RF 晶体管价格报价

全部分类 > 半导体 > 分立半导体产品> RF 晶体管

selector three

RF 晶体管 635 个产品
展开
包装
 • -(2)
 • Tray(5)
 • Tube(5)
系列
 • *(2)
 • -(241)
装配类型
 • Surface Mount(237)
 • Through Hole(4)
封装/外壳
 • 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(8)
 • 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(8)
 • 16-VFQFN Exposed Pad(3)
 • 3-SMD, Flat Leads(1)
 • 4-SMD, Flat Leads(4)
 • 6-TSSOP, SC-88, SOT-363(13)
 • M113(1)
 • SC-70, SOT-323(39)
 • SC-75, SOT-416(5)
 • SC-82A, SOT-343(23)
 • SC-96(1)
 • SOT-143R(5)
 • SOT-23-6(4)
 • SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6(2)
 • SOT-343 Reverse Pinning(7)
 • SOT-343F(27)
 • SOT-439A(5)
 • SOT-523(4)
 • TO-205AD, TO-39-3 Metal Can(2)
 • TO-206AF, TO-72-4 Metal Can(1)
 • TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)(1)
 • TO-236-3, SC-59, SOT-23-3(38)
 • TO-243AA(12)
 • TO-253-4, TO-253AA(20)
 • TO-261-4, TO-261AA(16)
供应商器件封装
 • 14-SOICN(8)
 • 16-QFN-EP (3x3)(3)
 • 16-SOIC(8)
 • 3-SuperMiniMold (19)(5)
 • 4-DFP(20)
 • 4-SO(7)
 • 4-TSFP(4)
 • 6-SO(2)
 • 6-TSSOP(9)
 • CDFM2(5)
 • CMPAK-4(14)
 • EMT3(1)
 • M04(4)
 • M113(1)
 • PG-SOT343-4(4)
 • S-Mini(2)
 • SC-70-3(1)
 • SC-73(16)
 • SC-75(3)
 • SOT-143(3)
 • SOT-143B(17)
 • SOT-143R(5)
 • SOT-23(7)
 • SOT-23-6(4)
 • SOT-323(34)
 • SOT-343(4)
 • SOT-343R(3)
 • SOT-363(2)
 • SOT-89(5)
 • SOT-89-3(7)
 • TO-39(2)
 • TO-72(1)
 • TO-92-3(1)
 • UMT3(1)
 • USM(3)
功率 - 最大值
 • -(4)
 • 1.2W(2)
 • 100mW(9)
 • 115mW(2)
 • 120mW(1)
 • 125mW(1)
 • 135mW(4)
 • 136mW(9)
 • 150mW(30)
 • 160mW(3)
 • 16mW(1)
 • 185mW(1)
 • 190mW(1)
 • 197mW(2)
 • 1W(17)
 • 2.1W(1)
 • 2.25W(1)
 • 2.5W(1)
 • 200mW(20)
 • 210mW(2)
 • 220mW(6)
 • 225mW(1)
 • 230mW(1)
 • 234mW(2)
 • 250mW(9)
 • 270mW(2)
 • 2W(8)
 • 300mW(35)
 • 30mW(2)
 • 32mW(12)
 • 330mW(2)
 • 360mW(6)
 • 365mW(1)
 • 380mW(4)
 • 400mW(9)
 • 450mW(1)
 • 500mW(16)
 • 54mW(5)
 • 600mW(3)
 • 60mW(2)
 • 650mW(2)
 • 700mW(1)
 • 70W(1)
 • 735mW(1)
 • 750mW(4)
 • 75mW(1)
 • 960W(5)
电压 - 集射极击穿(最大值)
 • 10V(37)
 • 11V(2)
 • 12V(36)
 • 12V, 15V(3)
 • 15V(58)
 • 16V(1)
 • 18V(4)
 • 2.8V(18)
 • 200V(1)
 • 20V(10)
 • 25V(3)
 • 3.3V(3)
 • 3.5V(1)
 • 30V(4)
 • 4.5V(14)
 • 4.7V(2)
 • 40V(1)
 • 5.5V(11)
 • 5V(20)
 • 6V(8)
 • 8V(12)
 • 9.5V(1)
 • 9V(4)
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
 • 100mA(31)
 • 10mA(8)
 • 120mA(9)
 • 12mA(5)
 • 150mA(5)
 • 18mA(12)
 • 200mA(4)
 • 20mA(3)
 • 21A(5)
 • 250mA(7)
 • 25mA(13)
 • 26mA(4)
 • 3.6mA(1)
 • 300mA(2)
 • 30mA(23)
 • 32mA(2)
 • 35mA(15)
 • 400mA(2)
 • 40mA(3)
 • 500mA(4)
 • 50mA(41)
 • 6.5mA(15)
 • 600mA(1)
 • 60mA(2)
 • 65mA(18)
 • 70mA(15)
 • 80mA(3)
 • 8A(1)
晶体管类型
 • 2 NPN (Dual)(14)
 • 2 PNP (Dual)(2)
 • 3 NPN + 2 PNP(3)
 • 5 NPN(13)
 • 5 PNP(1)
 • 6 NPN(2)
 • NPN(209)
 • PNP(10)
增益
 • -(160)
 • 10.2dB ~ 14dB(1)
 • 10dB ~ 14dB(1)
 • 10dB ~ 24dB(3)
 • 11dB ~ 12.5dB(1)
 • 11dB ~ 16.5dB(1)
 • 12.4dB ~ 17.5dB(2)
 • 12.5dB ~ 14.5dB(1)
 • 12dB(2)
 • 12dB ~ 17dB(1)
 • 13.1dB(3)
 • 13.5dB(2)
 • 13.5dB ~ 23.5dB(2)
 • 13dB(3)
 • 13dB ~ 22.5dB(6)
 • 14dB(1)
 • 15.5dB(1)
 • 15.5dB ~ 18.5dB(1)
 • 15dB(2)
 • 16dB(1)
 • 18.3dB(2)
 • 18dB(2)
 • 20dB(6)
 • 20dB ~ 22dB(1)
 • 21dB(7)
 • 22dB(1)
 • 23dB(5)
 • 25dB(2)
 • 27.5dB(1)
 • 27dB(1)
 • 4.2dB ~ 11dB(1)
 • 6.5dB ~ 11dB(1)
 • 6.5dB ~ 12.5dB(1)
 • 6dB ~ 12dB(2)
 • 7.5dB(1)
 • 7.6dB(5)
 • 7dB(2)
 • 7dB ~ 8.5dB @ 2GHz(1)
 • 7dB ~ 9dB @ 1GHz(1)
 • 8.5dB(1)
 • 8dB(1)
 • 9.5dB ~ 11dB(1)
 • 9.6dB ~ 13.5dB(1)
 • 9dB(5)
 • 9dB ~ 13.5dB(1)
 • 9dB ~ 15.5dB(1)
频率 - 跃迁
 • -(12)
 • 1.1GHz(1)
 • 1.215GHz(5)
 • 1.2GHz(3)
 • 1.5GHz(1)
 • 1.6GHz(1)
 • 1.9GHz(3)
 • 10GHz(6)
 • 12GHz(3)
 • 14.5GHz(1)
 • 14GHz(5)
 • 15GHz(3)
 • 17GHz(1)
 • 18GHz(2)
 • 1GHz(1)
 • 2.2GHz(1)
 • 2.3GHz(2)
 • 2.8GHz(1)
 • 200MHz(1)
 • 20GHz(1)
 • 21GHz(7)
 • 22GHz(5)
 • 24GHz(1)
 • 25GHz(10)
 • 3.2GHz(2)
 • 300MHz(2)
 • 30GHz(1)
 • 320MHz(2)
 • 4.5GHz(4)
 • 400MHz(3)
 • 40GHz(1)
 • 42GHz(2)
 • 43GHz(4)
 • 45GHz(3)
 • 470MHz(1)
 • 4GHz(6)
 • 5.5GHz(7)
 • 550MHz(3)
 • 55GHz(5)
 • 5GHz(31)
 • 6.5GHz(3)
 • 650MHz(1)
 • 65GHz(1)
 • 6GHz(4)
 • 750MHz(1)
 • 7GHz(13)
 • 8.5GHz(7)
 • 8GHz(28)
 • 8GHz, 5.5GHz(3)
 • 900MHz(3)
 • 9GHz(36)
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值)
 • -(39)
 • 0.42dB ~ 1.1dB @ 1.5GHz ~ 12GHz(3)
 • 0.4dB ~ 0.5dB @ 1.5GHz ~ 2.4GHz(5)
 • 0.5dB ~ 0.75dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.5dB ~ 0.85dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.65dB ~ 1.2dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.6dB ~ 0.7dG @ 1.5GHz ~ 2.4GHz(1)
 • 0.75dB ~ 1.3dB @ 1.5GHz ~ 5.8GHz(6)
 • 0.7dB ~ 1.3dB @ 1.8GHz ~ 6GHz(1)
 • 0.85dB ~ 1.45dB @ 5.8GHz ~ 12GHz(4)
 • 0.8dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 2GHz(4)
 • 0.8dB ~ 1.3dB @ 5.8GHz ~ 12GHz(2)
 • 0.9dB ~ 1.2dB @ 900MHz ~ 2GHz(5)
 • 0.9dB ~ 1.4dB @ 1.8GHz(1)
 • 0.9dB ~ 1.7dB @ 1.5GHz ~ 5.8GHz(2)
 • 1.1dB @ 1.8GHz(1)
 • 1.1dB @ 1GHz(2)
 • 1.1dB @ 2.4GHz(3)
 • 1.1dB @ 2GHz(2)
 • 1.1dB ~ 1.4dB @ 900MHz(1)
 • 1.1dB ~ 1.5dB @ 2GHz(2)
 • 1.1dB ~ 1.9dB @ 900MHz ~ 2GHz(8)
 • 1.1dB ~ 2.1dB @ 900MHz(8)
 • 1.1dB ~ 3dB @ 1GHz(1)
 • 1.25dB @ 1.8GHz(2)
 • 1.2dB @ 1GHz(1)
 • 1.2dB @ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 1.7dB @ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 1.8dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1.2dB ~ 2.1dB @ 900MHz(5)
 • 1.2dB ~ 2.5dB @ 1GHz(2)
 • 1.2dB ~ 2dB @ 1GHz(1)
 • 1.3dB ~ 1.8dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.3dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.3dB ~ 2.4dB @ 900MHz(6)
 • 1.3dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.3dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(10)
 • 1.4dB @ 1GHz(2)
 • 1.4dB ~ 1.8dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.4dB ~ 2.2dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz(4)
 • 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz(4)
 • 1.5dB ~ 1.6dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz(1)
 • 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz ~ 2GHz(4)
 • 1.5dB ~ 2.5dB @ 1GHz(2)
 • 1.5dB ~ 2.5dB @ 2GHz(3)
 • 1.5dB ~ 2dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 1.5dB ~ 3.5dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 1.6dB @ 2GHz(1)
 • 1.6dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.7dB ~ 1.9dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1.7dB ~ 2.3dB @ 1GHz ~ 2GHz(2)
 • 1.7dB ~ 2.6dB @ 2GHz ~ 4GHz(1)
 • 1.8dB ~ 2.1dB @ 500MHz ~ 1GHz(2)
 • 1.8dB ~ 2dB @ 1GHz(12)
 • 1.9dB ~ 2.4dB @ 900MHz(1)
 • 1.9dB ~ 2dB @1GHz(1)
 • 1.9dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(1)
 • 1dB @ 2GHz(2)
 • 1dB ~ 1.3dB @ 900MHz(1)
 • 1dB ~ 1.6dB @ 900MHz ~ 2GHz(1)
 • 1dB ~ 1.9dB @ 900MHz ~ 2.4GHz(1)
 • 2.1dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(5)
 • 2.4dB @ 1GHz(2)
 • 2.4dB @ 500MHz(1)
 • 2.4dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2.5dB @ 400MHz(2)
 • 2.5dB @ 500MHz(1)
 • 2.5dB @ 800MHz(1)
 • 2.5dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2.7dB ~ 3dB @ 500MHz ~ 1GHz(1)
 • 2dB ~ 3dB @ 1GHz ~ 2GHz(3)
 • 3.25dB @ 1kHz(4)
 • 3.3dB @ 1.8GHz(1)
 • 3.3dB @ 500MHz(2)
 • 3.5dB @ 1GHz(13)
 • 3.5dB @ 800MHz(2)
 • 3dB @ 100MHz(2)
 • 4.5dB @ 200MHz(1)
 • 4.5dB @ 500MHz(2)
 • 5.2dB @ 900MHz(2)
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值)
 • -(5)
 • 100 @ 1mA, 6V(2)
 • 100 @ 40mA, 8V(5)
 • 100 @ 50mA, 5V(1)
 • 100 @ 5mA, 6V(2)
 • 110 @ 30mA, 3V(1)
 • 110 @ 50mA, 1.5V(1)
 • 120 @ 10mA, 5V(1)
 • 120 @ 20mA, 10V(1)
 • 15 @ 10mA, 2V(2)
 • 15 @ 50mA, 5V(2)
 • 155 @ 10mA, 2V(6)
 • 160 @ 10mA, 2V(3)
 • 160 @ 160mA, 4V(1)
 • 160 @ 25mA, 3V(2)
 • 20 @ 10mA, 2V(1)
 • 20 @ 14mA, 10V(1)
 • 20 @ 15mA, 10V(1)
 • 20 @ 1mA, 1V(2)
 • 20 @ 250mA, 5V(1)
 • 20 @ 30mA, 5V(2)
 • 20 @ 70mA, 10V(1)
 • 200 @ 1mA, 2V(4)
 • 205 @ 2mA, 2V(2)
 • 235 @ 10mA, 2V(2)
 • 25 @ 100mA, 10V(4)
 • 25 @ 100mA, 4.8V(1)
 • 25 @ 150mA, 5V(1)
 • 25 @ 2mA, 1V(3)
 • 25 @ 300mA, 5V(2)
 • 25 @ 3mA, 1V(1)
 • 25 @ 50mA, 5V(2)
 • 25 @ 50mA, 9V(2)
 • 25 @ 70mA, 10V(6)
 • 30 @ 5mA, 5V(1)
 • 30 @ 8mA, 10V(1)
 • 40 @ 100mA, 3V(1)
 • 40 @ 10mA, 2V(9)
 • 40 @ 10mA, 2V / 20 @ 10mA, 2V(3)
 • 40 @ 10mA, 3V(2)
 • 40 @ 1mA, 3V(4)
 • 40 @ 200mA, 2V(1)
 • 40 @ 30mA, 5V(4)
 • 40 @ 50mA, 10V(2)
 • 40 @ 50mA, 5V(1)
 • 40 @ 7mA, 3V(3)
 • 40 @ 80mA, 2V(1)
 • 45 @ 30mA, 5V(1)
 • 48 @ 10mA, 2V(2)
 • 50 @ 10mA, 2V(6)
 • 50 @ 10mA, 6V(3)
 • 50 @ 20mA, 10V(8)
 • 50 @ 20mA, 3.5V(1)
 • 50 @ 20mA, 8V(1)
 • 50 @ 25mA, 2V(4)
 • 50 @ 3mA, 2V(1)
 • 50 @ 500µA, 1V(13)
 • 50 @ 5mA, 2.7V(1)
 • 50 @ 5mA, 2V(2)
 • 50 @ 5mA, 6V(10)
 • 50 @ 7mA, 3V(2)
 • 56 @ 5mA, 10V(2)
 • 60 @ 10mA, 10V(1)
 • 60 @ 15mA, 3V(2)
 • 60 @ 15mA, 5V(13)
 • 60 @ 1mA, 6V(1)
 • 60 @ 20mA, 4V(1)
 • 60 @ 20mA, 6V(9)
 • 60 @ 40mA, 8V(4)
 • 60 @ 4mA, 10V(1)
 • 60 @ 50mA, 4V(1)
 • 60 @ 5mA, 10V(2)
 • 60 @ 5mA, 3V(2)
 • 60 @ 5mA, 4V(1)
 • 60 @ 5mA, 5V(1)
 • 60 @ 5mA, 6V(12)
 • 60 @ 70mA, 8V(4)
 • 65 @ 15mA, 10V(8)
 • 70 @ 1mA, 6V(1)
 • 70 @ 2mA, 2.7V(1)
 • 70 @ 7mA, 3V(1)
 • 72 @ 1mA, 5V(1)
 • 75 @ 10mA, 3V(3)
 • 80 @ 100mA, 10V(1)
 • 80 @ 10mA, 3V(1)
 • 80 @ 15mA, 3V(1)
 • 80 @ 20mA, 10V(1)
 • 80 @ 5mA, 3V(1)
 • 80 @ 7mA, 3V(1)
 • 82 @ 1mA, 6V(2)
 • 90 @ 1mA, 2V(2)
 • 90 @ 1mA, 6V(1)
 • 90 @ 20mA, 2V(1)
 • 90 @ 5mA, 10V(1)
 • 90 @ 5mA, 2V(6)
重量
 • 0.013克(g)(4)
 • 0.016克(g)(1)
 • 0.023克(g)(3)
 • 0.033克(g)(2)
 • 0.035克(g)(1)
 • 0.089克(g)(3)
 • 0.108克(g)(2)
 • 1克(g)(14)
综合排序 价格 交期 库存 635个产品 1/13
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
A2I35H060NR1 RF 晶体管 NXP Semiconductors 285.00
Airfast RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifier, 3400-3800 MHz, 10 W Avg., 28 V

-

库存: 1

交期: 2~3个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:500

Sample

 • 1+ ¥285.00
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"285.00","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥285.00
合计: ¥285.00
加入购物车
直接购买
BFU550WF RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.48071
BFU550W/SC-70/REEL 13" Q1/T1 *

-

库存: 1,280,000

交期: 6~9个工作日

起订量:10000

递增量:10000

包装量:10000

亚洲A05

 • 10000+ ¥1.48071
 • 20000+ ¥1.19138
 • 30000+ ¥1.18287
[ {"priceType":"0","qty":"10000","price":"1.48071","promotionPrice":"","maxCount":"19999"} , {"priceType":"0","qty":"20000","price":"1.19138","promotionPrice":"","maxCount":"29999"} , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"1.18287","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.48071
合计: ¥14807.10
加入购物车
直接购买
BFU910FX RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69485
BFU910F/DFP4/REEL 7" Q1/T1 *ST

库存: 534,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1732

 • 1+ ¥0.69485
 • 25+ ¥0.67168
 • 50+ ¥0.64852
 • 100+ ¥0.6022
 • 300+ ¥0.57904
 • 500+ ¥0.55588
 • 1000+ ¥0.53271
 • 5000+ ¥0.5003
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69485","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.67168","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64852","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.6022","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57904","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.55588","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53271","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.5003","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69485
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFU910FX RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69485
BFU910F/DFP4/REEL 7" Q1/T1 *ST

库存: 306,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1518

 • 1+ ¥0.69485
 • 25+ ¥0.67168
 • 50+ ¥0.64852
 • 100+ ¥0.6022
 • 300+ ¥0.57904
 • 500+ ¥0.55588
 • 1000+ ¥0.53271
 • 5000+ ¥0.5003
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69485","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.67168","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64852","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.6022","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57904","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.55588","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53271","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.5003","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69485
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69263
TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 171,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1704

 • 1+ ¥0.69263
 • 25+ ¥0.66954
 • 50+ ¥0.64645
 • 100+ ¥0.60028
 • 300+ ¥0.57719
 • 500+ ¥0.5541
 • 1000+ ¥0.53101
 • 5000+ ¥0.49875
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69263","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66954","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64645","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.60028","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57719","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.5541","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53101","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49875","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69263
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69263
TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 153,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1717

 • 1+ ¥0.69263
 • 25+ ¥0.66954
 • 50+ ¥0.64645
 • 100+ ¥0.60028
 • 300+ ¥0.57719
 • 500+ ¥0.5541
 • 1000+ ¥0.53101
 • 5000+ ¥0.49875
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69263","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66954","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64645","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.60028","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57719","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.5541","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53101","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49875","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69263
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69263
TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 117,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1610

 • 1+ ¥0.69263
 • 25+ ¥0.66954
 • 50+ ¥0.64645
 • 100+ ¥0.60028
 • 300+ ¥0.57719
 • 500+ ¥0.5541
 • 1000+ ¥0.53101
 • 5000+ ¥0.49875
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69263","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66954","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64645","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.60028","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57719","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.5541","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53101","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49875","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69263
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFU520WX RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.31902
BFU520W/SC-70/REEL 7" Q1/T1 *S

-

库存: 78,000

交期: 6~9个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

亚洲A05

 • 3000+ ¥1.31902
 • 6000+ ¥1.08075
 • 12000+ ¥1.06373
 • 15000+ ¥1.05522
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"1.31902","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"1.08075","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"1.06373","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"1.05522","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.31902
合计: ¥3957.06
加入购物车
直接购买
BFM505,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 3.20339
TRANS NPN DUAL 8V 9GHZ 6TSSOP

库存: 66,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:0928

 • 1+ ¥3.20339
 • 25+ ¥3.09661
 • 50+ ¥2.98983
 • 100+ ¥2.77627
 • 300+ ¥2.66949
 • 500+ ¥2.56271
 • 1000+ ¥2.45594
 • 5000+ ¥2.30646
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.20339","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.09661","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"2.98983","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.77627","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.66949","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.56271","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.45594","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.30646","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.20339
合计: ¥3.20
加入购物车
直接购买
BFG97,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 3.39098
TRANS NPN 15V 5.5GHZ SOT223

库存: 42,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1000

Rochester

DC:1722

 • 1+ ¥3.39098
 • 25+ ¥3.27798
 • 50+ ¥3.16491
 • 100+ ¥2.93885
 • 300+ ¥2.82585
 • 500+ ¥2.71278
 • 1000+ ¥2.59979
 • 5000+ ¥2.44151
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.39098","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.27798","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"3.16491","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.93885","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.82585","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.71278","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.59979","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.44151","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.39098
合计: ¥3.39
加入购物车
直接购买
BFU630F,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.39746
TRANSISTOR NPN SOT343F

库存: 24,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1447

 • 1+ ¥1.39746
 • 25+ ¥1.35092
 • 50+ ¥1.3043
 • 100+ ¥1.21113
 • 300+ ¥1.16459
 • 500+ ¥1.11797
 • 1000+ ¥1.07142
 • 5000+ ¥1.00623
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.39746","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.35092","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.3043","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.21113","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.16459","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.11797","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.07142","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.00623","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.39746
合计: ¥1.40
加入购物车
直接购买
PMBF4391,215 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.9568
PMBF4391 Series 40 V 250 mW SMT N-Channel FETs - SOT-23-3

-

库存: 24,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1622

 • 1+ ¥0.9568
 • 25+ ¥0.92491
 • 50+ ¥0.89301
 • 100+ ¥0.82923
 • 300+ ¥0.79733
 • 500+ ¥0.76544
 • 1000+ ¥0.73355
 • 5000+ ¥0.68893
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.9568","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.92491","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.89301","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.82923","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.79733","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.76544","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.73355","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.68893","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.9568
合计: ¥0.96
加入购物车
直接购买
55GN01CA-TB-E RF 晶体管 ON Semiconductor 0.46952
55GN01CA Series NPN 10 V 200 mW 70 mA UHF Wide-Band Low Noise Amplifier - CP-3

-

库存: 21,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1635

 • 1+ ¥0.46952
 • 25+ ¥0.45391
 • 50+ ¥0.43822
 • 100+ ¥0.40692
 • 300+ ¥0.3913
 • 500+ ¥0.37562
 • 1000+ ¥0.36
 • 5000+ ¥0.3381
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.46952","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.45391","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.43822","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.40692","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.3913","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.37562","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.36","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.3381","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.46952
合计: ¥0.47
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 21,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1043

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 18,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1416

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
BFR106E6327HTSA1 RF 晶体管 Infineon 0.97863
TRANSISTOR RF NPN 15V SOT-23

-

库存: 18,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥0.97863
 • 6000+ ¥0.79904
 • 9000+ ¥0.79141
 • 12000+ ¥0.78631
 • 15000+ ¥0.78202
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"0.97863","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"0.79904","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"0.79141","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"0.78631","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"0.78202","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.97863
合计: ¥2935.89
加入购物车
直接购买
55GN01CA-TB-E RF 晶体管 ON Semiconductor 0.46952
55GN01CA Series NPN 10 V 200 mW 70 mA UHF Wide-Band Low Noise Amplifier - CP-3

-

库存: 18,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1542

 • 1+ ¥0.46952
 • 25+ ¥0.45391
 • 50+ ¥0.43822
 • 100+ ¥0.40692
 • 300+ ¥0.3913
 • 500+ ¥0.37562
 • 1000+ ¥0.36
 • 5000+ ¥0.3381
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.46952","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.45391","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.43822","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.40692","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.3913","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.37562","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.36","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.3381","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.46952
合计: ¥0.47
加入购物车
直接购买
PBR941,215 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.93349
TRANSISTOR NPN UHF 50MA SOT23

库存: 15,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1829

 • 1+ ¥0.93349
 • 25+ ¥0.90241
 • 50+ ¥0.87126
 • 100+ ¥0.80903
 • 300+ ¥0.77795
 • 500+ ¥0.74679
 • 1000+ ¥0.71571
 • 5000+ ¥0.67213
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.93349","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.90241","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.87126","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.80903","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.77795","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.74679","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.71571","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.67213","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.93349
合计: ¥0.93
加入购物车
直接购买
BFU550XAR RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.27092
BFU550X/SOT4/REEL 7" Q3/T4 *ST

-

库存: 15,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1849

 • 1+ ¥1.27092
 • 25+ ¥1.2286
 • 50+ ¥1.1862
 • 100+ ¥1.10147
 • 300+ ¥1.05914
 • 500+ ¥1.01674
 • 1000+ ¥0.97441
 • 5000+ ¥0.91507
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.27092","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.2286","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.1862","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.10147","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.05914","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.01674","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.97441","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.91507","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.27092
合计: ¥1.27
加入购物车
直接购买
BFR106E6327HTSA1 RF 晶体管 Infineon 3.0171
TRANSISTOR RF NPN 15V SOT-23

-

库存: 13,076

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.0171
 • 10+ ¥2.44081
 • 25+ ¥2.2374
 • 100+ ¥1.6611
 • 250+ ¥1.51421
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.0171","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"2.44081","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"2.2374","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.6611","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"1.51421","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.0171
合计: ¥3.02
加入购物车
直接购买
BFM505,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 3.20339
TRANS NPN DUAL 8V 9GHZ 6TSSOP

库存: 12,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:0931

 • 1+ ¥3.20339
 • 25+ ¥3.09661
 • 50+ ¥2.98983
 • 100+ ¥2.77627
 • 300+ ¥2.66949
 • 500+ ¥2.56271
 • 1000+ ¥2.45594
 • 5000+ ¥2.30646
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.20339","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.09661","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"2.98983","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.77627","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.66949","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.56271","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.45594","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.30646","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.20339
合计: ¥3.20
加入购物车
直接购买
55GN01CA-TB-E RF 晶体管 ON Semiconductor 0.46952
55GN01CA Series NPN 10 V 200 mW 70 mA UHF Wide-Band Low Noise Amplifier - CP-3

-

库存: 12,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1541

 • 1+ ¥0.46952
 • 25+ ¥0.45391
 • 50+ ¥0.43822
 • 100+ ¥0.40692
 • 300+ ¥0.3913
 • 500+ ¥0.37562
 • 1000+ ¥0.36
 • 5000+ ¥0.3381
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.46952","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.45391","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.43822","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.40692","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.3913","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.37562","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.36","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.3381","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.46952
合计: ¥0.47
加入购物车
直接购买
PBR941,215 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.93349
TRANSISTOR NPN UHF 50MA SOT23

库存: 12,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1847

 • 1+ ¥0.93349
 • 25+ ¥0.90241
 • 50+ ¥0.87126
 • 100+ ¥0.80903
 • 300+ ¥0.77795
 • 500+ ¥0.74679
 • 1000+ ¥0.71571
 • 5000+ ¥0.67213
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.93349","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.90241","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.87126","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.80903","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.77795","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.74679","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.71571","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.67213","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.93349
合计: ¥0.93
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 12,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1101

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 10,099

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1021

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
PRF947,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.11997
TRANSISTOR NPN 10V 8.5GHZ SOT323

库存: 10,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1108

 • 1+ ¥1.11997
 • 25+ ¥1.08267
 • 50+ ¥1.0453
 • 100+ ¥0.97064
 • 300+ ¥0.93334
 • 500+ ¥0.89597
 • 1000+ ¥0.85868
 • 5000+ ¥0.80644
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.11997","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.08267","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.0453","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.97064","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.93334","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.89597","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.85868","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.80644","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.11997
合计: ¥1.12
加入购物车
直接购买
BFM505,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 3.20339
TRANS NPN DUAL 8V 9GHZ 6TSSOP

库存: 9,500

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1141

 • 1+ ¥3.20339
 • 25+ ¥3.09661
 • 50+ ¥2.98983
 • 100+ ¥2.77627
 • 300+ ¥2.66949
 • 500+ ¥2.56271
 • 1000+ ¥2.45594
 • 5000+ ¥2.30646
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.20339","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.09661","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"2.98983","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.77627","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"2.66949","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.56271","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.45594","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.30646","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.20339
合计: ¥3.20
加入购物车
直接购买
PMV45EN,215 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.51947
PMV45EN/TO-236AB/REEL 7" Q3/T4

-

库存: 9,392

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1326

 • 1+ ¥0.51947
 • 25+ ¥0.50215
 • 50+ ¥0.48484
 • 100+ ¥0.45021
 • 300+ ¥0.43289
 • 500+ ¥0.41558
 • 1000+ ¥0.39826
 • 5000+ ¥0.37406
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.51947","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.50215","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.48484","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.45021","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.43289","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.41558","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.39826","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.37406","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.51947
合计: ¥0.52
加入购物车
直接购买
BFU550WX RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.87216
BFU550W/SC-70/REEL 7" Q1/T1 *S

-

库存: 9,000

交期: 7~10个工作日

起订量:3000

递增量:3000

包装量:3000

海外A01

 • 3000+ ¥1.87216
 • 6000+ ¥1.50624
 • 9000+ ¥1.48922
 • 12000+ ¥1.48071
 • 15000+ ¥1.3871
 • 30000+ ¥1.37008
[ {"priceType":"0","qty":"3000","price":"1.87216","promotionPrice":"","maxCount":"5999"} , {"priceType":"0","qty":"6000","price":"1.50624","promotionPrice":"","maxCount":"8999"} , {"priceType":"0","qty":"9000","price":"1.48922","promotionPrice":"","maxCount":"11999"} , {"priceType":"0","qty":"12000","price":"1.48071","promotionPrice":"","maxCount":"14999"} , {"priceType":"0","qty":"15000","price":"1.3871","promotionPrice":"","maxCount":"29999"} , {"priceType":"0","qty":"30000","price":"1.37008","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.87216
合计: ¥5616.48
加入购物车
直接购买
55GN01CA-TB-E RF 晶体管 ON Semiconductor 0.46952
55GN01CA Series NPN 10 V 200 mW 70 mA UHF Wide-Band Low Noise Amplifier - CP-3

-

库存: 9,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1531

 • 1+ ¥0.46952
 • 25+ ¥0.45391
 • 50+ ¥0.43822
 • 100+ ¥0.40692
 • 300+ ¥0.3913
 • 500+ ¥0.37562
 • 1000+ ¥0.36
 • 5000+ ¥0.3381
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.46952","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.45391","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.43822","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.40692","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.3913","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.37562","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.36","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.3381","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.46952
合计: ¥0.47
加入购物车
直接购买
PBR941,215 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.93349
TRANSISTOR NPN UHF 50MA SOT23

库存: 9,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1834

 • 1+ ¥0.93349
 • 25+ ¥0.90241
 • 50+ ¥0.87126
 • 100+ ¥0.80903
 • 300+ ¥0.77795
 • 500+ ¥0.74679
 • 1000+ ¥0.71571
 • 5000+ ¥0.67213
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.93349","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.90241","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.87126","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.80903","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.77795","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.74679","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.71571","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.67213","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.93349
合计: ¥0.93
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 9,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1025

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69263
TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 9,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1612

 • 1+ ¥0.69263
 • 25+ ¥0.66954
 • 50+ ¥0.64645
 • 100+ ¥0.60028
 • 300+ ¥0.57719
 • 500+ ¥0.5541
 • 1000+ ¥0.53101
 • 5000+ ¥0.49875
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69263","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66954","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64645","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.60028","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57719","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.5541","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53101","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49875","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69263
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFQ67W,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.69263
TRANS NPN 10V 20MA 8GHZ SOT323

库存: 6,775

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1142

 • 1+ ¥0.69263
 • 25+ ¥0.66954
 • 50+ ¥0.64645
 • 100+ ¥0.60028
 • 300+ ¥0.57719
 • 500+ ¥0.5541
 • 1000+ ¥0.53101
 • 5000+ ¥0.49875
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.69263","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.66954","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.64645","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.60028","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.57719","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.5541","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.53101","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.49875","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.69263
合计: ¥0.69
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 6,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1032

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
BFS25A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.69604
TRANS NPN 5V 6.5MA SOT323

库存: 6,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1018

 • 1+ ¥1.69604
 • 25+ ¥1.63951
 • 50+ ¥1.58298
 • 100+ ¥1.46991
 • 300+ ¥1.41337
 • 500+ ¥1.35684
 • 1000+ ¥1.3003
 • 5000+ ¥1.2212
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.69604","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.63951","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.58298","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1.46991","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1.41337","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1.35684","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1.3003","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1.2212","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.69604
合计: ¥1.70
加入购物车
直接购买
BFQ18A,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 4.1047
TRANS NPN 18V 150MA SOT89

库存: 5,402

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1000

Rochester

DC:1624

 • 1+ ¥4.1047
 • 25+ ¥3.96787
 • 50+ ¥3.83105
 • 100+ ¥3.5574
 • 300+ ¥3.42058
 • 500+ ¥3.28376
 • 1000+ ¥3.14693
 • 5000+ ¥2.95542
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"4.1047","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.96787","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"3.83105","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"3.5574","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"3.42058","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"3.28376","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"3.14693","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.95542","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥4.1047
合计: ¥4.10
加入购物车
直接购买
BFU520WX RF 晶体管 NXP Semiconductors 3.26571
BFU520W/SC-70/REEL 7" Q1/T1 *S

-

库存: 4,634

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.26571
 • 10+ ¥2.8024
 • 25+ ¥2.6216
 • 100+ ¥2.10181
 • 250+ ¥1.9549
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.26571","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"2.8024","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"2.6216","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.10181","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"1.9549","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.26571
合计: ¥3.27
加入购物车
直接购买
SS9018GBU RF 晶体管 ON Semiconductor 0.25973
TRANSISTOR RF NPN 30V 50MA TO-92

库存: 4,300

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:10000

Rochester

DC:9999

 • 1+ ¥0.25973
 • 25+ ¥0.25108
 • 50+ ¥0.24242
 • 100+ ¥0.2251
 • 300+ ¥0.21645
 • 500+ ¥0.20779
 • 1000+ ¥0.19913
 • 5000+ ¥0.18707
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.25973","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.25108","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.24242","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.2251","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.21645","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.20779","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.19913","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.18707","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.25973
合计: ¥0.26
加入购物车
直接购买
BFU530AR RF 晶体管 NXP Semiconductors 3.729
BFU530A/TO-236AB/REEL 7" Q3/T4

-

库存: 4,250

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥3.729
 • 10+ ¥3.2092
 • 25+ ¥2.9945
 • 100+ ¥2.39561
 • 250+ ¥2.2261
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.729","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"3.2092","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"2.9945","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.39561","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"2.2261","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥3.729
合计: ¥3.73
加入购物车
直接购买
PRF947,115 RF 晶体管 NXP Semiconductors 1.11997
TRANSISTOR NPN 10V 8.5GHZ SOT323

库存: 4,140

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

Rochester

DC:1107

 • 1+ ¥1.11997
 • 25+ ¥1.08267
 • 50+ ¥1.0453
 • 100+ ¥0.97064
 • 300+ ¥0.93334
 • 500+ ¥0.89597
 • 1000+ ¥0.85868
 • 5000+ ¥0.80644
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1.11997","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1.08267","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1.0453","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.97064","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.93334","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.89597","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.85868","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.80644","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥1.11997
合计: ¥1.12
加入购物车
直接购买
BFU520XRVL RF 晶体管 NXP Semiconductors 0.86356
BFU520XR/SOT4/REEL 11" Q3/T4*S

-

库存: 3,868

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:10000

Rochester

DC:1627

 • 1+ ¥0.86356
 • 25+ ¥0.83478
 • 50+ ¥0.80599
 • 100+ ¥0.74842
 • 300+ ¥0.71964
 • 500+ ¥0.69085
 • 1000+ ¥0.66206
 • 5000+ ¥0.62181
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"0.86356","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"0.83478","promotionPrice":"","maxCount":"49"} , {"priceType":"0","qty":"50","price":"0.80599","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"0.74842","promotionPrice":"","maxCount":"299"} , {"priceType":"0","qty":"300","price":"0.71964","promotionPrice":"","maxCount":"499"} , {"priceType":"0","qty":"500","price":"0.69085","promotionPrice":"","maxCount":"999"} , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"0.66206","promotionPrice":"","maxCount":"4999"} , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"0.62181","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥0.86356
合计: ¥0.86
加入购物车
直接购买
BFU550R RF 晶体管 NXP Semiconductors 4.20361
BFU550/SOT4/REEL 7" Q3/T4 *STA

-

库存: 3,104

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:3000

英国

 • 1+ ¥4.20361
 • 10+ ¥3.6047
 • 25+ ¥3.3674
 • 100+ ¥2.6894
 • 250+ ¥2.4973
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"4.20361","promotionPrice":"","maxCount":"9"} , {"priceType":"0","qty":"10","price":"3.6047","promotionPrice":"","maxCount":"24"} , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.3674","promotionPrice":"","maxCount":"99"} , {"priceType":"0","qty":"100","price":"2.6894","promotionPrice":"","maxCount":"249"} , {"priceType":"0","qty":"250","price":"2.4973","promotionPrice":"","maxCount":"0"} ]
- +
单价: ¥4.20361
合计: ¥4.20
加入购物车
直接购买