)
 • Through Hole(44)
封装/外壳
 • 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(9)
 • 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(8)
 • 16-VFQFN Exposed Pad(3)
 • 3-SMD, Flat Leads(1)
 • 3-XFDFN(1)
 • 4-SMD, Flat Leads(10)
 • 6-TSSOP, SC-88, SOT-363(15)
 • M113(1)
 • SC-70, SOT-323(41)
 • SC-75, SOT-416(7)
 • SC-82A, SOT-343(26)
 • SC-96(1)
 • SOT-143R(4)
 • SOT-23-6(4)
 • SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6(2)
 • SOT-343 Reverse Pinning(6)
 • SOT-343F(19)
 • SOT-439A(5)
 • SOT-523(4)
 • SOT-723(4)
 • TO-205AD, TO-39-3 Metal Can(2)
 • TO-206AF, TO-72-4 Metal Can(1)
 • TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)(28)
 • TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads(13)
 • TO-236-3, SC-59, SOT-23-3(131)
 • TO-243AA(10)
 • TO-253-4, TO-253AA(20)
 • TO-261-4, TO-261AA(16)
供应商器件封装
 • 14-SOICN(9)
 • 16-QFN-EP (3x3)(3)
 • 16-SOIC(8)
 • 3-CP(12)
 • 3-ECSP1006(1)
 • 3-MCP(2)
 • 3-SuperMiniMold (19)(5)
 • 4-DFP(12)
 • 4-MCP(3)
 • 4-MCPH(6)
 • 4-SO(6)
 • 4-TSFP(4)
 • 6-MCP(2)
 • 6-SO(2)
 • 6-TSSOP(9)
 • CDFM2(5)
 • CMPAK-4(14)
 • EMT3(1)
 • M04(4)
 • M113(1)
 • PG-SOT343-4(4)
 • S-Mini(2)
 • SC-59(8)
 • SC-70-3(1)
 • SC-70-3 (SOT323)(3)
 • SC-73(16)
 • SC-75(3)
 • SMCP(2)
 • SOT-143(3)
 • SOT-143B(17)
 • SOT-143R(4)
 • SOT-23(7)
 • SOT-23-3(1)
 • SOT-23-3 (TO-236)(74)
 • SOT-23-6(4)
 • SOT-323(31)
 • SOT-343(4)
 • SOT-343R(3)
 • SOT-363(2)
 • SOT-723(4)
 • SOT-89(5)
 • SOT-89-3(5)
 • TO-39(2)
 • TO-72(1)
 • TO-92(2)
 • TO-92-3(39)
 • UMT3(1)
 • USM(3)
功率 - 最大值
 • -(6)
 • 1.2W(2)
 • 100mW(12)
 • 115mW(2)
 • 120mW(1)
 • 125mW(1)
 • 135mW(4)
 • 136mW(5)
 • 150mW(38)
 • 160mW(3)
 • 16mW(1)
 • 185mW(1)
 • 190mW(1)
 • 197mW(1)
 • 1W(15)
 • 2.1W(1)
 • 2.25W(1)
 • 2.5W(1)
 • 200mW(38)
 • 210mW(2)
 • 220mW(5)
 • 225mW(68)
 • 230mW(2)
 • 234mW(1)
 • 250mW(16)
 • 265mW(4)
 • 270mW(1)
 • 2W(8)
 • 300mW(35)
 • 30mW(2)
 • 32mW(11)
 • 330mW(3)
 • 350W(2)
 • 350mW(28)
 • 360mW(5)
 • 365mW(1)
 • 380mW(4)
 • 400mW(12)
 • 450mW(5)
 • 500mW(21)
 • 54mW(5)
 • 600mW(3)
 • 60mW(1)
 • 625mW(3)
 • 650mW(2)
 • 700mW(1)
 • 70W(1)
 • 735mW(1)
 • 750mW(4)
 • 75mW(1)
 • 960W(5)
电压 - 集射极击穿(最大值)
 • 10V(55)
 • 11V(3)
 • 12V(51)
 • 12V, 15V(3)
 • 15V(83)
 • 16V(1)
 • 18V(2)
 • 2.8V(12)
 • 200V(1)
 • 20V(37)
 • 25V(63)
 • 3.3V(3)
 • 3.5V(1)
 • 30V(8)
 • 4.5V(14)
 • 4.7V(2)
 • 40V(5)
 • 5.5V(8)
 • 5V(19)
 • 6V(7)
 • 8V(14)
 • 9.5V(1)
 • 9V(4)
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
 • -(55)
 • 100mA(37)
 • 10mA(4)
 • 120mA(9)
 • 12mA(5)
 • 150mA(5)
 • 18mA(12)
 • 200mA(4)
 • 20mA(10)
 • 21A(5)
 • 250mA(7)
 • 25mA(13)
 • 26mA(4)
 • 3.6mA(1)
 • 300mA(2)
 • 30mA(31)
 • 32mA(2)
 • 35mA(15)
 • 400mA(2)
 • 40mA(2)
 • 500mA(4)
 • 50mA(92)
 • 6.5mA(14)
 • 600mA(1)
 • 60mA(2)
 • 65mA(19)
 • 70mA(36)
 • 80mA(3)
 • 8A(1)
晶体管类型
 • 2 NPN (Dual)(16)
 • 2 PNP (Dual)(2)
 • 3 NPN + 2 PNP(3)
 • 5 NPN(14)
 • 5 PNP(1)
 • 6 NPN(2)
 • NPN(342)
 • PNP(17)
增益
 • -(245)
 • 10.2dB ~ 14dB(1)
 • 10dB ~ 14dB(1)
 • 10dB ~ 24dB(2)
 • 11dB(11)
 • 11dB ~ 12.5dB(1)
 • 11dB ~ 16.5dB(1)
 • 12.4dB ~ 17.5dB(2)
 • 12.5dB ~ 14.5dB(1)
 • 12dB(20)
 • 12dB ~ 17dB(1)
 • 13.1dB(3)
 • 13.5dB(2)
 • 13.5dB ~ 23.5dB(1)
 • 13dB(6)
 • 13dB ~ 22.5dB(3)
 • 14dB(1)
 • 14dB @ 200MHz(2)
 • 14dB ~ 26dB(1)
 • 15.5dB(1)
 • 15.5dB ~ 18.5dB(2)
 • 15dB(13)
 • 15dB ~ 23dB(2)
 • 16dB(1)
 • 17.5dB(2)
 • 17dB(4)
 • 18.3dB(2)
 • 18dB(1)
 • 20dB(6)
 • 20dB ~ 22dB(1)
 • 20dB ~ 23dB(1)
 • 20dB ~ 24dB(3)
 • 21dB(7)
 • 22dB(1)
 • 23dB(5)
 • 24dB(3)
 • 25dB(2)
 • 27.5dB(1)
 • 27dB(1)
 • 4.2dB ~ 11dB(1)
 • 6.5dB ~ 11dB(1)
 • 6.5dB ~ 12.5dB(1)
 • 6dB ~ 12dB(2)
 • 7.5dB(1)
 • 7.6dB(5)
 • 7dB(2)
 • 7dB ~ 8.5dB @ 2GHz(1)
 • 7dB ~ 9dB @ 1GHz(1)
 • 8.5dB(2)
 • 8dB(1)
 • 9.5dB ~ 11dB(1)
 • 9.6dB ~ 13.5dB(1)
 • 9dB(5)
 • 9dB ~ 13.5dB(1)
 • 9dB ~ 15.5dB(1)
频率 - 跃迁
 • -(16)
 • 1.1GHz(8)
 • 1.215GHz(5)
 • 1.2GHz(3)
 • 1.4GHz(1)
 • 1.5GHz(4)
 • 1.6GHz(1)
 • 1.9GHz(3)
 • 10GHz(10)
 • 12GHz(3)
 • 14.5GHz(1)
 • 14GHz(4)
 • 150MHz(9)
 • 15GHz(2)
 • 16GHz(2)
 • 17GHz(1)
 • 18GHz(3)
 • 1GHz(1)
 • 2.2GHz(1)
 • 2.3GHz(2)
 • 2.8GHz(1)
 • 200MHz(1)
 • 20GHz(1)
 • 21GHz(4)
 • 22GHz(5)
 • 24GHz(1)
 • 25GHz(9)
 • 2GHz(7)
 • 3.2GHz(3)
 • 300MHz(2)
 • 30GHz(1)
 • 320MHz(2)
 • 4.5GHz(4)
 • 400MHz(4)
 • 40GHz(1)
 • 42GHz(2)
 • 43GHz(2)
 • 450MHz(1)
 • 45GHz(2)
 • 470MHz(1)
 • 4GHz(4)
 • 5.5GHz(7)
 • 500MHz(1)
 • 550MHz(3)
 • 55GHz(3)
 • 5GHz(30)
 • 6.5GHz(3)
 • 600MHz(24)
 • 650MHz(59)
 • 65GHz(1)
 • 6GHz(4)
 • 700MHz(6)
 • 750MHz(1)
 • 7GHz(35)
 • 8.5GHz(4)
 • 800MHz(5)
 • 850MHz(2)
 • 8GHz(28)
 • 8GHz, 5.5GHz(3)
 • 900MHz(4)
 • 9GHz(36)
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值)
 • -(127)
 • 0.42dB ~ 1.1dB @ 1.5GHz ~ 12GHz(2)
 • 0.4dB ~ 0.5dB @ 1.5GHz ~ 2.4GHz(3)
 • 0.5dB ~ 0.75dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.5dB ~ 0.85dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.65dB ~ 1.2dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.6dB ~ 0.7dG @ 1.5GHz ~ 2.4GHz(2)
 • 0.75dB ~ 1.3dB @ 1.5GHz ~ 5.8GHz(3)
 • 0.7dB ~ 1.3dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.85dB ~ 1.45dB @ 5.8GHz ~ 12GHz(2)
 • 0.8dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 2GHz(4)
 • 0.8dB ~ 1.3dB @ 5.8GHz ~ 12GHz(1)
 • 0.9dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 2GHz(5)
 • 0.9dB ~ 1.4dB @ 1.8GHz(1)
 • 0.9dB ~ 1.7dB @ 1.5GHz ~ 5.8GHz(1)
 • 1.1dB @ 1.8GHz(1)
 • 1.1dB @ 1GHz(2)
 • 1.1dB @ 2.4GHz(3)
 • 1.1dB @ 2GHz(2)
 • 1.1dB ~ 1.4dB @ 900MHz(1)
 • 1.1dB ~ 1.5dB @ 2GHz(2)
 • 1.1dB ~ 1.9dB @ 900MHz ~ 2GHz(8)
 • 1.1dB ~ 2.1dB @ 900MHz(8)
 • 1.1dB ~ 3dB @ 1GHz(1)
 • 1.25dB @ 1.8GHz(2)
 • 1.2dB @ 1GHz(7)
 • 1.2dB @ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 1.7dB @ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 1.8dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 2.1dB @ 900MHz(5)
 • 1.2dB ~ 2.5dB @ 1GHz(2)
 • 1.2dB ~ 2dB @ 1GHz(1)
 • 1.3dB ~ 1.8dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.3dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.3dB ~ 2.4dB @ 900MHz(6)
 • 1.3dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.3dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(10)
 • 1.4dB @ 1GHz(2)
 • 1.4dB ~ 1.8dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.4dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz(4)
 • 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz(3)
 • 1.5dB ~ 1.6dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz(1)
 • 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.5dB ~ 2.5dB @ 1GHz(2)
 • 1.5dB ~ 2.5dB @ 2GHz(3)
 • 1.5dB ~ 2dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 1.5dB ~ 3.5dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 1.6dB @ 2GHz(1)
 • 1.6dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.7dB ~ 1.9dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.7dB ~ 2.3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.7dB ~ 2.6dB @ 2GHz ~ 4GHz(1)
 • 1.8dB ~ 2.1dB @ 500MHz ~ 1GHz(2)
 • 1.8dB ~ 2dB @ 1GHz(11)
 • 1.9dB ~ 2.4dB @ 900MHz(1)
 • 1.9dB ~ 2dB @1GHz(1)
 • 1.9dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1dB @ 1GHz(22)
 • 1dB @ 2GHz(1)
 • 1dB ~ 1.3dB @ 900MHz(1)
 • 1dB ~ 1.6dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1dB ~ 1.9dB @ 900MHz ~ 2.4GHz(1)
 • 2.1dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(5)
 • 2.4dB @ 1GHz(2)
 • 2.4dB @ 500MHz(1)
 • 2.4dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2.5dB @ 400MHz(2)
 • 2.5dB @ 500MHz(1)
 • 2.5dB @ 800MHz(1)
 • 2.5dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2.7dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(3)
 • 2dB ~ 3dB @ 200MHz(3)
 • 3.25dB @ 1kHz(4)
 • 3.3dB @ 1.8GHz(1)
 • 3.3dB @ 500MHz(2)
 • 3.5dB @ 1GHz(14)
 • 3.5dB @ 800MHz(2)
 • 3.8dB ~ 5.5dB @ 200MHz(1)
 • 3dB @ 100MHz(2)
 • 3dB @ 200MHz(3)
 • 3dB ~ 5dB @ 100MHz(4)
 • 4.5dB @ 200MHz(2)
 • 4.5dB @ 500MHz(2)
 • 5.2dB @ 900MHz(2)
 • 5dB @ 200MHz(7)
 • 6.5dB @ 200MHz(2)
 • 6.5dB @ 60MHz(2)
 • 6dB @ 200MHz(3)
 • 6dB @ 60MHz(14)
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值)
 • -(7)
 • 100 @ 1mA, 6V(2)
 • 100 @ 40mA, 8V(5)
 • 100 @ 50mA, 5V(1)
 • 100 @ 5mA, 6V(2)
 • 110 @ 1mA, 10V(6)
 • 110 @ 30mA, 3V(1)
 • 110 @ 50mA, 1.5V(1)
 • 120 @ 10mA, 5V(1)
 • 120 @ 1mA, 6V(1)
 • 120 @ 20mA, 10V(1)
 • 120 @ 20mA, 5V(1)
 • 120 @ 4mA, 10V(2)
 • 120 @ 5mA, 10V(4)
 • 135 @ 20mA, 5V(11)
 • 15 @ 10mA, 2V(2)
 • 15 @ 20mA, 2V(1)
 • 15 @ 50mA, 5V(2)
 • 155 @ 10mA, 2V(5)
 • 160 @ 10mA, 2V(2)
 • 160 @ 160mA, 4V(1)
 • 160 @ 25mA, 3V(2)
 • 20 @ 10mA, 2V(1)
 • 20 @ 14mA, 10V(1)
 • 20 @ 15mA, 10V(1)
 • 20 @ 1mA, 1V(2)
 • 20 @ 250mA, 5V(1)
 • 20 @ 30mA, 5V(2)
 • 20 @ 3mA, 1V(13)
 • 20 @ 70mA, 10V(1)
 • 20 @ 8mA, 10V(3)
 • 200 @ 1mA, 2V(2)
 • 205 @ 2mA, 2V(1)
 • 235 @ 10mA, 2V(1)
 • 25 @ 100mA, 10V(2)
 • 25 @ 100mA, 4.8V(1)
 • 25 @ 150mA, 5V(1)
 • 25 @ 2mA, 1V(3)
 • 25 @ 300mA, 5V(2)
 • 25 @ 3mA, 1V(9)
 • 25 @ 50mA, 5V(2)
 • 25 @ 50mA, 9V(2)
 • 25 @ 5mA, 10V(3)
 • 25 @ 70mA, 10V(6)
 • 30 @ 5mA, 5V(1)
 • 30 @ 8mA, 10V(2)
 • 40 @ 100mA, 3V(1)
 • 40 @ 10mA, 2V(10)
 • 40 @ 10mA, 2V / 20 @ 10mA, 2V(3)
 • 40 @ 10mA, 3V(2)
 • 40 @ 1mA, 3V(4)
 • 40 @ 200mA, 2V(1)
 • 40 @ 20mA, 10V(3)
 • 40 @ 30mA, 5V(4)
 • 40 @ 50mA, 10V(2)
 • 40 @ 50mA, 5V(1)
 • 40 @ 7mA, 3V(3)
 • 40 @ 80mA, 2V(1)
 • 45 @ 30mA, 5V(1)
 • 48 @ 10mA, 2V(2)
 • 50 @ 10mA, 2V(6)
 • 50 @ 10mA, 6V(3)
 • 50 @ 1mA, 6V(1)
 • 50 @ 20mA, 10V(8)
 • 50 @ 20mA, 3.5V(1)
 • 50 @ 20mA, 8V(1)
 • 50 @ 25mA, 2V(4)
 • 50 @ 3mA, 2V(1)
 • 50 @ 500µA, 1V(12)
 • 50 @ 5mA, 2.7V(1)
 • 50 @ 5mA, 2V(2)
 • 50 @ 5mA, 6V(6)
 • 50 @ 7mA, 3V(2)
 • 50 @ 8mA, 10V(1)
 • 56 @ 5mA, 10V(3)
 • 60 @ 10mA, 10V(1)
 • 60 @ 15mA, 3V(2)
 • 60 @ 15mA, 5V(13)
 • 60 @ 1mA, 6V(1)
 • 60 @ 20mA, 4V(1)
 • 60 @ 20mA, 6V(9)
 • 60 @ 2mA, 10V(2)
 • 60 @ 40mA, 8V(4)
 • 60 @ 4mA, 10V(59)
 • 60 @ 50mA, 4V(1)
 • 60 @ 50mA, 5V(6)
 • 60 @ 5mA, 10V(10)
 • 60 @ 5mA, 3V(1)
 • 60 @ 5mA, 4V(1)
 • 60 @ 5mA, 5V(1)
 • 60 @ 5mA, 6V(12)
 • 60 @ 70mA, 8V(4)
 • 65 @ 15mA, 10V(8)
 • 65 @ 1mA, 10V(2)
 • 67 @ 1mA, 10V(1)
 • 70 @ 1mA, 10V(3)
 • 70 @ 1mA, 6V(4)
 • 70 @ 2mA, 2.7V(1)
 • 70 @ 7mA, 3V(1)
 • 72 @ 1mA, 5V(2)
 • 75 @ 10mA, 3V(3)
 • 80 @ 100mA, 10V(1)
 • 80 @ 10mA, 3V(1)
 • 80 @ 15mA, 3V(1)
 • 80 @ 20mA, 10V(1)
 • 80 @ 5mA, 3V(1)
 • 80 @ 7mA, 3V(1)
 • 82 @ 1mA, 6V(2)
 • 90 @ 1mA, 2V(1)
 • 90 @ 1mA, 6V(1)
 • 90 @ 20mA, 2V(2)
 • 90 @ 20mA, 5V(10)
 • 90 @ 2mA, 10V(1)
 • 90 @ 5mA, 10V(3)
 • 90 @ 5mA, 2V(3)
重量
 • 0.013克(g)(5)
 • 0.016克(g)(1)
 • 0.023克(g)(2)
 • 0.028克(g)(1)
 • 0.02克(g)(9)
 • 0.031克(g)(1)
 • 0.033克(g)(4)
 • 0.035克(g)(1)
 • 0.03克(g)(41)
 • 0.089克(g)(2)
 • 0.108克(g)(2)
 • 0.366克(g)(1)
 • 0.901克(g)(2)
 • 1克(g)(19)
综合排序 价格 交期 库存 1262个产品 1/26
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
BFU550WF RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.57904
RF 晶体管 BFU550W/SC-70/REEL 13" Q1/T1 *

-

库存: 1,280,000

交期: 6~9个工作日

起订量:10000

递增量:10000

包装量:10000

亚洲A05

 • 10000+ ¥1.57904
 • 20000+ ¥1.27342
 • 30000+ ¥1.26493
[ {"priceType":"0","qty":"10000","price":"1.57904", "promotionPrice":"","maxCount":"19999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"20000","price":"1.27342", "promotionPrice":"","maxCount":"29999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"1.26493", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1.57904
合计: ¥15790.40
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 安森美 0.26133
RF 晶体管 TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 492,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1242

 • 1+ ¥0.26133
 • 25+ ¥0.25262
 • 50+ ¥0.24391
 • 100+ ¥0.22648
 • 300+ ¥0.21777
 • 500+ ¥0.20906
 • 1000+ ¥0.20035
 • 5000+ ¥0.18817
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.26133", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25262", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24391", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.22648", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21777", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20906", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.20035", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18817", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.26133
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
BFU910FX RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.55366
RF 晶体管 BFU910F/DFP4/REEL 7" Q1/T1 *ST

库存: 459,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1732

 • 1+ ¥0.55366
 • 25+ ¥0.53521
 • 50+ ¥0.51675
 • 100+ ¥0.47984
 • 300+ ¥0.46138
 • 500+ ¥0.44293
 • 1000+ ¥0.42447
 • 5000+ ¥0.39864
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.55366", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.53521", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.51675", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.47984", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.46138", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.44293", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.42447", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.39864", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.55366
合计: ¥0.55
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 安森美 0.26133
RF 晶体管 TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 330,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1243

 • 1+ ¥0.26133
 • 25+ ¥0.25262
 • 50+ ¥0.24391
 • 100+ ¥0.22648
 • 300+ ¥0.21777
 • 500+ ¥0.20906
 • 1000+ ¥0.20035
 • 5000+ ¥0.18817
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.26133", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25262", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24391", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.22648", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21777", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20906", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.20035", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18817", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.26133
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
BFU910FX RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.55366
RF 晶体管 BFU910F/DFP4/REEL 7" Q1/T1 *ST

库存: 306,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1518

 • 1+ ¥0.55366
 • 25+ ¥0.53521
 • 50+ ¥0.51675
 • 100+ ¥0.47984
 • 300+ ¥0.46138
 • 500+ ¥0.44293
 • 1000+ ¥0.42447
 • 5000+ ¥0.39864
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.55366", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.53521", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.51675", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.47984", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.46138", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.44293", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.42447", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.39864", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.55366
合计: ¥0.55
加入购物车
直接购买
BFU910FX RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.55366
RF 晶体管 BFU910F/DFP4/REEL 7" Q1/T1 *ST

库存: 225,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1526

 • 1+ ¥0.55366
 • 25+ ¥0.53521
 • 50+ ¥0.51675
 • 100+ ¥0.47984
 • 300+ ¥0.46138
 • 500+ ¥0.44293
 • 1000+ ¥0.42447
 • 5000+ ¥0.39864
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.55366", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.53521", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.51675", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.47984", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.46138", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.44293", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.42447", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.39864", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.55366
合计: ¥0.55
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 安森美 0.26133
RF 晶体管 TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 198,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1304

 • 1+ ¥0.26133
 • 25+ ¥0.25262
 • 50+ ¥0.24391
 • 100+ ¥0.22648
 • 300+ ¥0.21777
 • 500+ ¥0.20906
 • 1000+ ¥0.20035
 • 5000+ ¥0.18817
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.26133", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25262", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24391", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.22648", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21777", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20906", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.20035", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18817", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.26133
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 安森美 0.26133
RF 晶体管 TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 180,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1249

 • 1+ ¥0.26133
 • 25+ ¥0.25262
 • 50+ ¥0.24391
 • 100+ ¥0.22648
 • 300+ ¥0.21777
 • 500+ ¥0.20906
 • 1000+ ¥0.20035
 • 5000+ ¥0.18817
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.26133", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25262", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24391", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.22648", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21777", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20906", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.20035", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18817", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.26133
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 安森美 0.26133
RF 晶体管 TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 178,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1308

 • 1+ ¥0.26133
 • 25+ ¥0.25262
 • 50+ ¥0.24391
 • 100+ ¥0.22648
 • 300+ ¥0.21777
 • 500+ ¥0.20906
 • 1000+ ¥0.20035
 • 5000+ ¥0.18817
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.26133", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25262", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24391", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.22648", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21777", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20906", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.20035", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18817", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.26133
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1 RF 晶体管 安森美 0.34548
RF 晶体管 TRANS SS VHF NPN 25V SOT23

库存: 177,500

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:10

Rochester

DC:0509

 • 1+ ¥0.34548
 • 25+ ¥0.33397
 • 50+ ¥0.32245
 • 100+ ¥0.29942
 • 300+ ¥0.2879
 • 500+ ¥0.27639
 • 1000+ ¥0.26487
 • 5000+ ¥0.24878
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.34548", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.33397", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.32245", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.29942", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.2879", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.27639", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.26487", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.24878", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.34548
合计: ¥0.35
加入购物车
直接购买
NSVBAS19LT1G RF 晶体管 安森美 0.29012
RF 晶体管 SS SOT23 SWCH DIO 120V

-

库存: 174,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1339

 • 1+ ¥0.29012
 • 25+ ¥0.28045
 • 50+ ¥0.27078
 • 100+ ¥0.25144
 • 300+ ¥0.24177
 • 500+ ¥0.2321
 • 1000+ ¥0.22242
 • 5000+ ¥0.20892
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.29012", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.28045", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.27078", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.25144", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.24177", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.2321", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.22242", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.20892", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.29012
合计: ¥0.29
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69097
RF 晶体管 TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 171,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1704

 • 1+ ¥0.69097
 • 25+ ¥0.66794
 • 50+ ¥0.64491
 • 100+ ¥0.59884
 • 300+ ¥0.57581
 • 500+ ¥0.55278
 • 1000+ ¥0.52974
 • 5000+ ¥0.49756
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69097", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66794", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64491", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.59884", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57581", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.55278", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.52974", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49756", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.69097
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
2SA2126-TL-H RF 晶体管 安森美 1.93006
RF 晶体管 BIP PNP 3A 50V

-

库存: 169,400

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:700

Rochester

DC:1221

 • 1+ ¥1.93006
 • 25+ ¥1.86577
 • 50+ ¥1.80139
 • 100+ ¥1.67272
 • 300+ ¥1.60842
 • 500+ ¥1.54405
 • 1000+ ¥1.47975
 • 5000+ ¥1.38969
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.93006", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.86577", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.80139", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.67272", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.60842", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.54405", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.47975", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.38969", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1.93006
合计: ¥1.93
加入购物车
直接购买
MMBTH81 RF 晶体管 安森美 0.60785
RF 晶体管 TRANSISTOR RF PNP SOT-23

库存: 162,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥0.60785
 • 9000+ ¥0.50509
 • 15000+ ¥0.49999
 • 30000+ ¥0.4932
 • 45000+ ¥0.37863
 • 60000+ ¥0.48641
 • 75000+ ¥0.37524
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.60785", "promotionPrice":"","maxCount":"8999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.50509", "promotionPrice":"","maxCount":"14999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"0.49999", "promotionPrice":"","maxCount":"29999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"0.4932", "promotionPrice":"","maxCount":"44999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"45000","price":"0.37863", "promotionPrice":"","maxCount":"59999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"60000","price":"0.48641", "promotionPrice":"","maxCount":"74999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"75000","price":"0.37524", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.60785
合计: ¥1823.55
加入购物车
直接购买
55GN01FA-TL-H RF 晶体管 安森美 0.81388
RF 晶体管 RF Transistor NPN 10V 70mA 4.5GHz ~ 5.5GHz 250mW Surface Mount 3-SSFP

-

库存: 160,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:8000

Rochester

DC:1422

 • 1+ ¥0.81388
 • 25+ ¥0.78679
 • 50+ ¥0.75962
 • 100+ ¥0.70537
 • 300+ ¥0.67827
 • 500+ ¥0.65111
 • 1000+ ¥0.62401
 • 5000+ ¥0.586
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.81388", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.78679", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.75962", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.70537", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.67827", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.65111", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.62401", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.586", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.81388
合计: ¥0.81
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69097
RF 晶体管 TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 148,149

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1717

 • 1+ ¥0.69097
 • 25+ ¥0.66794
 • 50+ ¥0.64491
 • 100+ ¥0.59884
 • 300+ ¥0.57581
 • 500+ ¥0.55278
 • 1000+ ¥0.52974
 • 5000+ ¥0.49756
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69097", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66794", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64491", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.59884", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57581", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.55278", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.52974", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49756", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.69097
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
MMBT918LT1 RF 晶体管 安森美 0.77734
RF 晶体管 TRANS SS VHF NPN 15V SOT23

库存: 141,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:10

Rochester

DC:0840

 • 1+ ¥0.77734
 • 25+ ¥0.75143
 • 50+ ¥0.72552
 • 100+ ¥0.6737
 • 300+ ¥0.64778
 • 500+ ¥0.62187
 • 1000+ ¥0.59596
 • 5000+ ¥0.55972
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.77734", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.75143", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.72552", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.6737", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.64778", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.62187", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.59596", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.55972", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.77734
合计: ¥0.78
加入购物车
直接购买
15GN01CA-TB-E RF 晶体管 安森美 0.51823
RF 晶体管 TRANS NPN VHF-UHF HI FREQ CP

-

库存: 129,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1411

 • 1+ ¥0.51823
 • 25+ ¥0.50095
 • 50+ ¥0.48368
 • 100+ ¥0.44913
 • 300+ ¥0.43186
 • 500+ ¥0.41458
 • 1000+ ¥0.39731
 • 5000+ ¥0.37317
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.51823", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.50095", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.48368", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.44913", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.43186", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.41458", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.39731", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.37317", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.51823
合计: ¥0.52
加入购物车
直接购买
NSBC123TF3T5G RF 晶体管 安森美 0.69761
RF 晶体管 SOT-1123 NBRT TRANSISTO

-

库存: 128,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:8000

Rochester

DC:1249

 • 1+ ¥0.69761
 • 25+ ¥0.67436
 • 50+ ¥0.65111
 • 100+ ¥0.6046
 • 300+ ¥0.58134
 • 500+ ¥0.55809
 • 1000+ ¥0.53484
 • 5000+ ¥0.50228
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69761", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.67436", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.65111", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.6046", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.58134", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.55809", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53484", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.50228", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.69761
合计: ¥0.70
加入购物车
直接购买
2SB1202T-TL-E RF 晶体管 安森美 1.94889
RF 晶体管 BIP PNP 3A 50V

-

库存: 121,100

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:700

Rochester

DC:1341

 • 1+ ¥1.94889
 • 25+ ¥1.88393
 • 50+ ¥1.81896
 • 100+ ¥1.68904
 • 300+ ¥1.62407
 • 500+ ¥1.55911
 • 1000+ ¥1.49415
 • 5000+ ¥1.4032
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.94889", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.88393", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.81896", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.68904", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.62407", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.55911", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.49415", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.4032", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1.94889
合计: ¥1.95
加入购物车
直接购买
MMBTH10M3T5G RF 晶体管 安森美 0.27905
RF 晶体管 TRANS NPN VHF/UHF 25V SOT-723

库存: 120,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:8000

Rochester

DC:0916

 • 1+ ¥0.27905
 • 25+ ¥0.26974
 • 50+ ¥0.26044
 • 100+ ¥0.24184
 • 300+ ¥0.23254
 • 500+ ¥0.22324
 • 1000+ ¥0.21393
 • 5000+ ¥0.20094
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.27905", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.26974", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.26044", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.24184", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.23254", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.22324", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.21393", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.20094", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.27905
合计: ¥0.28
加入购物车
直接购买
KST10MTF RF 晶体管 安森美 0.17658
RF 晶体管 TRANS NPN 25V 350MW SOT23

库存: 120,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥0.17658
 • 6000+ ¥0.1537
 • 15000+ ¥0.15111
 • 30000+ ¥0.14941
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.17658", "promotionPrice":"","maxCount":"5999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"0.1537", "promotionPrice":"","maxCount":"14999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"0.15111", "promotionPrice":"","maxCount":"29999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"0.14941", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.17658
合计: ¥529.74
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69097
RF 晶体管 TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 117,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1610

 • 1+ ¥0.69097
 • 25+ ¥0.66794
 • 50+ ¥0.64491
 • 100+ ¥0.59884
 • 300+ ¥0.57581
 • 500+ ¥0.55278
 • 1000+ ¥0.52974
 • 5000+ ¥0.49756
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69097", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66794", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64491", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.59884", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57581", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.55278", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.52974", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49756", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.69097
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
2SD1816S-TL-H RF 晶体管 安森美 2.61771
RF 晶体管 BIP NPN 4A 100V

-

库存: 116,900

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:700

Rochester

DC:1417

 • 1+ ¥2.61771
 • 25+ ¥2.53046
 • 50+ ¥2.4432
 • 100+ ¥2.26868
 • 300+ ¥2.18143
 • 500+ ¥2.09417
 • 1000+ ¥2.00691
 • 5000+ ¥1.88481
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2.61771", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"2.53046", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"2.4432", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.26868", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.18143", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.09417", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.00691", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.88481", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥2.61771
合计: ¥2.62
加入购物车
直接购买
2SA2126-TL-H RF 晶体管 安森美 1.93006
RF 晶体管 BIP PNP 3A 50V

-

库存: 113,400

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:700

Rochester

DC:1220

 • 1+ ¥1.93006
 • 25+ ¥1.86577
 • 50+ ¥1.80139
 • 100+ ¥1.67272
 • 300+ ¥1.60842
 • 500+ ¥1.54405
 • 1000+ ¥1.47975
 • 5000+ ¥1.38969
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.93006", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.86577", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.80139", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.67272", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.60842", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.54405", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.47975", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.38969", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1.93006
合计: ¥1.93
加入购物车
直接购买
SB05W05C-TB-E RF 晶体管 安森美 0.99991
RF 晶体管 SBD DUAL COMMON CATHODE

-

库存: 105,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1843

 • 1+ ¥0.99991
 • 25+ ¥0.96662
 • 50+ ¥0.93325
 • 100+ ¥0.86659
 • 300+ ¥0.8333
 • 500+ ¥0.79993
 • 1000+ ¥0.76664
 • 5000+ ¥0.71998
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.99991", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.96662", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.93325", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.86659", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.8333", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.79993", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.76664", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.71998", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.99991
合计: ¥1.00
加入购物车
直接购买
MCH4017-TL-H RF 晶体管 安森美 1.04642
RF 晶体管 TRANS NPN 12V 100MA MCPH4

库存: 102,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1610

 • 1+ ¥1.04642
 • 25+ ¥1.01158
 • 50+ ¥0.97666
 • 100+ ¥0.9069
 • 300+ ¥0.87205
 • 500+ ¥0.83714
 • 1000+ ¥0.80229
 • 5000+ ¥0.75342
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.04642", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.01158", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.97666", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.9069", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.87205", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.83714", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.80229", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.75342", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1.04642
合计: ¥1.05
加入购物车
直接购买
NSBC113EDXV6T1G RF 晶体管 安森美 0.7862
RF 晶体管 SS SOT563 RSTR XSTR TR

-

库存: 100,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:4000

Rochester

DC:1347

 • 1+ ¥0.7862
 • 25+ ¥0.75999
 • 50+ ¥0.73379
 • 100+ ¥0.68137
 • 300+ ¥0.65517
 • 500+ ¥0.62896
 • 1000+ ¥0.60275
 • 5000+ ¥0.56606
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.7862", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.75999", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.73379", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.68137", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.65517", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.62896", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.60275", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.56606", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.7862
合计: ¥0.79
加入购物车
直接购买
2SD1816S-TL-H RF 晶体管 安森美 2.61771
RF 晶体管 BIP NPN 4A 100V

-

库存: 97,300

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:700

Rochester

DC:1420

 • 1+ ¥2.61771
 • 25+ ¥2.53046
 • 50+ ¥2.4432
 • 100+ ¥2.26868
 • 300+ ¥2.18143
 • 500+ ¥2.09417
 • 1000+ ¥2.00691
 • 5000+ ¥1.88481
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2.61771", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"2.53046", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"2.4432", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.26868", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.18143", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.09417", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.00691", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.88481", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥2.61771
合计: ¥2.62
加入购物车
直接购买
MUN5236T1G RF 晶体管 安森美 0.14506
RF 晶体管 SS SC70 BR XSTR NPN 50V

-

库存: 96,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1249

 • 1+ ¥0.14506
 • 25+ ¥0.14026
 • 50+ ¥0.13539
 • 100+ ¥0.12572
 • 300+ ¥0.12092
 • 500+ ¥0.11605
 • 1000+ ¥0.11125
 • 5000+ ¥0.10446
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.14506", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.14026", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.13539", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.12572", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.12092", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.11605", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.11125", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.10446", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.14506
合计: ¥0.15
加入购物车
直接购买
NSVBAV70TT1G RF 晶体管 安森美 0.39531
RF 晶体管 SS SC75 DUAL DIO 70V

-

库存: 96,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1804

 • 1+ ¥0.39531
 • 25+ ¥0.38217
 • 50+ ¥0.36896
 • 100+ ¥0.34261
 • 300+ ¥0.32947
 • 500+ ¥0.31625
 • 1000+ ¥0.30311
 • 5000+ ¥0.28466
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.39531", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.38217", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.36896", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.34261", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.32947", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.31625", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.30311", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.28466", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.39531
合计: ¥0.40
加入购物车
直接购买
NSVMUN5333DW1T1G RF 晶体管 安森美 0.78288
RF 晶体管 SS SC88 BR XSTR DUAL 50V

-

库存: 90,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1438

 • 1+ ¥0.78288
 • 25+ ¥0.75682
 • 50+ ¥0.73069
 • 100+ ¥0.67849
 • 300+ ¥0.65244
 • 500+ ¥0.6263
 • 1000+ ¥0.60024
 • 5000+ ¥0.5637
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.78288", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.75682", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.73069", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.67849", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.65244", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.6263", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.60024", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.5637", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.78288
合计: ¥0.78
加入购物车
直接购买
NSVMUN5333DW1T1G RF 晶体管 安森美 0.78288
RF 晶体管 SS SC88 BR XSTR DUAL 50V

-

库存: 90,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1429

 • 1+ ¥0.78288
 • 25+ ¥0.75682
 • 50+ ¥0.73069
 • 100+ ¥0.67849
 • 300+ ¥0.65244
 • 500+ ¥0.6263
 • 1000+ ¥0.60024
 • 5000+ ¥0.5637
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.78288", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.75682", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.73069", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.67849", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.65244", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.6263", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.60024", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.5637", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.78288
合计: ¥0.78
加入购物车
直接购买
2SD1816S-TL-H RF 晶体管 安森美 2.61771
RF 晶体管 BIP NPN 4A 100V

-

库存: 86,800

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:700

Rochester

DC:1349

 • 1+ ¥2.61771
 • 25+ ¥2.53046
 • 50+ ¥2.4432
 • 100+ ¥2.26868
 • 300+ ¥2.18143
 • 500+ ¥2.09417
 • 1000+ ¥2.00691
 • 5000+ ¥1.88481
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2.61771", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"2.53046", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"2.4432", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.26868", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.18143", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.09417", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.00691", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.88481", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥2.61771
合计: ¥2.62
加入购物车
直接购买
MMBTH10LT1G RF 晶体管 安森美 0.26133
RF 晶体管 TRANS SS VHF MIXER NPN 25V SOT23

库存: 84,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1310

 • 1+ ¥0.26133
 • 25+ ¥0.25262
 • 50+ ¥0.24391
 • 100+ ¥0.22648
 • 300+ ¥0.21777
 • 500+ ¥0.20906
 • 1000+ ¥0.20035
 • 5000+ ¥0.18817
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.26133", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25262", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24391", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.22648", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21777", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20906", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.20035", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18817", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.26133
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
MPS6428RLRA RF 晶体管 安森美 0.17274
RF 晶体管

-

库存: 80,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0310

 • 1+ ¥0.17274
 • 25+ ¥0.16698
 • 50+ ¥0.16123
 • 100+ ¥0.14971
 • 300+ ¥0.14395
 • 500+ ¥0.13819
 • 1000+ ¥0.13244
 • 5000+ ¥0.12439
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.17274", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.16698", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.16123", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.14971", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.14395", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.13819", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.13244", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.12439", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.17274
合计: ¥0.17
加入购物车
直接购买
EMD4DXV6T5G RF 晶体管 安森美 0.6356
RF 晶体管 SS SOT563 DUL BRT TR

-

库存: 80,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:8000

Rochester

DC:1752

 • 1+ ¥0.6356
 • 25+ ¥0.61442
 • 50+ ¥0.59323
 • 100+ ¥0.55086
 • 300+ ¥0.52967
 • 500+ ¥0.50848
 • 1000+ ¥0.4873
 • 5000+ ¥0.45769
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.6356", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.61442", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.59323", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.55086", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.52967", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.50848", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.4873", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.45769", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥0.6356
合计: ¥0.64
加入购物车
直接购买