Metal Can型晶体价格报价

全部分类 > 晶振 > 晶体(无源)> Metal Can型晶体

selector three

Metal Can型晶体 17 个产品
展开
频率
 • 12MHz(1)
 • 13.56MHz(1)
 • 16MHz(1)
 • 19.6608MHz(1)
 • 27MHz(1)
 • 32.768kHz(11)
 • 8MHz(1)
负载电容
 • 18pF(2)
 • 20pF(2)
重量
 • 0.53克(g)(1)
商品目录
 • Metal Can型晶体(17)
封装/尺寸
 • 10.6*3.8*4.8(2)
 • 11.5*5.0*3.68(4)
频率稳定性
 • ±20ppm(1)
 • ±30ppm(4)
综合排序 价格 交期 库存 17个产品 1/1
制造商型号 制造商 说明 库存 境内交货(含税) 数量 操作
TF20632768DD1E-CBS Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF-206 0.032768MHZ 6PF 20PPM Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz
频率稳定性±20ppm

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF30832768AB2E-EC Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
9C13570001 Metal Can型晶体 TXC 0.00
Metal Can型晶体

频率13.56MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸10.6*3.8*4.8

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
9B16000229 Metal Can型晶体 TXC 0.00
Metal Can型晶体

频率16MHz
负载电容20pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸11.5*5.0*3.68

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
9B19600089 Metal Can型晶体 TXC 0.00
Metal Can型晶体

频率19.6608MHz
封装/尺寸11.5*5.0*3.68

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
9B12000013 Metal Can型晶体 TXC 0.00
Metal Can型晶体

频率12MHz
负载电容18pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸11.5*5.0*3.68

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF20632768DB1E-CB Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF30832768DD1E-CB Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF30832768AA2E-EC Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF20632768DD1E-CB Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF20632768AD1E-CA Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF30832768DC1E-CB Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF20632768DD1E-CDS Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
TF20632768DD1E-CBS(L=3MM) Metal Can型晶体 泰晶 0.00
Metal Can型晶体

频率32.768kHz

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
9C25000041 Metal Can型晶体 TXC 0.00
Metal Can型晶体

频率27MHz
封装/尺寸10.6*3.8*4.8

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
9B08000297 Metal Can型晶体 TXC 0.00
Metal Can型晶体

频率8MHz
负载电容20pF
频率稳定性±30ppm
封装/尺寸11.5*5.0*3.68

库存: 订货

交期: -

起订量:1000

递增量:1000

包装量:1000

-

-
[]
询价
1