AC DC转换器价格报价

全部分类 > 电源/电路保护 > 电源 - 外部/内部(外接)> AC DC转换器

selector three

AC DC转换器 987 个产品
展开
系列
 • *(44)
 • -(5)
 • ABC150(5)
 • ABC200(3)
 • ABC201(5)
 • ABC300(5)
 • ABC40(7)
 • ABC400(2)
 • ABC60(8)
 • ADN-C(2)
 • AWSP60(1)
 • BLP55(1)
 • CAR1248FP(1)
 • CAR2512FP(1)
 • CAR2548FP(1)
 • CAR2548TN(1)
 • CINT1175(1)
 • CINT1275(3)
 • CINT3110(2)
 • CLP(1)
 • CPA(1)
 • CompactPCI® CPA(1)
 • DPP(1)
 • DPP120(2)
 • DPP240(1)
 • DPP480(1)
 • DS1200(2)
 • DS2900(2)
 • DS450(1)
 • DS650(1)
 • DSP(11)
 • FNP1000(1)
 • FNP1500(1)
 • FNP300(2)
 • FNP850(2)
 • FXC7000(1)
 • GB60S(1)
 • GECA20(2)
 • GECA40(2)
 • GLC65(4)
 • GLC75(6)
 • GLM50(2)
 • GLM75(1)
 • GNT400(1)
 • GNT60(1)
 • GPC225(1)
 • GPC40(1)
 • GPC55(2)
 • GPC80(2)
 • GPFC250(2)
 • GPFM115(1)
 • GPFM250(1)
 • GPM40(1)
 • GPM55(3)
 • GPM80(1)
 • GSC20(2)
 • GSM11(2)
 • HK-A(12)
 • HWS(33)
 • HWS1000(3)
 • HWS300(5)
 • HWS300/HD(1)
 • HWS300P(2)
 • HWS600(4)
 • HWS600P(1)
 • International Linear(22)
 • JWS-P(1)
 • JWT(4)
 • K(1)
 • LCC250(6)
 • LCM1500(1)
 • LCM600(2)
 • LCT43-E(1)
 • LOK4000(2)
 • LPQ110(4)
 • LPQ150(3)
 • LPQ170(1)
 • LPQ250(4)
 • LPQ350(2)
 • LPS100-M(2)
 • LPS110(1)
 • LPS150(2)
 • LPS170(1)
 • LPS170-M(1)
 • LPS200-M(3)
 • LPS25(2)
 • LPS250(7)
 • LPS350(2)
 • LPS40(10)
 • LPS40-M(1)
 • LPS50(1)
 • LPS60(7)
 • LPS60-M(2)
 • LPT25(4)
 • LPT40(8)
 • LPT50(2)
 • LPT60(4)
 • LPT60-M(2)
 • LS(9)
 • LZSA(1)
 • Linear(37)
 • M(1)
 • MAP110(3)
 • MAP130(7)
 • MAP140(1)
 • MAP30(1)
 • MAP40(7)
 • MAP42(2)
 • MAP55(3)
 • MAP80(5)
 • MBC150(5)
 • MBC201(5)
 • MBC250(2)
 • MBC300(5)
 • MBC40(8)
 • MBC60(8)
 • MINT1065(4)
 • MINT1110A(1)
 • MINT1180(1)
 • MINT1275(3)
 • MINT1400(1)
 • MINT2270(1)
 • MINT3110(1)
 • MPB125(6)
 • MPB150(1)
 • MPB80(1)
 • MPU150(1)
 • MTW(3)
 • NFS110(2)
 • NFS40(2)
 • NLP250(3)
 • NLP40(8)
 • NLP65(8)
 • NLP65-M(2)
 • NPS20-M(1)
 • NPS40-M(1)
 • NTS350(2)
 • NTS500(2)
 • NV175(2)
 • PF(2)
 • PFC250(3)
 • PFC375(6)
 • PFC500(5)
 • PFE1100(1)
 • PFE300(1)
 • PFE3000(1)
 • PFE600(1)
 • PFE850(1)
 • S8JX-G(3)
 • S8VK-G(21)
 • S8VM(6)
 • S8VS(12)
 • SC60(3)
 • SWS1000L(2)
 • SWS600L(3)
 • SWT30(1)
 • SWT40(1)
 • SWT65(2)
 • Step(2)
 • TLP150(2)
 • VGS-25(2)
 • VGS-75(2)
 • VMS-160(1)
 • VOF-25(2)
 • VOF-45(2)
 • VOF-65(2)
 • VOF-80(2)
 • VSC(1)
 • VSK-S25-T(1)
 • W(1)
 • Westcor MicroPAC(1)
 • X(4)
 • ZP60(1)
 • ZPSA20(1)
 • ZWS(5)
大小/尺寸
 • 10.00" L x 5.20" W x 2.40" H (254.0mm x 132.0mm x 61.0mm)(1)
 • 10.25" L x 4.00" W x 2.95" H (260.4mm x 101.6mm x 74.9mm)(1)
 • 10.25" L x 4.25" W x 4.75" H (260.4mm x 108.0mm x 120.7mm)(1)
 • 10.32" L x 5.00" W x 2.00" H (262.0mm x 127.0mm x 50.8mm)(3)
 • 10.78" L x 5.00" W x 2.50" H (273.8mm x 127.0mm x 63.5mm)(1)
 • 11.00" L x 1.60" W x 5.60" H (279.4mm x 40.5mm x 141.2mm)(1)
 • 11.00" L x 3.20" W x 1.57" H (279.4mm x 81.3mm x 39.9mm)(3)
 • 11.00" L x 4.87" W x 2.75" H (279.5mm x 124.0mm x 69.0mm)(1)
 • 11.00" L x 4.87" W x 3.28" H (279.4mm x 123.7mm x 83.3mm)(1)
 • 11.20" L x 3.44" W x 1.65" H (284.5mm x 87.4mm x 41.9mm)(1)
 • 11.74" L x 1.60" W x 3.30" H (298.2mm x 40.6mm x 83.8mm(1)
 • 12.03" L x 3.07" W x 1.57" H (305.6mm x 78.0mm x 40.0mm)(1)
 • 12.38" L x 3.07" W x 1.57" H (314.5mm x 78.0mm x 40.0mm)(1)
 • 14.00" L x 4.87" W x 3.53" H (355.6mm x 123.7mm x 89.7mm)(4)
 • 14.00" L x 4.88" W x 2.75" H (335.6mm x 124.0mm x 69.8mm)(2)
 • 14.17" L x 2.15" W x 1.57" H (360.0mm x 54.5mm x 40.0mm)(1)
 • 14.25" L x 4.00" W x 1.61" H (362.0mm x 101.6mm x 40.9mm)(2)
 • 14.28" L x 2.15" W x 1.57" H (362.7mm x 54.5mm x 40.0mm)(2)
 • 15.00" L x 4.88" W x 4.55" H (381.0mm x 124.0mm x 115.6mm)(1)
 • 15.17" L x 8.00" W x 5.00" H (385.3mm x 203.2mm x 127.0mm)(1)
 • 15.38" L x 4.00" W x 1.61" H (390.7mm x 101.6mm x 40.9mm)(1)
 • 16.75" L x 4.88" W x 3.50" H (425.5mm x 124.0mm x 88.9mm)(1)
 • 16.75" L x 4.88" W x 5.00" H (425.5mm x 124.0mm x 127.0mm)(1)
 • 2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 90.9mm)(4)
 • 2.19" L x 2.09" W x 3.58" H (55.6mm x 53.1mm x 90.9mm)(3)
 • 2.19" L x 2.80" W x 3.58" H (55.6mm x 71.0mm x 90.9mm)(2)
 • 2.19" L x 3.54" W x 3.58" H (55.6mm x 89.9mm x 90.9mm)(2)
 • 2.26" L x 2.00" W x 0.56" H (57.4mm x 50.8mm x 14.2mm)(2)
 • 2.40" L x 1.42" W x 3.54" H (61.0mm x 36.0mm x 90.0mm)(1)
 • 2.40" L x 2.83" W x 3.54" H (61.0mm x 72.0mm x 90.0mm)(1)
 • 2.83" L x 1.02" W x 2.83" H (71.9mm x 25.9mm x 71.9mm)(1)
 • 2.84" L x 1.24" W x 0.84" H (72.0mm x 31.5mm x 21.4mm)(1)
 • 2.99" L x 1.24" W x 0.94" H (76.0mm x 31.5mm x 23.4mm)(7)
 • 2.99" L x 1.24" W x 1.09" H (76.0mm x 31.5mm x 27.8mm)(9)
 • 22.98" L x 1.65" W x 2.72" H (583.7mm x 42.0mm x 69.0mm)(1)
 • 3.00" L x 2.00" W x 0.75" H (76.2mm x 50.8mm x 19.0mm)(6)
 • 3.00" L x 2.00" W x 1.00" H (76.2mm x 50.8mm x 25.4mm)(1)
 • 3.00" L x 5.00" W x 1.14" H (76.2mm x 127.0mm x 29.0mm)(2)
 • 3.00" L x 5.00" W x 1.16" H (76.2mm x 127.0mm x 29.5mm)(1)
 • 3.09" L x 2.01" W x 1.11" H (78.5mm x 51.0mm x 28.3mm)(6)
 • 3.10" L x 2.00" W x 1.10" H (78.7mm x 50.8mm x 27.9mm)(2)
 • 3.15" L x 1.24" W x 3.23" H (80.0mm x 31.5mm x 82.0mm)(6)
 • 3.27" L x 3.39" W x 0.16" H (83.0mm x 86.0mm x 4.0mm)(1)
 • 3.31" L x 1.08" W x 2.83" H (84.1mm x 27.4mm x 71.9mm)(3)
 • 3.50" L x 2.00" W x 0.71" H (88.9mm x 50.8mm x 18.0mm)(2)
 • 3.50" L x 2.00" W x 0.79" H (88.9mm x 50.8mm x 20.0mm)(1)
 • 3.50" L x 2.00" W x 0.85" H (89.1mm x 51.0mm x 21.6mm)(2)
 • 3.54" L x 0.89" W x 3.54" H (90.0mm x 22.5mm x 90.0mm)(5)
 • 3.54" L x 1.26" W x 3.54" H (90.0mm x 32.0mm x 90.0mm)(6)
 • 3.54" L x 2.01" W x 0.80" H (90.0mm x 51.0mm x 20.3mm)(4)
 • 3.58" L x 1.77" W x 2.95" H (90.9mm x 45.0mm x 74.9mm)(1)
 • 3.74" L x 1.24" W x 3.23" H (95.0mm x 31.5mm x 82.0mm)(5)
 • 3.76" L x 1.30" W x 3.23" H (95.5mm x 33.0mm x 82.0mm)(1)
 • 3.78" L x 2.17" W x 1.26" H (96.1mm x 54.0mm x 32.0mm)(22)
 • 3.79" L x 0.89" W x 3.35" H (96.4mm x 22.5mm x 85.0mm)(8)
 • 3.86" L x 1.77" W x 0.83" H (98.0mm x 44.9mm x 21.0mm)(1)
 • 3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm)(7)
 • 3.90" L x 1.26" W x 2.83" H (99.1mm x 32.0mm x 71.9mm)(1)
 • 3.90" L x 1.57" W x 3.54" H (99.0mm x 40.0mm x 90.0mm)(12)
 • 3.90" L x 2.17" W x 3.54" H (99.0mm x 55.0mm x 90.0mm)(4)
 • 3.90" L x 3.21" W x 1.40" H (99.0mm x 81.5mm x 35.5mm)(7)
 • 3.90" L x 3.80" W x 1.40" H (99.1mm x 96.5mm x 35.6mm)(4)
 • 4.00" L x 1.65" W x 8.50" H (101.6mm x 41.9mm x 215.9mm)(4)
 • 4.00" L x 2.00" W x 0.85" H (101.6mm x 50.8mm x 21.6mm)(6)
 • 4.00" L x 2.00" W x 0.97" H (101.6mm x 50.8mm x 24.6mm)(1)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.00" H (101.6mm x 50.8mm x 21.8mm)(1)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.00" H (101.6mm x 50.8mm x 25.4mm)(1)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.02" H (101.6mm x 50.8mm x 26.0mm)(4)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.10" H (101.6mm x 50.8mm x 27.9mm)(5)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.20" H (101.6mm x 50.8mm x 30.5mm)(32)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.26" H (102.0mm x 51.0mm x 32.0mm)(7)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.28" H (102.0mm x 51.0mm x 32.6mm)(8)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.29" H (101.6mm x 50.8mm x 32.8mm)(2)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.30" H (101.6mm x 50.8mm x 33.0mm)(8)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm)(10)
 • 4.00" L x 2.00" W x 1.44" H (101.6mm x 50.8mm x 36.6mm)(3)
 • 4.00" L x 7.00" W x 1.80" H (101.6mm x 177.8mm x 45.7mm)(3)
 • 4.02" L x 2.01" W x 1.26" H (102.0mm x 51.0mm x 32.0mm)(7)
 • 4.14" L x 1.97" W x 0.83" H (105.1mm x 50.0mm x 21.0mm)(1)
 • 4.25" L x 2.50" W x 1.15" H (108.0mm x 63.5mm x 29.2mm)(8)
 • 4.25" L x 2.50" W x 1.25" H (180.0mm x 63.5mm x 31.8mm)(2)
 • 4.26" L x 1.57" W x 3.74" H (108.3mm x 40.0mm x 95.0mm)(2)
 • 4.28" L x 7.30" W x 2.20" H (108.6mm x 185.5mm x 56.0mm)(2)
 • 4.33" L x 1.26" W x 3.54" H (110.0mm x 32.0mm x 90.0mm)(2)
 • 4.37" L x 1.97" W x 4.85" H (111.0mm x 50.0mm x 123.0mm)(1)
 • 4.47" L x 1.50" W x 3.54" H (113.6mm x 38.0mm x 90.0mm)(2)
 • 4.47" L x 4.05" W x 5.43" H (113.6mm x 103.0mm x 138.0mm)(1)
 • 4.51" L x 1.56" W x 3.78" H (114.5mm x 39.5mm x 96.0mm)(1)
 • 4.53" L x 1.97" W x 0.67" H (115.0mm x 50.0mm x 17.0mm)(1)
 • 4.55" L x 1.97" W x 4.88" H (116.0mm x 50.0mm x 124.0mm)(1)
 • 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm)(1)
 • 4.68" L x 2.92" W x 4.88" H (118.9mm x 74.2mm x 124.0mm)(2)
 • 4.68" L x 3.50" W x 4.88" H (118.9mm x 88.9mm x 124.0mm)(1)
 • 4.68" L x 5.91" W x 4.88" H (118.9mm x 150.1mm x 124.0mm)(1)
 • 4.69" L x 1.38" W x 2.83" H (119.1mm x 35.1mm x 71.9mm)(4)
 • 4.72" L x 1.04" W x 3.23" H (119.9mm x 26.4mm x 82.0mm)(3)
 • 4.72" L x 1.24" W x 3.23" H (119.9mm x 31.5mm x 82.0mm)(6)
 • 4.74" L x 1.30" W x 3.25" H (120.5mm x 33.0mm x 82.5mm)(2)
 • 4.78" L x 1.97" W x 4.53" H (121.3mm x 50.0mm x 115.0mm)(2)
 • 4.87" L x 4.00" W x 2.10" H (123.7mm x 101.6mm x 53.3mm)(7)
 • 4.88" L x 4.00" W x 1.63" H (124.0mm x 101.6mm x 41.4mm)(1)
 • 4.88" L x 4.00" W x 1.80" H (124.0mm x 101.6mm x 45.7mm)(5)
 • 4.90" L x 1.57" W x 3.82" H (124.5mm x 40.0mm x 97.0mm)(2)
 • 4.96" L x 3.42" W x 4.85" H (126.0mm x 87.0mm x 123.0mm)(1)
 • 5.00" L x 1.97" W x 1.02" H (127.0mm x 50.0mm x 26.0mm)(1)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.00" H (127.0mm x 76.2mm x 25.4mm)(2)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.06" H (127.0mm x 76.2mm x 26.9mm)(1)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.14" H (127.0mm x 76.2mm x 29.0mm)(23)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.16" H (127.0mm x 76.2mm x 29.5mm)(2)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm)(3)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.20" H (127.0mm x 76.2mm x 30.5mm)(3)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.22" H (127.0mm x 76.2mm x 31.1mm)(1)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.23" H (127.0mm x 76.2mm x 31.2mm)(1)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.25" H (127.0mm x 76.2mm x 31.8mm)(13)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.26" H (127.0mm x 76.2mm x 32.0mm)(10)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.27" H (127.0mm x 76.2mm x 32.3mm)(1)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.28" H (127.0mm x 76.2mm x 32.5mm)(15)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.30" H (127.0mm x 76.2mm x 31.8mm)(3)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.30" H (127.0mm x 76.2mm x 33.0mm)(3)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.34" H (127.0mm x 76.2mm x 34.0mm)(3)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.38" H (127.0mm x 76.2mm x 35.1mm)(3)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.40" H (127.0mm x 76.2mm x 35.6mm)(2)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.50" H (127.0mm x 76.2mm x 38.1mm)(27)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.54" H (127.0mm x 81.4mm x 39.1mm)(7)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.60" H (127.0mm x 76.2mm x 40.6mm)(4)
 • 5.00" L x 3.00" W x 1.69" H (127.0mm x 76.2mm x 42.9mm)(15)
 • 5.00" L x 3.20" W x 1.50" H (127.0mm x 81.3mm x 38.1mm)(3)
 • 5.00" L x 3.70" W x 1.25" H (127.0mm x 94.0mm x 31.8mm)(1)
 • 5.00" L x 3.80" W x 1.00" H (127.0mm x 97.0mm x 25.4mm)(1)
 • 5.00" L x 3.80" W x 1.30" H (127.0mm x 97.0mm x 31.8mm)(1)
 • 5.10" L x 3.84" W x 1.48" H (129.5mm x 97.5mm x 37.5mm)(12)
 • 5.24" L x 2.17" W x 1.02" H (133.0mm x 55.1mm x 25.9mm)(2)
 • 5.25" L x 3.30" W x 1.50" H (113.4mm x 83.8mm x 38.1mm)(1)
 • 5.39" L x 3.43" W x 1.70" H (136.9mm x 87.0mm x 43.1mm)(3)
 • 5.51" L x 2.56" W x 1.02" H (140.0mm x 65.0mm x 26.0mm)(1)
 • 5.62" L x 4.87" W x 2.95" H (142.8mm x 123.7mm x 74.9mm)(6)
 • 5.63" L x 4.88" W x 2.50" H (143.0mm x 124.0mm x 63.5mm)(4)
 • 5.75" L x 3.39" W x 0.50" H (146.0mm x 86.0mm x 12.7mm)(1)
 • 5.75" L x 3.40" W x 1.56" H (146.0mm x 86.4mm x 39.7mm)(4)
 • 5.91" L x 1.52" W x 3.66" H (150.1mm x 38.6mm x 93.0mm)(3)
 • 5.91" L x 2.36" W x 4.92" H (150.0mm x 60.0mm x 125.0mm)(4)
 • 5.91" L x 3.74" W x 4.92" H (150.0mm x 95.0mm x 125.0mm)(4)
 • 6.00" L x 3.27" W x 1.60" H (152.4mm x 83.1mm x 40.6mm)(4)
 • 6.00" L x 3.50" W x 1.77" H (152.4mm x 88.9mm x 45.0mm)(2)
 • 6.00" L x 4.00" W x 1.50" H (152.4mm x 101.6mm x 38.1mm)(1)
 • 6.20" L x 3.20" W x 1.50" H (157.5mm x 81.3mm x 38.4mm)(1)
 • 6.30" L x 1.10" W x 3.23" H (160.0mm x 28.0mm x 82.0mm)(2)
 • 6.30" L x 1.30" W x 3.23" H (160.0mm x 33.0mm x 82.0mm)(5)
 • 6.30" L x 1.46" W x 3.23" H (160.0mm x 37.1mm x 82.0mm)(1)
 • 6.30" L x 1.65" W x 3.23" H (160.0mm x 41.9mm x 82.0mm)(5)
 • 6.30" L x 3.80" W x 1.50" H (160.0mm x 96.5mm x 38.1mm)(1)
 • 6.30" L x 3.86" W x 1.50" H (160.0mm x 98.0mm x 38.0mm)(1)
 • 6.30" L x 3.94" W x 1.68" H (160.0mm x 100.0mm x 42.7mm)(5)
 • 6.32" L x 1.30" W x 3.25" H (160.5mm x 33.0mm x 82.5mm)(1)
 • 6.32" L x 1.54" W x 3.25" H (160.5mm x 39.1mm x 82.5mm)(1)
 • 6.40" L x 5.07" W x 1.60" H (162.5mm x 128.7mm x 40.6mm)(1)
 • 6.48" L x 1.80" W x 3.33" H (164.5mm x 45.6mm x 84.5mm)(1)
 • 6.50" L x 2.40" W x 3.23" H (165.1mm x 61.0mm x 82.0mm)(8)
 • 6.50" L x 3.94" W x 3.23" H (165.1mm x 100.1mm x 82.0mm)(5)
 • 6.50" L x 4.00" W x 1.62" H (165.1mm x 101.6mm x 41.2mm)(1)
 • 6.50" L x 4.00" W x 1.80" H (165.1mm x 101.6mm x 45.7mm)(1)
 • 6.50" L x 4.00" W x 2.10" H (165.1mm x 101.6mm x 53.3mm)(4)
 • 6.60" L x 4.40" W x 3.20" H (168.0mm x 111.0mm x 80.0mm)(1)
 • 6.63" L x 4.38" W x 1.52" H (168.5mm x 111.2mm x 38.7mm)(1)
 • 6.67" L x 1.59" W x 10.31" H (169.5mm x 40.3mm x 261.9mm)(1)
 • 6.80" L x 3.80" W x 1.50" H (172.7mm x 96.5mm x 38.1mm)(8)
 • 6.99" L x 3.99" W x 1.10" H (177.6mm x 101.4mm x 27.9mm)(2)
 • 6.99" L x 3.99" W x 1.48" H (177.6mm x 101.4mm x 37.6mm)(1)
 • 7.00" L x 3.94" W x 1.58" H (177.8mm x 100.0mm x 40.2mm)(1)
 • 7.00" L x 4.00" W x 1.10" H (177.8mm x 101.4mm x 27.9mm)(2)
 • 7.00" L x 4.00" W x 1.48" H (177.8mm x 101.4mm x 37.6mm)(1)
 • 7.00" L x 4.00" W x 1.50" H (177.8mm x 100.0mm x 40.0mm)(1)
 • 7.00" L x 4.00" W x 1.50" H (177.8mm x 101.6mm x 38.1mm)(7)
 • 7.00" L x 4.25" W x 1.30" H (177.8mm x 108.0mm x 33.0mm)(3)
 • 7.00" L x 4.25" W x 1.80" H (177.8mm x 108.0mm x 45.7mm)(5)
 • 7.00" L x 4.25" W x 1.86" H (177.8mm x 108.0mm x 47.2mm)(3)
 • 7.00" L x 4.30" W x 1.80" H (177.8mm x 109.2mm x 45.7mm)(1)
 • 7.00" L x 4.87" W x 3.28" H (177.8mm x 123.7mm x 83.3mm)(4)
 • 7.00" L x 4.88" W x 2.50" H (177.8mm x 124.0mm x 63.5mm)(1)
 • 7.00" L x 4.88" W x 2.75" H (177.8mm x 124.0mm x 69.9mm)(2)
 • 7.17" L x 3.35" W x 1.17" H (182.0mm x 85.0mm x 29.6mm)(1)
 • 7.20" L x 4.20" W x 1.80" H (182.9mm x 106.7mm x 45.7mm)(5)
 • 7.28" L x 3.27" W x 1.02" H (185.0mm x 83.0mm x 26.0mm)(1)
 • 7.40" L x 3.62" W x 1.65" H (188.0mm x 91.9mm x 41.9mm)(2)
 • 7.45" L x 4.00" W x 1.72" H (189.2mm x 101.6mm x 43.7mm)(1)
 • 7.48" L x 4.72" W x 2.40" H (190.0mm x 120.0mm x 61.0mm)(3)
 • 7.50" L x 4.50" W x 2.40" H (190.5mm x 114.3mm x 61.0mm)(2)
 • 7.64" L x 4.47" W x 5.43" H (194.0mm x 106.6mm x 138.0mm)(4)
 • 7.68" L x 2.17" W x 1.02" H (195.0mm x 55.1mm x 25.9mm)(1)
 • 7.74" L x 3.40" W x 1.52" H (196.5mm x 86.3mm x 38.5mm)(1)
 • 7.80" L x 3.90" W x 1.50" H (198.1mm x 99.1mm x 38.1mm)(2)
 • 7.90" L x 6.29" W x 3.62" H (200.7mm x 159.8mm x 91.9mm)(1)
 • 7.99" L x 3.62" W x 1.89" H (202.9mm x 91.9mm x 48.0mm)(2)
 • 8.00" L x 4.20" W x 1.50" H (203.2mm x 106.7mm x 38.1mm)(1)
 • 8.00" L x 5.00" W x 1.75" H (203.2mm x 127.0mm x 44.5mm)(3)
 • 8.50" L x 4.25" W x 1.50" H (216.0mm x 108.0mm x 38.1mm)(8)
 • 8.50" L x 4.50" W x 2.00" H (215.9mm x 114.3mm x 50.8mm)(7)
 • 8.50" L x 4.75" W x 2.00" H (215.9mm x 120.7mm x 50.8mm)(3)
 • 8.54" L x 4.17" W x 3.07" H (217.0mm x 106.0mm x 78.0mm)(2)
 • 9.00" L x 4.87" W x 3.28" H (228.6mm x 123.7mm x 83.3mm)(5)
 • 9.00" L x 4.88" W x 2.75" H (228.6mm x 124.0mm x 69.9mm)(4)
 • 9.00" L x 5.00" W x 2.00" H (228.6mm x 127.0mm x 50.8mm)(5)
 • 9.00" L x 5.00" W x 2.50" H (228.6mm x 127.0mm x 63.5mm)(14)
 • 9.00" L x 5.00" W x 3.00" H (228.6mm x 127.0mm x 76.2mm)(3)
 • 9.00" L x 5.00" W x 3.50" H (228.6mm x 127.0mm x 88.9mm)(1)
 • 9.02" L x 4.02" W x 1.61" H (229.0mm x 102.0mm x 41.0mm)(1)
 • 9.38" L x 4.87" W x 3.28" H (238.3mm x 123.7mm x 83.3mm)(2)
 • 9.38" L x 4.88" W x 2.75" H (238.3mm x 124.0mm x 69.9mm)(2)
 • 9.45" L x 5.00" W x 3.25" H (240.0mm x 127.0mm x 82.6mm)(3)
 • 9.45" L x 5.91" W x 2.40" H (240.0mm x 150.0mm x 61.0mm)(2)
装配类型
 • Chassis Mount(471)
 • DIN Rail(70)
 • Rack Mount(40)
类型
 • Standard Product(581)
封装/外壳
 • 10-SIP模块,6引线(1)
 • 12-SIP模块,6引线(5)
 • 7-SIP模块,6引线(1)
操作温度
 • -10°C ~ 50°C(12)
 • -10°C ~ 60°C(34)
 • -10°C ~ 65°C(8)
 • -10°C ~ 70°C(66)
 • -10°C ~ 71°C(2)
 • -10°C ~ 75°C(3)
 • -20°C ~ 50°C(50)
 • -20°C ~ 55°C(1)
 • -20°C ~ 70°C(53)
 • -20°C ~ 74°C(5)
 • -20°C ~ 85°C(8)
 • -25°C ~ 50°C(2)
 • -25°C ~ 60°C(1)
 • -25°C ~ 70°C(52)
 • -25°C ~ 71°C(17)
 • -40°C ~ 100°C(1)
 • -40°C ~ 60°C(5)
 • -40°C ~ 65°C(1)
 • -40°C ~ 70°C(47)
 • -40°C ~ 71°C(1)
 • -40°C ~ 85°C(6)
 • 0°C ~ 40°C(6)
 • 0°C ~ 45°C(8)
 • 0°C ~ 50°C(244)
 • 0°C ~ 55°C(4)
 • 0°C ~ 60°C(27)
 • 0°C ~ 70°C(73)
 • 10°C ~ 50°C(1)
认证
 • CE, CSA, TUV, UL(29)
 • CE, CSA, UL, VDE(6)
 • CE, cUL, UL(1)
 • CE, cULus(2)
 • CSA, EN, UL(4)
 • CSA, NEMKO, UL(1)
 • CSA, UL(4)
 • CSA, UL, VDE(1)
 • CSA, cUL, UL(8)
 • EN, IEC(1)
功率 (W)
 • 1000W(7)
 • 100W(26)
 • 100W (150W Forced Air)(2)
 • 10W(20)
 • 1100W(1)
 • 110W(8)
 • 110W (175W Forced Air)(1)
 • 112W(1)
 • 115W(3)
 • 11W(3)
 • 1200W(4)
 • 120W(26)
 • 120W (175W Forced Air)(1)
 • 122W(1)
 • 125W(5)
 • 12W(1)
 • 130W(7)
 • 135W(1)
 • 140W(1)
 • 144W(2)
 • 14W(1)
 • 1500W(2)
 • 150W(32)
 • 15W(32)
 • 160W(6)
 • 160W (200W Forced Air)(9)
 • 16W(1)
 • 173W(1)
 • 175W(2)
 • 175W (250W Forced Air)(3)
 • 180W(1)
 • 180W (275W Forced Air)(3)
 • 18W(1)
 • 192W(1)
 • 200W(15)
 • 200W (300W Forced Air)(10)
 • 20W(18)
 • 225W(1)
 • 23W(1)
 • 240W(5)
 • 24W(3)
 • 2500W(3)
 • 250W(33)
 • 25W(26)
 • 270W(1)
 • 275W(3)
 • 288W(1)
 • 2900W(2)
 • 29W(3)
 • 3000W(1)
 • 300W(11)
 • 30W(26)
 • 320W(1)
 • 350W(6)
 • 35W(1)
 • 360W(6)
 • 365W(3)
 • 375W(8)
 • 39W(1)
 • 400W(4)
 • 40W(64)
 • 40W (50W Forced Air)(8)
 • 41W(4)
 • 450W(6)
 • 45W(9)
 • 47W(1)
 • 480W(7)
 • 500W(12)
 • 50W(35)
 • 54W(1)
 • 55W(11)
 • 56W(1)
 • 58W(2)
 • 5W(9)
 • 600W(11)
 • 60W(62)
 • 61W(1)
 • 63W (75W Forced Air)(1)
 • 650W(1)
 • 65W(18)
 • 65W (75W Forced Air)(8)
 • 68W(1)
 • 7000W(1)
 • 70W (125W Forced Air)(1)
 • 750W(1)
 • 75W(16)
 • 800W(1)
 • 80W(18)
 • 80W (110W Forced Air)(5)
 • 81W(1)
 • 82W(2)
 • 84W(1)
 • 850W(3)
 • 86W(2)
 • 8W(1)
 • 90W(3)
应用
 • Commercial(493)
 • Commercial, Medical(18)
 • Medical(70)
电压 - 输入
 • 100 ~ 240 VAC(51)
 • 100 ~ 250 VAC(1)
 • 100, 120, 220, 240VAC(33)
 • 110, 120, 220, 240VAC(1)
 • 127 ~ 276 VAC(1)
 • 176 ~ 253 VAC(1)
 • 180 ~ 264 VAC(4)
 • 180 ~ 264 VAC, 342 ~ 528 VAC(1)
 • 180 ~ 300 VAC(1)
 • 340 ~ 575 VAC(4)
 • 80 ~ 120 VAC(3)
 • 80 ~ 135 VAC(1)
 • 80 ~ 270 VAC(3)
 • 85 V ~ 265 VAC(76)
 • 85 ~ 123 VAC, 176 ~ 264 VAC(1)
 • 85 ~ 132 VAC(18)
 • 85 ~ 132 VAC, 170 ~ 265 VAC(2)
 • 85 ~ 264 VAC(246)
 • 85 ~ 275 VAC(1)
 • 87 ~ 240 VAC(1)
 • 87 ~ 264 VAC(4)
 • 88 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC(2)
 • 88 ~ 264 VAC(55)
 • 90 ~ 132 VAC, 175 ~ 264 VAC(3)
 • 90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC(1)
 • 90 ~ 253 VAC(1)
 • 90 ~ 264 VAC(228)
重量
 • 0.025克(g)(1)
 • 0.041克(g)(1)
 • 0.295克(g)(1)
输出数
 • 1(567)
 • 2(46)
 • 3(81)
 • 4(51)
电压 - 输出
 • -48V(1)
 • 12V(144)
 • 12V, -12V(6)
 • 12V, 12V(3)
 • 12V, 12V, 5V(2)
 • 12V, 24V(4)
 • 12V, 3.3V(1)
 • 12V, 48V(1)
 • 12V, 5V(3)
 • 12V, 5V, 12V(2)
 • 15V(57)
 • 15V, -15V(4)
 • 15V, 15V(1)
 • 24.7V(4)
 • 24V(160)
 • 24V, -24V(1)
 • 24V, 12V(2)
 • 24V, 5V(1)
 • 24V, 5V, 12V(2)
 • 24V, 5V, 12V, 12V(1)
 • 24V, 5V, 15V, 15V(2)
 • 28V(5)
 • 3.3V(13)
 • 3.3V, 12V(2)
 • 3.3V, 12V, -12V(1)
 • 3.3V, 5V, 12V(2)
 • 3.3V, 5V, ±12V(1)
 • 360V(2)
 • 36V(6)
 • 46 ~ 57 V(1)
 • 48V(69)
 • 48V, 12V(2)
 • 49.4V(1)
 • 5.1V(5)
 • 5.1V, ±12V(4)
 • 5.1V, ±12V, 24V(4)
 • 5.1V, ±15V(1)
 • 5.2V(1)
 • 5.2V, 12.5V, -12.5V(1)
 • 5.2V, 12.5V, -12.8V(3)
 • 5.2V, 14.6V, -14.8V(3)
 • 5.2V, 14.6V, -16.2V(1)
 • 5.2V, 23.8V, -12.5V(1)
 • 5.2V, 23.8V, -12.8V(1)
 • 5.2V, 24V, -12.8V(2)
 • 54V(1)
 • 5V(84)
 • 5V, -12V, 24V(1)
 • 5V, -5V(2)
 • 5V, 12V(6)
 • 5V, 12V, -12V(11)
 • 5V, 12V, -12V, -5V(2)
 • 5V, 12V, -15V(1)
 • 5V, 12V, -5V, -12V(1)
 • 5V, 12V, 12V, 24V(1)
 • 5V, 12V, 12V, 5V(1)
 • 5V, 12V, 24V(4)
 • 5V, 12V, ±12V(2)
 • 5V, 12V, ±15V(1)
 • 5V, 15V, -15V(5)
 • 5V, 15V, -5V, -15V(1)
 • 5V, 24V(4)
 • 5V, 24V, -12V(1)
 • 5V, 24V, -15V, 15V(2)
 • 5V, 24V, 12V(1)
 • 5V, 3.3V, 12V, -12V(2)
 • 5V, 3.3V, ±12V(2)
 • 5V, 5V, 12V, 12V(1)
 • 5V, ±12V(19)
 • 5V, ±12V, 24V(8)
 • 5V, ±12V, 25V(7)
 • 5V, ±15V(11)
 • 5V, ±15V, 24V(4)
 • 5V, ±15V, 25V(1)
 • 60V(1)
 • 9V(6)
 • ±15V(1)
 • ±5V, 12V(5)
 • ±5V, 24V(1)
 • ±5V, ±12V(2)
 • ±5V, ±15V(1)
电流 - 输出(最大值)
 • 200mA(3)
 • 300mA(2)
 • 350mA(1)
电压 - 输出 1
 • 12V(3)
 • 15.5V(1)
 • 15V(1)
 • 5V(1)
电源类型
 • CompactPCI®(1)
 • Linear, Regulated (Open Frame)(61)
 • Switching (Closed Frame)(305)
 • Switching (Open Frame)(371)
效率
 • -(32)
 • 45%(16)
 • 55%(22)
 • 60%(14)
 • 62%(1)
 • 67%(1)
 • 68%(6)
 • 69%(1)
 • 70%(79)
 • 71%(3)
 • 72%(16)
 • 73%(8)
 • 74%(5)
 • 75%(48)
 • 76%(5)
 • 77%(11)
 • 78%(14)
 • 79%(5)
 • 80%(45)
 • 81%(9)
 • 82%(13)
 • 82.6%(1)
 • 83%(19)
 • 84%(17)
 • 84.3%(1)
 • 85%(57)
 • 86%(36)
 • 87%(24)
 • 88%(12)
 • 89%(6)
 • 89.5%(1)
 • 90%(23)
 • 91%(13)
 • 92%(13)
 • 92.4%(1)
 • 93%(4)
 • 94%(2)
 • 94.4%(1)
 • 94.5%(3)
不同电流时的输出(最大值) - 1
 • -48 VDC @ 52A(1)
 • 12 VDC @ 1.25A(2)
 • 12 VDC @ 1.2A(3)
 • 12 VDC @ 1.3A(3)
 • 12 VDC @ 1.5A(1)
 • 12 VDC @ 1.67A(1)
 • 12 VDC @ 1.6A(2)
 • 12 VDC @ 1.7A(6)
 • 12 VDC @ 1.8A(2)
 • 12 VDC @ 10.2A(1)
 • 12 VDC @ 10.5A(2)
 • 12 VDC @ 100A(2)
 • 12 VDC @ 10A(4)
 • 12 VDC @ 11.78A(1)
 • 12 VDC @ 12.5A(3)
 • 12 VDC @ 12A(2)
 • 12 VDC @ 13.33A(3)
 • 12 VDC @ 13.3A(1)
 • 12 VDC @ 13A(1)
 • 12 VDC @ 14.6A(2)
 • 12 VDC @ 15.8A(1)
 • 12 VDC @ 15A(4)
 • 12 VDC @ 16.67A(1)
 • 12 VDC @ 16.6A(1)
 • 12 VDC @ 16.7A(2)
 • 12 VDC @ 16A(1)
 • 12 VDC @ 19A(1)
 • 12 VDC @ 2.1A(5)
 • 12 VDC @ 2.5A(6)
 • 12 VDC @ 20.8A(4)
 • 12 VDC @ 208A(1)
 • 12 VDC @ 21.83A(1)
 • 12 VDC @ 21A(1)
 • 12 VDC @ 23A(1)
 • 12 VDC @ 240A(2)
 • 12 VDC @ 244A(1)
 • 12 VDC @ 25A(2)
 • 12 VDC @ 27A(1)
 • 12 VDC @ 29.6A(2)
 • 12 VDC @ 2A(1)
 • 12 VDC @ 3.34A(2)
 • 12 VDC @ 3.3A(5)
 • 12 VDC @ 3.4A(5)
 • 12 VDC @ 3.5A(1)
 • 12 VDC @ 3.7A(1)
 • 12 VDC @ 30.4A(1)
 • 12 VDC @ 30A(1)
 • 12 VDC @ 36.6A(1)
 • 12 VDC @ 37A(1)
 • 12 VDC @ 4.2A(7)
 • 12 VDC @ 4.3A(2)
 • 12 VDC @ 4.58A(1)
 • 12 VDC @ 4.5A(1)
 • 12 VDC @ 400mA(1)
 • 12 VDC @ 41.7A(1)
 • 12 VDC @ 420mA(2)
 • 12 VDC @ 4A(1)
 • 12 VDC @ 5.1A(1)
 • 12 VDC @ 5.3A(1)
 • 12 VDC @ 5.4A(7)
 • 12 VDC @ 50A(1)
 • 12 VDC @ 52A(1)
 • 12 VDC @ 53A(2)
 • 12 VDC @ 5A(8)
 • 12 VDC @ 6.66A(1)
 • 12 VDC @ 6.8A(1)
 • 12 VDC @ 62.5A(1)
 • 12 VDC @ 6A(3)
 • 12 VDC @ 7.5A(2)