V/F和F/V转换器价格报价

全部分类 > 电源/电路保护 > 电源管理器件> V/F和F/V转换器

selector three

V/F和F/V转换器 595 个产品
展开
包装
 • Tube(546)
系列
 • *(1)
 • -(590)
装配类型
 • Surface Mount(158)
 • Through Hole(430)
类型
 • Frequency to Voltage(38)
 • Volt to Frequency and Frequency to Volt(178)
 • Voltage and Current Controller(2)
 • Voltage to Frequency(372)
封装/外壳
 • 14-CDIP (0.300", 7.62mm)(239)
 • 14-DIP (0.300", 7.62mm)(91)
 • 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(11)
 • 16-CDIP (0.300", 7.62mm)(31)
 • 20-LCC (J-Lead)(94)
 • 38-DIP (0.500", 12.70mm), 8 Leads(1)
 • 38-DIP (0.800", 20.32mm), 12 Leads(1)
 • 8-DIP (0.300", 7.62mm)(53)
 • 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)(45)
 • 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)(7)
 • SOT-23-8(1)
 • TO-100-10 Metal Can(16)
供应商器件封装
 • 12-DIP(1)
 • 14-CDIP(239)
 • 14-DIP(3)
 • 14-PDIP(86)
 • 14-SOIC(5)
 • 14-SOICN(6)
 • 16-CDIP(12)
 • 16-CERDIP(19)
 • 20-PLCC (9x9)(94)
 • 8-DIP(2)
 • 8-MSOP(7)
 • 8-PDIP(52)
 • 8-SOIC(41)
 • 8-SOIC N(4)
 • SOT-23-8(1)
 • TO-100-10(16)
频率 - 最大值
 • -(2)
 • 100kHz(183)
 • 10kHz(38)
 • 1MHz(156)
 • 2MHz(121)
 • 3.072MHz(7)
 • 4MHz(16)
 • 500kHz(64)
 • 6.144MHz(3)
重量
 • 0.054克(g)(1)
 • 2克(g)(8)
满刻度
 • -(39)
 • ±100ppm/°C(19)
 • ±150ppm/°C(142)
 • ±20ppm/°C(18)
 • ±25ppm/°C(102)
 • ±30ppm/°C(153)
 • ±40ppm/°C(2)
 • ±50ppm/°C(91)
 • ±75ppm/°C(24)
线性度
 • ±0.005%(102)
 • ±0.01%(23)
 • ±0.012%(15)
 • ±0.02%(38)
 • ±0.024%(3)
 • ±0.05%(181)
 • ±0.1%(147)
 • ±0.2%(41)
 • ±0.25%(2)
 • ±0.3%(38)
综合排序 价格 交期 库存 595个产品 1/12
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
MC1121DMR2 V/F和F/V转换器 安森美 3.62759
V/F和F/V转换器

-

库存: 140,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0107

 • 1+ ¥3.62759
 • 25+ ¥3.50667
 • 50+ ¥3.38575
 • 100+ ¥3.14391
 • 300+ ¥3.02299
 • 500+ ¥2.90207
 • 1000+ ¥2.78115
 • 5000+ ¥2.61188
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.62759", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.50667", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"3.38575", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"3.14391", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"3.02299", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.90207", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.78115", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.61188", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥3.62759
合计: ¥3.63
加入购物车
直接购买
MC1121DMR2 V/F和F/V转换器 安森美 3.62759
V/F和F/V转换器

-

库存: 42,500

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0049

 • 1+ ¥3.62759
 • 25+ ¥3.50667
 • 50+ ¥3.38575
 • 100+ ¥3.14391
 • 300+ ¥3.02299
 • 500+ ¥2.90207
 • 1000+ ¥2.78115
 • 5000+ ¥2.61188
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3.62759", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3.50667", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"3.38575", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"3.14391", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"3.02299", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"2.90207", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"2.78115", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"2.61188", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥3.62759
合计: ¥3.63
加入购物车
直接购买
LM331N/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 24.2836
V/F和F/V转换器 IC CONV PREC VOLT TO FREQ 8-DIP

库存: 12,574

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1331

 • 1+ ¥24.2836
 • 25+ ¥23.49002
 • 50+ ¥22.69644
 • 100+ ¥21.10928
 • 300+ ¥20.3157
 • 500+ ¥19.52211
 • 1000+ ¥18.72853
 • 5000+ ¥17.93495
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"24.2836", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"23.49002", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"22.69644", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"21.10928", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"20.3157", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"19.52211", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"18.72853", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"17.93495", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥24.2836
合计: ¥24.28
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 6,194

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0227

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
VFC320BP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 198.44787
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 5,925

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1027+5

 • 1+ ¥198.44787
 • 25+ ¥191.96265
 • 50+ ¥185.47742
 • 100+ ¥172.50698
 • 300+ ¥166.02175
 • 500+ ¥159.53653
 • 1000+ ¥153.0513
 • 5000+ ¥146.56608
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"198.44787", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"191.96265", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"185.47742", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"172.50698", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"166.02175", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"159.53653", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"153.0513", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"146.56608", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥198.44787
合计: ¥198.45
加入购物车
直接购买
VFC110AP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 189.8639
V/F和F/V转换器 IC HIGH FREQ V/F CONV 14 DIP

库存: 5,236

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1119

 • 1+ ¥189.8639
 • 25+ ¥183.6592
 • 50+ ¥177.4545
 • 100+ ¥165.04509
 • 300+ ¥158.84039
 • 500+ ¥152.63569
 • 1000+ ¥146.43098
 • 5000+ ¥140.22628
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"189.8639", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"183.6592", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"177.4545", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"165.04509", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"158.84039", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"152.63569", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"146.43098", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"140.22628", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥189.8639
合计: ¥189.86
加入购物车
直接购买
LM2917MX-8 V/F和F/V转换器 Texas Instruments 8.45752
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER FREQ-VOLTAGE 8-SOIC

库存: 5,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:2500

Rochester

DC:1710

 • 1+ ¥8.45752
 • 25+ ¥8.18113
 • 50+ ¥7.90474
 • 100+ ¥7.35196
 • 300+ ¥7.07558
 • 500+ ¥6.79919
 • 1000+ ¥6.5228
 • 5000+ ¥6.24641
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"8.45752", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"8.18113", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"7.90474", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"7.35196", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"7.07558", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"6.79919", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"6.5228", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"6.24641", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥8.45752
合计: ¥8.46
加入购物车
直接购买
VFC320BP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 198.44787
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 4,750

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0910

 • 1+ ¥198.44787
 • 25+ ¥191.96265
 • 50+ ¥185.47742
 • 100+ ¥172.50698
 • 300+ ¥166.02175
 • 500+ ¥159.53653
 • 1000+ ¥153.0513
 • 5000+ ¥146.56608
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"198.44787", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"191.96265", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"185.47742", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"172.50698", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"166.02175", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"159.53653", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"153.0513", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"146.56608", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥198.44787
合计: ¥198.45
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 4,739

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0015

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD650AD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 276.49868
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONV 1MHZ 14-CDIP

库存: 3,952

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0530

 • 1+ ¥276.49868
 • 25+ ¥267.28206
 • 50+ ¥258.06543
 • 100+ ¥239.63219
 • 300+ ¥230.41556
 • 500+ ¥221.19894
 • 1000+ ¥211.98232
 • 5000+ ¥199.07905
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"276.49868", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"267.28206", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"258.06543", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"239.63219", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"230.41556", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"221.19894", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"211.98232", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"199.07905", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥276.49868
合计: ¥276.50
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 3,893

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0710

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD652JPZ-REEL V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 163.77315
V/F和F/V转换器 IC CONV VOLT-FREQ SYNC 20PLCC

库存: 3,695

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1000

Rochester

DC:MIX 14

 • 1+ ¥163.77315
 • 25+ ¥158.31404
 • 50+ ¥152.85494
 • 100+ ¥141.93673
 • 300+ ¥136.47762
 • 500+ ¥131.01852
 • 1000+ ¥125.55941
 • 5000+ ¥117.91666
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"163.77315", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"158.31404", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"152.85494", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"141.93673", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"136.47762", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"131.01852", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"125.55941", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"117.91666", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥163.77315
合计: ¥163.77
加入购物车
直接购买
LM331AN/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 53.64982
V/F和F/V转换器 IC CONV PREC VOLT TO FREQ 8-DIP

库存: 3,645

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1406

 • 1+ ¥53.64982
 • 25+ ¥51.89656
 • 50+ ¥50.1433
 • 100+ ¥46.63677
 • 300+ ¥44.88351
 • 500+ ¥43.13025
 • 1000+ ¥41.37699
 • 5000+ ¥39.62373
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"53.64982", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"51.89656", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"50.1433", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"46.63677", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"44.88351", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"43.13025", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"41.37699", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"39.62373", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥53.64982
合计: ¥53.65
加入购物车
直接购买
LM2917N-8/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 9.07304
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER FREQ TO VOLT 8-DIP

库存: 3,370

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1444

 • 1+ ¥9.07304
 • 25+ ¥8.77657
 • 50+ ¥8.48003
 • 100+ ¥7.88702
 • 300+ ¥7.59055
 • 500+ ¥7.29401
 • 1000+ ¥6.99755
 • 5000+ ¥6.70101
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"9.07304", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"8.77657", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"8.48003", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"7.88702", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"7.59055", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"7.29401", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"6.99755", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"6.70101", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥9.07304
合计: ¥9.07
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 3,181

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0114

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 3,079

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0436

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
LM331AN/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 53.64982
V/F和F/V转换器 IC CONV PREC VOLT TO FREQ 8-DIP

库存: 3,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1449

 • 1+ ¥53.64982
 • 25+ ¥51.89656
 • 50+ ¥50.1433
 • 100+ ¥46.63677
 • 300+ ¥44.88351
 • 500+ ¥43.13025
 • 1000+ ¥41.37699
 • 5000+ ¥39.62373
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"53.64982", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"51.89656", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"50.1433", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"46.63677", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"44.88351", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"43.13025", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"41.37699", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"39.62373", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥53.64982
合计: ¥53.65
加入购物车
直接购买
LM2917N-8/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 9.07304
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER FREQ TO VOLT 8-DIP

库存: 3,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1301

 • 1+ ¥9.07304
 • 25+ ¥8.77657
 • 50+ ¥8.48003
 • 100+ ¥7.88702
 • 300+ ¥7.59055
 • 500+ ¥7.29401
 • 1000+ ¥6.99755
 • 5000+ ¥6.70101
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"9.07304", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"8.77657", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"8.48003", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"7.88702", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"7.59055", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"7.29401", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"6.99755", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"6.70101", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥9.07304
合计: ¥9.07
加入购物车
直接购买
AD650KN V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 153.6965
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONVERTER 14-DIP

库存: 2,813

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0529

 • 1+ ¥153.6965
 • 25+ ¥148.57328
 • 50+ ¥143.45007
 • 100+ ¥133.20363
 • 300+ ¥128.08042
 • 500+ ¥122.9572
 • 1000+ ¥117.83398
 • 5000+ ¥110.66148
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"153.6965", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"148.57328", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"143.45007", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"133.20363", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"128.08042", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"122.9572", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"117.83398", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"110.66148", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥153.6965
合计: ¥153.70
加入购物车
直接购买
VFC320CP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 207.14479
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 2,775

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1036+5

 • 1+ ¥207.14479
 • 25+ ¥200.37535
 • 50+ ¥193.60592
 • 100+ ¥180.06704
 • 300+ ¥173.2976
 • 500+ ¥166.52817
 • 1000+ ¥159.75873
 • 5000+ ¥152.98929
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"207.14479", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"200.37535", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"193.60592", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"180.06704", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"173.2976", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"166.52817", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"159.75873", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"152.98929", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥207.14479
合计: ¥207.14
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 2,774

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:9837

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD650AD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 276.49868
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONV 1MHZ 14-CDIP

库存: 2,683

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0218

 • 1+ ¥276.49868
 • 25+ ¥267.28206
 • 50+ ¥258.06543
 • 100+ ¥239.63219
 • 300+ ¥230.41556
 • 500+ ¥221.19894
 • 1000+ ¥211.98232
 • 5000+ ¥199.07905
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"276.49868", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"267.28206", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"258.06543", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"239.63219", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"230.41556", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"221.19894", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"211.98232", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"199.07905", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥276.49868
合计: ¥276.50
加入购物车
直接购买
LM331N/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 24.2836
V/F和F/V转换器 IC CONV PREC VOLT TO FREQ 8-DIP

库存: 2,600

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1549

 • 1+ ¥24.2836
 • 25+ ¥23.49002
 • 50+ ¥22.69644
 • 100+ ¥21.10928
 • 300+ ¥20.3157
 • 500+ ¥19.52211
 • 1000+ ¥18.72853
 • 5000+ ¥17.93495
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"24.2836", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"23.49002", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"22.69644", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"21.10928", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"20.3157", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"19.52211", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"18.72853", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"17.93495", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥24.2836
合计: ¥24.28
加入购物车
直接购买
AD650AD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 276.49868
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONV 1MHZ 14-CDIP

库存: 2,573

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0222

 • 1+ ¥276.49868
 • 25+ ¥267.28206
 • 50+ ¥258.06543
 • 100+ ¥239.63219
 • 300+ ¥230.41556
 • 500+ ¥221.19894
 • 1000+ ¥211.98232
 • 5000+ ¥199.07905
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"276.49868", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"267.28206", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"258.06543", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"239.63219", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"230.41556", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"221.19894", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"211.98232", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"199.07905", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥276.49868
合计: ¥276.50
加入购物车
直接购买
LM331AN/NOPB V/F和F/V转换器 Texas Instruments 53.64982
V/F和F/V转换器 IC CONV PREC VOLT TO FREQ 8-DIP

库存: 2,280

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:40

Rochester

DC:1440

 • 1+ ¥53.64982
 • 25+ ¥51.89656
 • 50+ ¥50.1433
 • 100+ ¥46.63677
 • 300+ ¥44.88351
 • 500+ ¥43.13025
 • 1000+ ¥41.37699
 • 5000+ ¥39.62373
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"53.64982", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"51.89656", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"50.1433", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"46.63677", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"44.88351", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"43.13025", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"41.37699", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"39.62373", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥53.64982
合计: ¥53.65
加入购物车
直接购买
AD650JN V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 149.48867
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONVERTER 14-DIP

库存: 2,267

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1303

 • 1+ ¥149.48867
 • 25+ ¥144.50572
 • 50+ ¥139.52276
 • 100+ ¥129.55685
 • 300+ ¥124.57389
 • 500+ ¥119.59094
 • 1000+ ¥114.60798
 • 5000+ ¥107.63184
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"149.48867", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"144.50572", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"139.52276", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"129.55685", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"124.57389", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"119.59094", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"114.60798", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"107.63184", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥149.48867
合计: ¥149.49
加入购物车
直接购买
AD537SD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 1530.21034
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 2,010

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:9208

 • 1+ ¥1,530.21034
 • 25+ ¥1,479.20333
 • 50+ ¥1,428.19632
 • 100+ ¥1,326.1823
 • 300+ ¥1,275.17529
 • 500+ ¥1,224.16827
 • 1000+ ¥1,173.16126
 • 5000+ ¥1,101.75145
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1530.21034", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1479.20333", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"1428.19632", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"1326.1823", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"1275.17529", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"1224.16827", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"1173.16126", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"1101.75145", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1,530.21034
合计: ¥1530.21
加入购物车
直接购买
AD537KD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 1048.96755
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 2,010

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:9214

 • 1+ ¥1,048.96755
 • 25+ ¥1,014.00197
 • 50+ ¥979.03638
 • 100+ ¥909.10521
 • 300+ ¥874.13963
 • 500+ ¥839.17404
 • 1000+ ¥804.20846
 • 5000+ ¥755.25664
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1048.96755", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1014.00197", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"979.03638", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"909.10521", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"874.13963", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"839.17404", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"804.20846", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"755.25664", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1,048.96755
合计: ¥1048.97
加入购物车
直接购买
VFC110AP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 189.8639
V/F和F/V转换器 IC HIGH FREQ V/F CONV 14 DIP

库存: 2,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1027

 • 1+ ¥189.8639
 • 25+ ¥183.6592
 • 50+ ¥177.4545
 • 100+ ¥165.04509
 • 300+ ¥158.84039
 • 500+ ¥152.63569
 • 1000+ ¥146.43098
 • 5000+ ¥140.22628
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"189.8639", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"183.6592", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"177.4545", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"165.04509", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"158.84039", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"152.63569", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"146.43098", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"140.22628", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥189.8639
合计: ¥189.86
加入购物车
直接购买
VFC110AP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 189.8639
V/F和F/V转换器 IC HIGH FREQ V/F CONV 14 DIP

库存: 2,000

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1127

 • 1+ ¥189.8639
 • 25+ ¥183.6592
 • 50+ ¥177.4545
 • 100+ ¥165.04509
 • 300+ ¥158.84039
 • 500+ ¥152.63569
 • 1000+ ¥146.43098
 • 5000+ ¥140.22628
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"189.8639", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"183.6592", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"177.4545", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"165.04509", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"158.84039", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"152.63569", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"146.43098", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"140.22628", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥189.8639
合计: ¥189.86
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,925

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0031

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,924

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0239

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
VFC110AP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 189.8639
V/F和F/V转换器 IC HIGH FREQ V/F CONV 14 DIP

库存: 1,861

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1727

 • 1+ ¥189.8639
 • 25+ ¥183.6592
 • 50+ ¥177.4545
 • 100+ ¥165.04509
 • 300+ ¥158.84039
 • 500+ ¥152.63569
 • 1000+ ¥146.43098
 • 5000+ ¥140.22628
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"189.8639", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"183.6592", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"177.4545", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"165.04509", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"158.84039", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"152.63569", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"146.43098", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"140.22628", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥189.8639
合计: ¥189.86
加入购物车
直接购买
AD537KD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 1048.96755
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,857

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:9210

 • 1+ ¥1,048.96755
 • 25+ ¥1,014.00197
 • 50+ ¥979.03638
 • 100+ ¥909.10521
 • 300+ ¥874.13963
 • 500+ ¥839.17404
 • 1000+ ¥804.20846
 • 5000+ ¥755.25664
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1048.96755", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"1014.00197", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"979.03638", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"909.10521", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"874.13963", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"839.17404", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"804.20846", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"755.25664", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1,048.96755
合计: ¥1048.97
加入购物车
直接购买
VFC320BP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 198.44787
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 1,850

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1001+5

 • 1+ ¥198.44787
 • 25+ ¥191.96265
 • 50+ ¥185.47742
 • 100+ ¥172.50698
 • 300+ ¥166.02175
 • 500+ ¥159.53653
 • 1000+ ¥153.0513
 • 5000+ ¥146.56608
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"198.44787", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"191.96265", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"185.47742", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"172.50698", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"166.02175", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"159.53653", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"153.0513", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"146.56608", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥198.44787
合计: ¥198.45
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,701

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0706

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,628

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0613

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD650AD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 276.49868
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONV 1MHZ 14-CDIP

库存: 1,603

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0219

 • 1+ ¥276.49868
 • 25+ ¥267.28206
 • 50+ ¥258.06543
 • 100+ ¥239.63219
 • 300+ ¥230.41556
 • 500+ ¥221.19894
 • 1000+ ¥211.98232
 • 5000+ ¥199.07905
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"276.49868", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"267.28206", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"258.06543", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"239.63219", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"230.41556", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"221.19894", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"211.98232", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"199.07905", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥276.49868
合计: ¥276.50
加入购物车
直接购买
VFC320CP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 207.14479
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 1,525

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1027+5

 • 1+ ¥207.14479
 • 25+ ¥200.37535
 • 50+ ¥193.60592
 • 100+ ¥180.06704
 • 300+ ¥173.2976
 • 500+ ¥166.52817
 • 1000+ ¥159.75873
 • 5000+ ¥152.98929
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"207.14479", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"200.37535", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"193.60592", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"180.06704", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"173.2976", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"166.52817", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"159.75873", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"152.98929", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥207.14479
合计: ¥207.14
加入购物车
直接购买
VFC320BP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 198.44787
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 1,525

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0919

 • 1+ ¥198.44787
 • 25+ ¥191.96265
 • 50+ ¥185.47742
 • 100+ ¥172.50698
 • 300+ ¥166.02175
 • 500+ ¥159.53653
 • 1000+ ¥153.0513
 • 5000+ ¥146.56608
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"198.44787", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"191.96265", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"185.47742", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"172.50698", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"166.02175", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"159.53653", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"153.0513", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"146.56608", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥198.44787
合计: ¥198.45
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,525

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0008

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD652SQ V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 318.24477
V/F和F/V转换器 IC V-F CONV SYNCH MONO 5V 16CDIP

库存: 1,524

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0242

 • 1+ ¥318.24477
 • 25+ ¥307.63661
 • 50+ ¥297.02846
 • 100+ ¥275.81214
 • 300+ ¥265.20398
 • 500+ ¥254.59582
 • 1000+ ¥243.98766
 • 5000+ ¥229.13624
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"318.24477", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"307.63661", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"297.02846", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"275.81214", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"265.20398", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"254.59582", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"243.98766", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"229.13624", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥318.24477
合计: ¥318.24
加入购物车
直接购买
AD654JNZ/+ V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 78.06631
V/F和F/V转换器 IC CONV VOLT-FREQ 500KHZ 8DIP

库存: 1,510

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:50

Rochester

DC:0604

 • 1+ ¥78.06631
 • 25+ ¥75.4641
 • 50+ ¥72.86189
 • 100+ ¥67.65747
 • 300+ ¥65.05526
 • 500+ ¥62.45305
 • 1000+ ¥59.85084
 • 5000+ ¥56.20774
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"78.06631", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"75.4641", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"72.86189", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"67.65747", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"65.05526", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"62.45305", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"59.85084", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"56.20774", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥78.06631
合计: ¥78.07
加入购物车
直接购买
VFC320BP V/F和F/V转换器 Texas Instruments 198.44787
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V-F/F-V 14-DIP

库存: 1,500

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:1031+5

 • 1+ ¥198.44787
 • 25+ ¥191.96265
 • 50+ ¥185.47742
 • 100+ ¥172.50698
 • 300+ ¥166.02175
 • 500+ ¥159.53653
 • 1000+ ¥153.0513
 • 5000+ ¥146.56608
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"198.44787", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"191.96265", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"185.47742", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"172.50698", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"166.02175", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"159.53653", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"153.0513", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"146.56608", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥198.44787
合计: ¥198.45
加入购物车
直接购买
ADVFC32KN/+ V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 102.31669
V/F和F/V转换器 IC CONVERTER V/F-F/V 14DIP

库存: 1,490

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:25

Rochester

DC:0MIX

 • 1+ ¥102.31669
 • 25+ ¥98.90613
 • 50+ ¥95.49558
 • 100+ ¥88.67447
 • 300+ ¥85.26391
 • 500+ ¥81.85335
 • 1000+ ¥78.4428
 • 5000+ ¥73.66802
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"102.31669", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"98.90613", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"95.49558", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"88.67447", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"85.26391", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"81.85335", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"78.4428", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"73.66802", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥102.31669
合计: ¥102.32
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,463

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0548

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,406

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0709

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD652JP V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 142.18034
V/F和F/V转换器 IC V-F CONV SYNCH MONO 5V 20PLCC

库存: 1,404

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0811

 • 1+ ¥142.18034
 • 25+ ¥137.44099
 • 50+ ¥132.70165
 • 100+ ¥123.22296
 • 300+ ¥118.48361
 • 500+ ¥113.74427
 • 1000+ ¥109.00493
 • 5000+ ¥102.36984
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"142.18034", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"137.44099", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"132.70165", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"123.22296", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"118.48361", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"113.74427", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"109.00493", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"102.36984", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥142.18034
合计: ¥142.18
加入购物车
直接购买
AD537JD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 668.159
V/F和F/V转换器 IC V/F CONV 14-CDIP

库存: 1,397

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0533

 • 1+ ¥668.159
 • 25+ ¥645.88703
 • 50+ ¥623.61507
 • 100+ ¥579.07113
 • 300+ ¥556.79917
 • 500+ ¥534.5272
 • 1000+ ¥512.25523
 • 5000+ ¥481.07448
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"668.159", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"645.88703", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"623.61507", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"579.07113", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"556.79917", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"534.5272", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"512.25523", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"481.07448", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥668.159
合计: ¥668.16
加入购物车
直接购买
AD650BD V/F和F/V转换器 Analog Devices Inc 246.71168
V/F和F/V转换器 IC V-F/F-V CONV 1MHZ 14-CDIP

库存: 1,393

交期: 7-10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

Rochester

DC:0845

 • 1+ ¥246.71168
 • 25+ ¥238.48795
 • 50+ ¥230.26423
 • 100+ ¥213.81679
 • 300+ ¥205.59306
 • 500+ ¥197.36934
 • 1000+ ¥189.14562
 • 5000+ ¥177.63241
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"246.71168", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"238.48795", "promotionPrice":"","maxCount":"49", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"50","price":"230.26423", "promotionPrice":"","maxCount":"99", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"100","price":"213.81679", "promotionPrice":"","maxCount":"299", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"300","price":"205.59306", "promotionPrice":"","maxCount":"499", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"500","price":"197.36934", "promotionPrice":"","maxCount":"999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"1000","price":"189.14562", "promotionPrice":"","maxCount":"4999", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5000","price":"177.63241", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥246.71168
合计: ¥246.71
加入购物车
直接购买