EMI滤波器价格报价

全部分类 > 滤波器 > EMI滤波器> EMI滤波器

selector three

EMI滤波器 989 个产品
展开
系列
 • ACF(3)
 • ACH(3)
 • B84108(1)
 • B84112G(3)
 • B84114D(1)
 • B84142-A(1)
 • B84142A(13)
 • B84143(3)
 • B84143A(5)
 • B84143A*R000(6)
 • B84143A*R107(6)
 • B84143B(6)
 • B84143B*R000(2)
 • B84144(4)
 • B84144A*R000(2)
 • B84299-1-B/E(18)
 • B84299-2-B/E(5)
 • B84773(1)
 • B84776(1)
 • DFD(2)
 • FAMD(1)
 • FASDI(1)
 • FLLD3-PH(14)
 • FLLD3_AM(13)
 • FLLD3_AP(22)
 • FLLD4_AT(17)
 • FLLE2-PV(15)
 • FN(3)
 • GF(7)
 • GL(11)
 • GL-C(4)
 • GL-FVP(2)
 • GT(22)
 • HFP(2)
 • LF(59)
 • LH(13)
 • MA(4)
 • MEA(6)
 • MEM(14)
 • MR(7)
 • RG(2)
 • SEE(2)
 • VC(2)
 • VG-FPZ(3)
 • VU(5)
 • ZRGT(1)
配件类型
 • 体座(4)
电压
 • 1.2KV(15)
 • 100V(2)
 • 10V(8)
 • 12V(7)
 • 200V(1)
 • 20V(2)
 • 250.25KV(71)
 • 250V(39)
 • 250VAC(22)
 • 250VAC/440VAC(1)
 • 275V(2)
 • 300VAC/520VAC(1)
 • 400.4KV(6)
 • 50V(5)
 • 50VAC(3)
 • 520VAC(5)
 • 530VAC/305VAC(30)
 • 5V(2)
 • 6.3V(1)
 • 600V(10)
 • 690VAC(2)
电流
 • 1 A(1)
 • 1.25kA(4)
 • 1.6kA(8)
 • 10 A(5)
 • 100 A(1)
 • 100A(1)
 • 100mA(5)
 • 10A(9)
 • 128A(1)
 • 12A(1)
 • 130A(1)
 • 132A(1)
 • 150 A(1)
 • 150A(2)
 • 15A(8)
 • 16A(8)
 • 17A(1)
 • 180A(4)
 • 1A(1)
 • 1kA(7)
 • 2.5kA(4)
 • 200A(3)
 • 200mA(2)
 • 207A(1)
 • 20A(7)
 • 230A(1)
 • 250A(10)
 • 250mA(1)
 • 25A(2)
 • 2A(5)
 • 3 A(2)
 • 30A(6)
 • 320A(6)
 • 33A(2)
 • 36A(4)
 • 3A(11)
 • 400A(6)
 • 40A(4)
 • 42A(2)
 • 44A(1)
 • 4A(4)
 • 50A(4)
 • 55A(2)
 • 56A(1)
 • 5A(5)
 • 6 A(2)
 • 600A(9)
 • 60A(1)
 • 64A(2)
 • 66A(1)
 • 6A(7)
 • 75 A(1)
 • 75A(1)
 • 7A(2)
 • 800A(3)
 • 80A(3)
 • 8A(8)
 • 90A(1)
 • 92A(1)
 • 95A(2)
 • 96A(1)
封装/外壳
 • 0504(1)
 • 0508(2)
 • 0603(4)
 • 0804(3)
 • 0805(8)
 • 105 x 121 x 68mm(1)
 • 113 x 163 x 81(1)
 • 1206(2)
 • 1210(3)
 • 150 x 57.5 x 58mm(1)
 • 156 x 216 x 91(1)
 • 156 x 216 x 91mm(4)
 • 168 x 72.5 x 71mm(1)
 • 1812(1)
 • 188 x 84.5 x 80mm(2)
 • 2012(1)
 • 228 x 94.5 x 90mm(1)
 • 286 x 94.5 x 90mm(1)
 • 301*176*87(1)
 • 3216(2)
 • 348 x 171 x 141mm(1)
 • 404 x 171 x 141mm(1)
 • 451832(1)
 • 46 x 44.5 x 35mm(1)
 • 89.5 x 50.8 x 28.6mm(1)
 • 91 x 216 x 156(2)
 • AF(1)
 • AFC(1)
 • AFH(1)
 • AFM(1)
 • AFV(1)
 • AME(2)
 • 水平式,4 鸥翼(1)
认证
 • CSA, TUV, UL(11)
 • CSA, TUV, UL, VDE(4)
 • CSA, UL(3)
 • CSA, UL, VDE(1)
 • TUV(4)
 • TUV, UL(3)
 • UL(5)
 • UL, IEC/EN(22)
直径
 • 38mm(2)
 • 40mm(7)
 • 45mm(1)
 • 50mm(3)
连接器类型
 • 插座,公型片状插脚(28)
 • 插座,公插片 - 模块(8)
长度
 • 100mm(5)
 • 105.5mm(1)
 • 105mm(1)
 • 113mm(1)
 • 115mm(4)
 • 120mm(6)
 • 130mm(7)
 • 140mm(2)
 • 150mm(1)
 • 156mm(5)
 • 160mm(4)
 • 168mm(1)
 • 170mm(5)
 • 180mm(10)
 • 188mm(2)
 • 190mm(1)
 • 2 mm(3)
 • 200mm(1)
 • 210mm(2)
 • 220mm(6)
 • 228mm(1)
 • 230mm(2)
 • 240mm(7)
 • 250mm(2)
 • 280mm(7)
 • 286mm(1)
 • 3.2 mm(4)
 • 300mm(31)
 • 315mm(1)
 • 330mm(1)
 • 340mm(2)
 • 348mm(1)
 • 350mm(10)
 • 38mm(4)
 • 4.5 mm(1)
 • 400mm(8)
 • 404mm(1)
 • 40mm(1)
 • 41.7mm(2)
 • 450mm(4)
 • 46mm(1)
 • 480mm(1)
 • 48mm(2)
 • 49mm(6)
 • 50mm(3)
 • 52mm(2)
 • 53mm(4)
 • 55mm(8)
 • 56mm(3)
 • 60mm(2)
 • 63.5mm(2)
 • 63mm(2)
 • 64mm(1)
 • 67mm(11)
 • 70mm(5)
 • 81.5mm(1)
 • 82mm(3)
 • 84mm(12)
 • 89.5mm(1)
 • 89mm(2)
 • 90mm(1)
 • 91mm(2)
 • 93mm(7)
 • 95mm(2)
端接
 • 导线引线(8)
 • 快速连接 - .250"(6.3mm)(24)
 • 焊接孔眼(4)
连接器样式
 • IEC 320-C14(35)
 • IEC 320-C20(1)
通道数
 • 1 Ohms(8)
 • 2(1)
 • 4(1)
等级
 • AEC-Q200(1)
高度
 • 0.024"(0.60mm)(1)
 • 0.028"(0.70mm)(4)
 • 0.032"(0.81mm)(3)
 • 0.037"(0.95mm)(1)
 • 0.039"(1.00mm)(7)
 • 0.079"(2.00mm)(2)
 • 0.091"(2.30mm)(2)
 • 0.108"(2.75mm)(1)
 • 100mm(8)
 • 100mm NOM(1)
 • 115mm(14)
 • 125mm(8)
 • 125mm NOM(2)
 • 130mm(6)
 • 130mm NOM(1)
 • 135mm(5)
 • 140mm(2)
 • 141mm(2)
 • 150mm(2)
 • 155mm NOM(2)
 • 156mm(2)
 • 160mm(6)
 • 160mm NOM(1)
 • 170mm(15)
 • 170mm NOM(2)
 • 180mm(2)
 • 22.5mm(7)
 • 22.5mm NOM(2)
 • 220mm(4)
 • 22mm(1)
 • 23.5mm(8)
 • 240mm(2)
 • 25mm(2)
 • 26mm(15)
 • 26mm NOM(4)
 • 27mm(6)
 • 27mm NOM(1)
 • 28.6mm(1)
 • 29mm(10)
 • 30mm(1)
 • 32mm(1)
 • 32mm NOM(1)
 • 33mm(2)
 • 35mm(1)
 • 37mm(1)
 • 38mm(5)
 • 39.5mm(5)
 • 39mm(12)
 • 40mm(3)
 • 44.5mm(1)
 • 45mm(6)
 • 45mm NOM(1)
 • 45mm ±2mm(1)
 • 46mm(1)
 • 50mm(10)
 • 50mm NOM(1)
 • 58mm(1)
 • 60mm(8)
 • 60mm NOM(2)
 • 65mm(9)
 • 65mm NOM(6)
 • 65mm ±2mm(2)
 • 68mm(1)
 • 70mm(4)
 • 70mm NOM(3)
 • 71mm(1)
 • 75mm(2)
 • 8.5mm MAX(2)
 • 80mm(16)
 • 80mm NOM(4)
 • 81mm(1)
 • 85mm(5)
 • 85mm NOM(2)
 • 90mm(5)
 • 91mm(5)
 • 95mm(1)
电流 - IEC
 • 10A(4)
 • 12A(1)
 • 15A(3)
 • 1A(5)
 • 20A(1)
 • 2A(2)
 • 3A(5)
 • 4A(1)
 • 6A(4)
 • 8A(3)
电压 - IEC
 • 250VAC/DC(30)
电流 - UL
 • 10A(1)
 • 15A(1)
 • 1A(1)
 • 2A(1)
 • 3A(3)
 • 4A(1)
 • 6A(1)
电压 - UL
 • 250V(3)
 • 250VAC(1)
 • 250VAC/DC(6)
宽度
 • 1 mm(1)
 • 1.25 mm(2)
 • 1.6 mm(2)
 • 105.5mm NOM(1)
 • 105mm NOM(3)
 • 110mm(1)
 • 115mm(5)
 • 115mm NOM(3)
 • 11mm MAX(1)
 • 120mm(5)
 • 120mm NOM(1)
 • 120mm ±2mm(1)
 • 125mm(4)
 • 129mm(1)
 • 130mm(8)
 • 135mm(2)
 • 140mm(6)
 • 150mm(10)
 • 150mm ±2mm(2)
 • 160mm NOM(2)
 • 16mm MAX(1)
 • 180mm(7)
 • 180mm NOM(10)
 • 190mm NOM(4)
 • 195mm(2)
 • 2.5 mm(2)
 • 200mm(1)
 • 200mm NOM(1)
 • 210mm(13)
 • 230mm(9)
 • 240mm(1)
 • 240mm NOM(1)
 • 250mm(6)
 • 3.2 mm(1)
 • 300mm(4)
 • 300mm NOM(1)
 • 30mm(4)
 • 320mm(2)
 • 32mm(2)
 • 400mm NOM(2)
 • 40mm(10)
 • 45mm(2)
 • 49mm NOM(1)
 • 50.8mm(12)
 • 50mm(8)
 • 50mm NOM(2)
 • 51.3mm(2)
 • 51mm(8)
 • 52mm(20)
 • 53mm(11)
 • 56mm(3)
 • 57.5mm(1)
 • 57mm(6)
 • 67mm NOM(4)
 • 70mm(10)
 • 70mm NOM(4)
 • 71.5mm(2)
 • 80mm(1)
 • 83.3mm NOM(2)
 • 85mm(2)
 • 90mm(8)
 • 95mm(2)
端子类型
 • PC 引脚(3)
 • 导线引线(1)
 • 快速连接(11)
 • 端子块,快速连接(1)
 • 端子柱(30)
 • 端接块(44)
 • 端接块,导线引线(1)
 • 端接块,螺纹接线柱(M4)(1)
 • 端接块,螺纹接线柱(M5)(1)
 • 端接块,螺纹接线柱(M6)(2)
 • 螺纹接线柱(M4)(1)
针脚数
 • 3(50)
频率范围
 • 100 MHz to 350 MHz(1)
 • 1300 MHz to 2500 MHz(1)
 • 265 MHz to 340 MHz(1)
 • 300 MHz to 6 GHz(1)
 • 400 MHz to 2 GHz(1)
 • 75 MHz to 160 MHz(1)
 • 80 MHz to 140 MHz(1)
配置
 • 三级(3)
 • 两级(38)
 • 单级(55)
重量
 • 0.015克(g)(1)
滤波器类型
 • 三相(星接)(10)
 • 三相(角接)(35)
 • 信号线(1)
 • 单相(51)
 • 滤波(EMI,RFI)- 商用(21)
 • 滤波(EMI,RFI)- 商用、医用(15)
高度(最大值)
 • 0.205"(5.20mm)(1)
线路数
 • 2(1)
电感
 • 0.25mH(1)
 • 0.4mH(1)
 • 0.52mH(1)
 • 0.75mH(1)
 • 0.86mH(1)
 • 0.95mH(1)
 • 1.5mH(2)
 • 1.6mH(3)
 • 1.8mH(2)
 • 10mH(2)
 • 12mH(3)
 • 130uH(11)
 • 1mH(2)
 • 2.5mH(2)
 • 2.5nH(1)
 • 2.7mH(1)
 • 2.7x2mH(1)
 • 27mH(1)
 • 330uH(1)
 • 39mH(1)
 • 3mH(1)
 • 4.5mH(1)
 • 4.7mH(1)
 • 5.6mH(1)
 • 5.6x2mH(1)
 • 650uH(1)
 • 8.5nH(1)
 • L1 - 100uH,L2 - 4.7mH(1)
 • L1 - 270uH,L2 - 16mH(1)
中心/截止频率
 • 100MHz(截止值)(2)
 • 250MHz(截止值)(1)
 • 35MHz(截止值)(1)
 • 50MHz(截止值)(3)
 • 75MHz(截止值)(1)
衰减值
 • -15dB @ 1.3GHz ~ 2.5GHz(1)
 • -25dB @ 100MHz ~ 350MHz(1)
 • 20dB @ 200MHz ~ 2GHz(1)
 • 20dB @ 400MHz ~ 2GHz(2)
 • 20dB @ 500MHz ~ 2kHz(1)
 • 20dB @ 700MHz ~ 2GHz(1)
 • 20dB @ 90MHz ~ 2GHz(1)
 • 30dB @ 400MHz ~ 2GHz(1)
数值
 • C = 1000pF(1)
 • C = 22pF(2)
滤波器阶数
 • 2nd(2)
 • 3rd(8)
工作频率
 • 50 Hz / 60 Hz(23)
 • 50 → 60Hz(15)
 • 50Hz/60Hz(1)
 • 60Hz(1)
面板开口尺寸
 • 可变大小(36)
开关功能
 • 打开/关闭(1)
纹波电流
 • 10 A (AC/DC)(3)
 • 1000 A (50C)(3)
 • 14 A (AC/DC)(1)
 • 15 A (AC/DC)(2)
 • 1600 A (50C)(2)
 • 2 A (DC)(1)
 • 20 A (AC/DC)(3)
 • 250 A (50C)(1)
 • 2500 A (50C)(3)
 • 30 A (AC/DC)(5)
 • 320 A (50C)(1)
 • 40 A (AC/DC)(1)
 • 400 A (50C)(1)
 • 5 A (AC/DC)(2)
 • 50 A (AC/DC)(1)
 • 6 A (AC/DC)(3)
 • 60 A (AC/DC)(1)
 • 600 A (50C)(3)
 • 80 A (AC/DC)(2)
 • 800 A (50C)(1)
安装类型
 • 底盘安装(2)
 • 法兰安装(10)
 • 面板安装,卡入式(13)
 • 面板安装,法兰(35)
 • 面板安装,法兰,直角(2)
工作温度
 • -20°C ~ 45°C(24)
 • -20°C ~ 50°C(3)
 • -20°C ~ 55°C(65)
 • -20°C ~ 60°C(11)
 • -25°C ~ 100°C(155)
 • -25°C ~ 55°C(42)
 • -25°C ~ 85°C(33)
 • -40°C ~ 100°C(61)
 • -40°C ~ 125°C(4)
 • -40°C ~ 85°C(16)
商品目录
 • EMI滤波器(989)
偏差
 • ±25%(2)
电阻
 • 1.1M Ohms(1)
 • 1.7m Ohms(1)
 • 105.001K Ohms(2)
 • 10m Ohms(1)
 • 1M Ohms(1)
 • 20m Ohms(1)
 • 2M Ohms(1)
 • 3.3M Ohms(1)
 • 3.5m Ohms(2)
 • 3.8m Ohms(1)
 • 400 Ohms(1)
 • 480 Ohms(1)
 • 5m Ohms(1)
 • 600 Ohms(1)
 • 6M Ohms(1)
 • 750 Ohms(1)
 • 8m Ohms(1)
 • 90 Ohms(1)
 • 940 Ohms(1)
额定电流(最大)
 • 500mA(1)
直流电阻(DCR)(最大)
 • 170 毫欧(标准)(1)
FET类型
 • 低通(21)
电流额定值
 • 1 A(3)
 • 1.5 A(1)
 • 1.6 A(3)
 • 10 A(14)
 • 100 A(1)
 • 10A(2)
 • 110 A(1)
 • 120 A(2)
 • 130 A(1)
 • 15 A(12)
 • 16 A(6)
 • 160 A(2)
 • 16A(1)
 • 180 A(1)
 • 1:00 AM(1)
 • 2 A(4)
 • 2.5 A(1)
 • 20 A(13)
 • 200 A(2)
 • 20A(2)
 • 25 A(1)
 • 250 A(7)
 • 250 mA(1)
 • 3 A(8)
 • 30 A(8)
 • 300 mA(2)
 • 35 A(2)
 • 36 A(2)
 • 4 A(2)
 • 40 A(4)
 • 400 A(1)
 • 42 A(1)
 • 45 A(1)
 • 5 A(15)
 • 50 A(5)
 • 55 A(2)
 • 6 A(5)
 • 60 A(3)
 • 64 A(1)
 • 6:00 AM(2)
 • 7 A(2)
 • 75 A(2)
 • 8 A(6)
 • 80 A(3)
容值
 • 0.47x2μF,4700x2pF(1)
 • 10~20PF(1)
 • 110nF(1)
 • 150pF(1)
 • 15pF(1)
 • 1nF(2)
 • 220nf(1)
 • 22pF(1)
 • 470nF(3)
湿气敏感性等级(MSL)
 • 1(无限)(22)
引脚长度
 • 13mm NOM(1)
 • 4mm NOM(1)
引脚间距
 • 40mm NOM(2)
 • 46mm NOM(1)
 • 50mm NOM(1)
 • 60mm NOM(4)
外径
 • 50mm NOM(2)
电压 AC
 • 100 VAC(1)
 • 250 VAC(18)
 • 250 VDC, 1500 VAC Withstanding Voltage 1 Min. Line to Ground(5)
 • 690 VAC(9)
漏泄电流
 • 0.1 mA MAX (250 V 60 Hz)(1)
 • 0.369mA(1)
 • 0.5 mA(18)
 • 0.5 mA (MAX)(1)
 • 0.75 mA(5)
 • 1 mA(25)
 • 1 mA (MAX)(5)
 • 1 mA MAX (250 V 60 Hz)(5)
 • 1.2 mA(5)
 • 1.5 mA MAX (250 V 60 Hz)(2)
 • 10 mA MAX (500 V 60 Hz)(2)
 • 11 mA(9)
 • 2 mA MAX (250 V 60 Hz)(5)
 • 3.1 mA(4)
 • 4.7 mA(5)
 • 5 mA(5)
 • 5 mA (MAX)(5)
 • 5 mA MAX (250 V 60 Hz)(1)
 • 5 uA MAX (250 V 60 Hz)(1)
 • 500 uA(3)
 • 500 uA MAX (250 V 60 Hz)(1)
深度
 • 121mm(1)
 • 163mm(1)
 • 171mm(2)
 • 216mm(7)
 • 44.5mm(1)
 • 50.8mm(1)
 • 57.5mm(1)
 • 72.5mm(1)
 • 84.5mm(2)
 • 94.5mm(2)
零件号别名
 • ACH32C-102-T(1)
 • ACH32C-220-T(1)
额定电压 - AC
 • 42V(1)
额定电压 - DC
 • 80V(1)
引脚宽度
 • 110mm NOM(1)
 • 110mm ±2mm(1)
 • 11mm MAX(1)
 • 120mm ±2mm(1)
 • 130mm NOM(2)
 • 150mm NOM(7)
 • 180mm NOM(1)
 • 195mm NOM(1)
 • 210mm NOM(3)
 • 230mm MAX(1)
 • 230mm NOM(3)
 • 240mm NOM(1)
 • 250mm MAX(1)
 • 260mm NOM(1)
 • 300mm NOM(2)
 • 422mm NOM(1)
 • 430mm MAX(1)
 • 440mm NOM(1)
 • 52mm NOM(2)
 • 56mm NOM(1)
 • 57mm NOM(1)
 • 670mm NOM(1)
 • 70mm NOM(2)
 • 90mm NOM(1)
额定温度
 • 50C(9)
 • 55C(6)
过滤器类型
 • 1-Phase Filter(4)
 • 3-Phase Filter(18)
 • 3-Phase Filters(5)
 • EMCPowerLineFilters(1)
 • Faston Terminal Type Noise Filter(3)
 • Inverter Type Noise Filter(11)
 • Large Current Type Noise Filter(3)
 • Noise Filter(23)
 • Screw Terminal Type Noise Filter(14)
 • Small Current Type Noise Filter(5)
 • Three Phase Terminal Block Type Noise Filter(5)
泄漏电流
 • 0.369 mA(1)
 • 0.418 mA(2)
 • 0.862 mA(1)
 • 1.56 mA(1)
 • 2.19 mA(1)
 • 2.73 mA(1)
 • 3.1 mA(1)
 • 3.3 mA(1)
 • 3.4 mA(4)
 • 4.1 mA(2)
 • 7.9 mA(1)
配套使用产品/相关产品
 • B84143V 系列(4)
电感 @ 频率
 • 470µH @ 100kHz(1)
侵入防护
 • IP40(22)
接端样式
 • 安装片(3)
 • 端子块(2)
 • 螺丝(11)
认可
 • CSA,ENEC,UL(3)
 • CSA,ENEC,UR(5)
 • CSA,TUV,UL(6)
 • CSA,UL(2)
 • CSA,cUL,ENEC,UL(4)
 • ENEC(2)
 • ENEC,UL(1)
 • UL(1)
 • cUL,ENEC,UL(28)
 • cUL,UL(4)
 • cUL,cUR,UL,UR(6)
 • cULus,ENEC(1)
 • cUR,ENEC,UR(11)
 • cUR,UR(34)
 • cURus(11)
截止频率
 • 1.8 GHz(1)
 • 100 MHz(1)
 • 250 MHz(1)
电压 - 额定 AC(相对地/相对中性点)
 • 250V(2)
 • 300V(4)
 • 520V(7)
 • 530V(3)
 • 760V(3)
电压 - 额定 AC(相对相)
 • 300V(8)
 • 305V(3)
 • 440V(8)
 • 520V(11)
 • 690V(3)
频率 - 工作
 • 50 ~ 60Hz(46)
 • 50/60Hz(38)
电压 - 额定 DC
 • 1000V(1KV)(9)
 • 1500V(1.5KV)(5)
 • 250V(23)
 • 300V(5)
 • 520V(4)
 • 800V(4)
电压 - 额定 AC
 • 250V(8)
 • 300V(1)
 • 440V,250V(2)
 • 500V(2)
 • 530V,305V(3)
 • 530V,310V(1)
 • 600V(11)
电源线滤波器
 • 产品种类(2)
ESD保护
 • 无(10)
保险丝
 • 无(28)
 • 是(8)
最大额定电流
 • 120A(1)
 • 180A(1)
 • 20A(2)
 • 25A(2)
 • 35A(1)
 • 36A(3)
 • 3A(1)
 • 50A(3)
 • 65A(1)
 • 80A(1)
最大额定电压
 • 250 V 交流(2)
 • 440 V 交流(7)
 • 480 V 交流(2)
 • 520 V 交流(5)
相位数
 • 1 Ohms(2)
 • 3(14)
阶段数目
 • Single Stage(3)
 • Two Stage(1)
满足标准
 • CSA 22.2 No. 8, UL 1283(5)
 • UL 1283(9)
保险丝座,抽屉
 • 保险丝盒(8)
电阻-通道(欧姆)
 • 0.002(2)
气候类别
 • 40/100/21(15)
额定频率
 • 50-60 Hz(9)
Test Voltage DC (P to E)
 • 3400 VDC(9)
 • 3600 VDC(6)
Test Voltage DC (P to P)
 • 3000 VDC(6)
 • 3100 VDC(9)
Y
 • 20mm NOM(1)
 • 25mm NOM(5)
 • 40mm NOM(4)
 • 60mm NOM(2)
 • 80mm NOM(3)
DLA Qualified
 • QPL(1)
Input Voltage Max (V)
 • 100(1)
 • 50(2)
DLA Drawing
 • 98027(1)
 • Pending(1)
Compatibility
 • AF(1)
 • AFL28XX(1)
 • AFL50XX(1)
综合排序 价格 交期 库存 989个产品 1/20
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
MEM2012F25R0T001 EMI滤波器 爱普科斯 3.55367
EMI滤波器

电压12V
封装/外壳0805
FET类型低通
高度0.039"(1.00mm)
工作温度-40°C ~ 85°C

库存: 20,000

交期: 7~10个工作日

起订量:4000

递增量:4000

包装量:4000

海外A01

 • 4000+ ¥3.55367
[ {"priceType":"0","qty":"4000","price":"3.55367", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥3.55367
合计: ¥14214.68
加入购物车
直接购买
FLLD3007AMHT3 EMI滤波器 基美 717.58846
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度40mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值7 A
高度70mm
长度160mm

库存: 270

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥717.58846
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"717.58846", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥717.58846
合计: ¥717.59
加入购物车
直接购买
FLLD4036ATHT3 EMI滤波器 基美 1059.92579
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度125mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值36 A
高度115mm
长度130mm

库存: 7

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥1,059.92579
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1059.92579", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1,059.92579
合计: ¥1059.93
加入购物车
直接购买
FLLD4008ATHT3 EMI滤波器 基美 799.06914
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
高度80mm
宽度115mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值8 A
长度120mm

库存: 7

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥799.06914
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"799.06914", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥799.06914
合计: ¥799.07
加入购物车
直接购买
FLLD4120ATHT6 EMI滤波器 基美 2969.77211
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
高度140mm
宽度140mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值120 A
长度250mm

库存: 4

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥2,969.77211
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2969.77211", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥2,969.77211
合计: ¥2969.77
加入购物车
直接购买
FLLD3016AMHT3 EMI滤波器 基美 781.63921
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度45mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值16 A
高度70mm
长度220mm

库存: 4

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥781.63921
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"781.63921", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥781.63921
合计: ¥781.64
加入购物车
直接购买
FLLD4016ATHT3 EMI滤波器 基美 861.51228
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度115mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值16 A
高度80mm
长度120mm

库存: 3

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥861.51228
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"861.51228", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥861.51228
合计: ¥861.51
加入购物车
直接购买
FLLD3055AMHT5 EMI滤波器 基美 1224.07172
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
高度90mm
宽度85mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值55 A
长度220mm

库存: 3

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥1,224.07172
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"1224.07172", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥1,224.07172
合计: ¥1224.07
加入购物车
直接购买
FLLD3030AMHT3 EMI滤波器 基美 866.8428
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度50mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值30 A
高度85mm
长度240mm

库存: 3

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥866.8428
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"866.8428", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥866.8428
合计: ¥866.84
加入购物车
直接购买
FLLD4080ATHT6 EMI滤波器 基美 2031.77121
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度135mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值80 A
高度125mm
长度230mm

库存: 3

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥2,031.77121
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"2031.77121", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥2,031.77121
合计: ¥2031.77
加入购物车
直接购买
FLLD4200ATHT7 EMI滤波器 基美 4478.98392
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
宽度140mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值200 A
高度170mm
长度280mm

库存: 3

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥4,478.98392
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"4478.98392", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥4,478.98392
合计: ¥4478.98
加入购物车
直接购买
FLLD3250APHI1 EMI滤波器 基美 4211.65691
EMI滤波器

电压690VAC
高度125mm
宽度180mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值250 A
长度300mm

库存: 2

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥4,211.65691
 • 5+ ¥4,156.47901
 • 10+ ¥4,067.1412
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"4211.65691", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"4156.47901", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"4067.1412", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥4,211.65691
合计: ¥4211.66
加入购物车
直接购买
FLLD31K6APVI1 EMI滤波器 基美 8443.10806
EMI滤波器

电压50VAC
宽度250mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值1.6 A
高度160mm
长度400mm

库存: 2

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥8,443.10806
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"8443.10806", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥8,443.10806
合计: ¥8443.11
加入购物车
直接购买
FLLD31K6APVI1 EMI滤波器 基美 9026.46261
EMI滤波器

电压50VAC
宽度250mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值1.6 A
高度160mm
长度400mm

库存: 2

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥9,026.46261
 • 5+ ¥8,908.27591
 • 10+ ¥8,721.1027
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"9026.46261", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"8908.27591", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"8721.1027", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥9,026.46261
合计: ¥9026.46
加入购物车
直接购买
FLLD3320APVI1 EMI滤波器 基美 4300.53141
EMI滤波器

高度115mm
宽度210mm
工作温度-40°C ~ 100°C
长度300mm

库存: 2

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥4,300.53141
 • 5+ ¥4,244.5625
 • 10+ ¥4,157.1683
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"4300.53141", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"4244.5625", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"4157.1683", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥4,300.53141
合计: ¥4300.53
加入购物车
直接购买
FLLD31K0APVI1 EMI滤波器 基美 6991.51655
EMI滤波器

电压520VAC
高度170mm
宽度230mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值1 A
长度350mm

库存: 2

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥6,991.51655
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"6991.51655", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥6,991.51655
合计: ¥6991.52
加入购物车
直接购买
FLLE2250APXI1 EMI滤波器 基美 3437.8103
EMI滤波器

电压1.2KV
高度100mm
宽度130mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值250 A
长度300mm

库存: 2

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥3,437.8103
 • 5+ ¥3,392.66681
 • 10+ ¥3,319.0812
 • 25+ ¥3,236.61381
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3437.8103", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"3392.66681", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"3319.0812", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3236.61381", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥3,437.8103
合计: ¥3437.81
加入购物车
直接购买
FLLD31K0APVI1 EMI滤波器 基美 7474.1477
EMI滤波器

电压520VAC
高度170mm
宽度230mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值1 A
长度350mm

库存: 2

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥7,474.1477
 • 5+ ¥7,376.7756
 • 10+ ¥7,224.9149
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"7474.1477", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"7376.7756", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"7224.9149", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥7,474.1477
合计: ¥7474.15
加入购物车
直接购买
FLLD4160ATHT7 EMI滤波器 基美 3824.26166
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
高度170mm
宽度140mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值160 A
长度280mm

库存: 2

交期: 5-7个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

境外

 • 1+ ¥3,824.26166
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3824.26166", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥3,824.26166
合计: ¥3824.26
加入购物车
直接购买
FLLD4008ATHT3 EMI滤波器 基美 839.4996
EMI滤波器

电压530VAC/305VAC
高度80mm
宽度115mm
工作温度-25°C ~ 100°C
电流额定值8 A
长度120mm

库存: 1

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥839.4996
 • 5+ ¥811.58861
 • 10+ ¥804.23231
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"839.4996", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"811.58861", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"804.23231", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥839.4996
合计: ¥839.50
加入购物车
直接购买
FLLE2250APVI1 EMI滤波器 基美 3624.20381
EMI滤波器

电压1.2KV
高度100mm
宽度130mm
工作温度-40°C ~ 100°C
电流额定值250 A
长度300mm

库存: 1

交期: 10个工作日

起订量:1

递增量:1

包装量:1

英国

 • 1+ ¥3,624.20381
 • 5+ ¥3,576.64211
 • 10+ ¥3,499.23711
 • 25+ ¥3,412.06891
[ {"priceType":"0","qty":"1","price":"3624.20381", "promotionPrice":"","maxCount":"4", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"5","price":"3576.64211", "promotionPrice":"","maxCount":"9", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"10","price":"3499.23711", "promotionPrice":"","maxCount":"24", "secKillPrice":"" } , {"priceType":"0","qty":"25","price":"3412.06891", "promotionPrice":"","maxCount":"0", "secKillPrice":"" } ]
- +
单价: ¥3,624.20381
合计: ¥3624.20
加入购物车
直接购买
ACH32C-102-T001 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

电压50V
封装/外壳1206
宽度1.6 mm
容值1nF
工作温度-40°C ~ 125°C
电流额定值6:00 AM
频率范围100 MHz to 350 MHz
FET类型低通
高度0.091"(2.30mm)
长度3.2 mm

库存: 订货

交期: -

起订量:2000

递增量:2000

包装量:2000

-

-
[]
询价
MEM1608P101RT001 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

电压10V
封装/外壳0603
工作温度-40°C ~ 85°C
FET类型低通
高度0.028"(0.70mm)

库存: 订货

交期: -

起订量:4000

递增量:4000

包装量:4000

-

-
[]
询价
MEA1210LD220T001 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

电压6.3V
封装/外壳0504
工作温度-40°C ~ 85°C
FET类型低通
高度0.024"(0.60mm)

库存: 订货

交期: -

起订量:4000

递增量:4000

包装量:4000

-

-
[]
询价
MEM2012S25R0TD08 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

封装/外壳2012

库存: 订货

交期: -

起订量:4000

递增量:4000

包装量:4000

-

-
[]
询价
ICVE21184E150R101FR EMI滤波器 ICT 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:4000

递增量:4000

包装量:4000

-

-
[]
询价
SEE0508-050E300MP-M4-LF-T EMI滤波器 台湾立昌 0.00
EMI滤波器

电压5V
偏差±25%
封装/外壳0508
容值10~20PF

库存: 订货

交期: -

起订量:4000

递增量:4000

包装量:4000

-

-
[]
询价
LF-380K EMI滤波器 基美 0.00
EMI滤波器

电压250V
高度170mm NOM
宽度400mm NOM
工作温度-20°C ~ 55°C

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
MA-2053 EMI滤波器 基美 0.00
EMI滤波器

电压250.25KV
高度22.5mm
宽度30mm
工作温度-25°C ~ 55°C
电流额定值5 A
长度38mm

库存: 订货

交期: -

起订量:50

递增量:50

包装量:50

-

-
[]
询价
FASDI3470ZB000 EMI滤波器 基美 0.00
EMI滤波器

容值470nF

库存: 订货

交期: -

起订量:6

递增量:6

包装量:6

-

-
[]
询价
B84771C  3A EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

安装类型面板安装,法兰
针脚数3

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84312C 100H 3 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143B 50R EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

封装/外壳91 x 216 x 156
深度216mm
电阻3.5m Ohms
工作温度-25°C ~ 100°C
安装类型底盘安装
高度156mm
长度91mm

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143A 50L 48 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143V 92R230 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

工作温度-25°C ~ 85°C

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143V 132R227 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

电感0.52mH

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84131M  1G135 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84263D1160E 3 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143V 180R227 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

电感0.4mH

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143D 25R127 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84771M  8A EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143K 600S 81 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

工作温度-25°C ~ 100°C

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84144A  8R120 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

工作温度-25°C ~ 100°C

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84299C1501E313 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
B84144A 36R EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

封装/外壳156 x 216 x 91mm
深度216mm
电阻3.5m Ohms
工作温度-25°C ~ 100°C
安装类型法兰安装
高度91mm
长度156mm

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84143Q 18R229 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价
B84299C2320E313 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:0

-

-
[]
询价
B84143V  6R231 EMI滤波器 爱普科斯 0.00
EMI滤波器

库存: 订货

交期: -

起订量:1

递增量:1

包装量:1

-

-
[]
询价